EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zabrana davanja hormona (i drugih tvari) farmskim životinjama

Zabrana davanja hormona (i drugih tvari) farmskim životinjama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 96/22/EZ – zabrana primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoji zaštititi zdravlje potrošača i očuvati kakvoća hrane stvaranjem okvira za uporabu hormona namijenjenih životinjama.

KLJUČNE TOČKE

Tvari

Direktivom se zabranjuje davanje određenih tvari za stimuliranje rasta farmskim životinjama. Tvari, navedene u Prilogu II., su sljedeće:

  • tireostatske* tvari;
  • stilbeni, derivati stilbena, njihove soli i esteri;
  • β-estradiol 17 i njegovi esteru srodni derivati;
  • beta-agonisti* (zabranjeni, ali moguća odsutupanja u određenim okolnostima).

U Prilogu III. direktivi nalazi se popis privremeno zabranjenih tvari: one obuhvaćaju tvari koje imaju tireostatski, estrogeni* (osim β-estradiola 17 i njegovih esteru srodnih derivata), androgeni* ili gestageni* učinak (moguća odstupanja).

Direktivom 2003/74/EZ izmijenjena je Direktiva 96/22/EZ te je potvrđena zabrana hormona za pospješivanje rasta kod životinja. Usto su znatno smanjene okolnosti u kojima je dopušteno davati β-estradiol 17 u druge svrhe životinjama koje se koriste radi proizvodnje hrane.

Direktivom 2008/97/EZ izmijenjena je Direktiva 96/22/EZ i ograničeno područje primjene Direktive 96/22/EZ samo na životinje koje se koriste radi proizvodnje hrane te su povučene zabrane za kućne ljubimce.

Budući da β-estradiol 17 nije ključan u proizvodnji životinja koje se koriste radi proizvodnje hrane (zbog dostupnih alternativa) i s obzirom na njegove moguće opasnosti za zdravlje ljudi, u potpunosti je zabranjen za primjenu na životinje koje se koriste radi proizvodnje hrane. Stoga privremena izuzeća predviđena za primjenu β-estradiola 17 nisu obnovljena.

Zabrana

Direktivom se zabranjuje:

  • stavljanje u promet prethodno navedenih tvari namijenjenih davanju životinjama za prehranu ljudi (osim terapeutskih i zootehničkih* izuzeća);
  • stavljanje u promet i klanje životinja koje sadržavaju te tvari, ili tragove tih tvari;
  • stavljanje u promet mesa i proizvoda životinjskog podrijetla koji sadržavaju te tvari, ili tragove tih tvari;
  • posjedovanje tih tvari na uzgajalištu.

Iznimke

Tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonisti ne smiju se davati farmskim životinjama. Međutim, određene tvari hormonskog učinka i beta agonisti smiju se upotrebljavati u terapijske i zootehničke svrhe, uz uvjet da je njihova primjena kontrolirana.

Uvozi

EU zabranjuje uvoz životinja, mesa ili proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja koje dopuštaju primjenu tih tvari za pospješivanje rasta. Međutim, zabrana EU-a ne primjenjuje se kada te zemlje mogu ponuditi istovjetna jamstva za izvoz, primjerice segregirani sustav uzgoja.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. svibnja 1996. Države članice EU-a trebale su ju uključiti u nacionalno pravo do 1. srpnja 1997.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Tireostatske tvari: lijekovi koji smanjuju ili (ili uravnotežuju) proizvodnju hormona štitnjače.
Estrogeni: hormoni koji potiču razvoj ženskih sekundarnih spolnih obilježja (primjerice, manja mišićna masa i težina krava u odnosu na bikove), vrše sustavne učinke kao što su rast i razvoj dugačkih kostiju i potiču estrus (tj. redovno razdoblje spolnog nagona) u ženki sisavaca.
Androgeni: hormoni koji kontroliraju razvoj i održavanje muških obilježja.
Gestageni: hormoni koji imaju progestacijski učinak (tj. potpomažu gestaciju) u maternici.
Zootehničko: povezano s tehnologijom uzgoja životinja (pripitomljavanje i selektivni uzgoj životinja).
Beta-agonisti: lijekovi koji opuštaju mišiće (primjerice pri porodu) potičući beta-adrenoceptore.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama i o stavljanju izvan snage direktiva 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 125, 23.5.1996., str. 3.–9.)

Sukcesivne izmjene Direktive 96/22/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.–66.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 16.11.2017

Top