EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 327

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 59.
2. prosinca 2016.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2103 оd 21. studenoga 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Burrata di Andria (ZOZP))

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2104 оd 21. studenoga 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Vale of Evesham Asparagus (ZOZP))

18

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/2105 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/2004 u pogledu obrasca za prijavu državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2106 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 884/2014 uvođenjem posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz začina iz Etiopije, kikirikija iz Argentine i lješnjaka iz Azerbajdžana te izmjenom posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz suhih smokava i lješnjaka iz Turske i kikirikija iz Indije ( 1 )

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2107 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola uvoza ( 1 )

50

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2108 оd 1. prosinca 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

57

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/2109 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Direktive Vijeća 66/401/EEZ u pogledu uvrštavanja novih vrsta i botaničkog naziva vrste Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2016/2110 od 28. studenoga 2016. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, kojeg je predložila Helenska Republika

76

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2111 od 28. studenoga 2016. o imenovanju člana Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za Belgiju

77

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2112 od 1. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2014/401/ZVSP o Satelitskom centru Europske unije

78

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2113 оd 30. studenoga 2016. o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu rashoda koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u zadnjoj godini provedbe programskog razdoblja EPFRR-a 2007. – 2013. (16. listopada 2014. – 31. prosinca 2015.) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7690)

79

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2114 оd 30. studenoga 2016. o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7715)

92

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2016/2115 оd 1. prosinca 2016. o praćenju prisutnosti Δ9-tetrahidrokanabinola, njegovih prekursora i drugih kanabinoida u hrani ( 1 )

103

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top