Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Službeni list Europske unije, C 441, 28. studenoga 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 441

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 59.
28. studenoga 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 441/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 441/02

Predmet C-218/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale ordinario di Campobasso – Italija) – kazneni postupak protiv Gianpaolo Paoletti i dr. „Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 6. UEU-a — Članak 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Načelo retroaktivnosti povoljnijeg kaznenog zakona — Talijanski državljani koji su organizirali nezakonit ulazak rumunjskih državljana u Italiju — Djela poduzeta prije pristupanja Rumunjske Uniji — Učinak pristupanja Rumunjske na kazneno djelo pomaganja nezakonite imigracije — Provedba prava Unije — Nadležnost Suda”

2

2016/C 441/03

Predmet C-318/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italija) – Tecnoedi Costruzioni Srl protiv Comune di Fossano (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava radova — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 7. točka (c) — Pragovi za ugovore o javnoj nabavi — Prag koji nije dostignut — Izuzetno niske ponude — Automatsko isključenje — Mogućnost odabira koju ima javni naručitelj — Obveze javnog naručitelja koje proizlaze iz slobode poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i općeg načela nediskriminacije — Ugovori koji mogu predstavljati određeni prekogranični interes)

3

2016/C 441/04

Predmet C-412/15: Presuda Suda (treće vijeće) od 5. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hessisches Finanzgericht – Njemačka) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH protiv Finanzamt Kassel II – Hofgeismar „Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Izuzeća za određene djelatnosti od javnog interesa — Članak 132. stavak 1. točka (d) — Isporuka ljudskih organa, krvi i mlijeka — Doseg — Plazma iz ljudske krvi koja se prerađuje i koristi u industrijske svrhe”

3

2016/C 441/05

Predmet C-466/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Jean-Michel Adrien i dr. protiv Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje radnika — Nacionalni službenici upućeni na rad u instituciju ili tijelo Unije — Starosna mirovina — Pravo odabira — Prestanak ili nastavak osiguranja u nacionalnom mirovinskom sustavu — Ograničavanje zbrajanja mirovine stečene na temelju nacionalnog mirovinskog sustava s onom stečenom u mirovinskom sustavu Unije)

4

2016/C 441/06

Predmet C-572/15: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 5. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Riigikohus – Estonija) – F. Hoffmann-La Roche AG protiv Accord Healthcare OÜ (Zahtjev za prethodnu odluku — Industrijsko i trgovačko vlasništvo — Patent — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Uredba (EZ) br. 469/2009 — Članak 21. stavak 2. — Prijelazne odredbe — Svjedodžba dodijeljena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice prije njezina pristupanja Europskoj uniji — Tumačenje članka 21. stavka 2. — Trajanje svjedodžbe — Valjanost članka 21. stavka 2. — Prilagodba sekundarnog zakonodavstva koja izravno proizlazi iz akta o pristupanju — Nenadležnost Suda)

5

2016/C 441/07

Predmet C-576/15: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 5. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bugarska) – Маja Маrinova ET protiv Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (a) — Članak 9. stavak 1. — Članak 14. stavak 1. — Članci 73., 80. i 273. — Načela porezne neutralnosti i proporcionalnosti — Utaja poreza — Nepravilnosti u računovodstvu — Prikrivanje isporuka i prihoda — Određivanje oporezivog iznosa)

5

2016/C 441/08

Predmet C-583/15: Presuda Suda (deseto vijeće) od 5. listopada 2016. – Europska komisija protiv Portugalske Republike (Povreda obveze države članice — Prometna politika — Uredba (EZ) br. 1071/2009 — Cestovni prijevoznik — Pojednostavljenje i administrativna suradnja — Članak 16. stavci 1. i 5. — Nacionalni elektronički registar poduzetnika cestovnog prijevoza — Međupovezanost nacionalnih elektroničkih registara)

6

2016/C 441/09

Predmet C-23/16: Presuda Suda (deseto vijeće) od 5. listopada 2016. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Uredba (EZ) br. 1071/2009 — Zajednička pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika — Članak 16. stavci 1. i 5. — Nacionalni elektronički registar poduzetnika cestovnog prijevoza — Nepostojanje međupovezanosti s nacionalnim elektroničkim registrima drugih država članica)

7

2016/C 441/10

Predmet C-472/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. kolovoza 2016. uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španjolska) – Jorge Luís Colino Sigüenza protiv Ayuntamiento de Valladolid i IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Predmet C-474/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2016. uputio Cour d'appel de Colmar (Francuska) – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Predmet C-486/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. rujna 2016. uputio Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Španjolska) – Bankia S.A. protiv Alfreda Sáncheza Martínez i Sandre Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Predmet C-491/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. rujna 2016. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP protiv Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Predmet C-498/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. rujna 2016. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Maximilian Schrems protiv Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Predmet C-505/16 P: Žalba koju je 23. rujna 2016. podnijela Olga Stanislavivna Janukovič, kao nasljednica Viktora Viktoroviča Janukoviča, protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 12. srpnja 2016. u predmetu T-347/14: Olga Stanislavivna Janukovič protiv Vijeća Europske unije

11

2016/C 441/16

Predmet C-507/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2016. uputio Administrativen sad Sofija grad (Bugarska) – „Еntertainment Balgaria System” ЕООD protiv Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika” – Sofija

13

2016/C 441/17

Predmet C-511/16: Tužba podnesena 29. rujna 2016. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

13

 

Opći sud

2016/C 441/18

Predmet T-351/13: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – Crown Equipment (Suzhou) i Crown Gabelstapler protiv Vijeća („Damping — Uvoz ručnih paletnih viličara i njihovih osnovnih dijelova podrijetlom iz Narodne Republike Kine — Konačna antidampinška pristojba — Tužba za poništenje — Izravni utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Određivanje uobičajene vrijednosti — Članak 2. stavak 7. točka (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Pravilo niže pristojbe — Članak 9. stavak 4. Uredbe br. 1225/2009 — Obveza obrazlaganja”)

15

2016/C 441/19

Predmet T-367/14: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – August Storck protiv EUIPO-a – Chiquita Brands (Fruitfuls) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije Fruitfuls — Stvarna uporaba — Članak 51. stavak 1. točka (a) i stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

15

2016/C 441/20

Predmet T-418/14: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – Sina Bank protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Tužba za poništenje — Rok za tužbu — Preinaka tužbenog zahtjeva — Dopuštenost — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Očita pogreška u ocjeni — Prilagodba vremenskih učinaka poništenja”)

16

2016/C 441/21

Predmet T-824/14: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – Eveready Battery Company protiv EUIPO-a – Hussain i dr. (POWER EDGE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije POWER EDGE — Raniji verbalni žig Europske unije EDGE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 15. stavak 1. i članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009”)

17

2016/C 441/22

Predmet T-56/15: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft protiv EUIPO-a (BRAUWELT) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije BRAUWELT — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnoga karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Razlikovni karakter stečen uporabom — Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 — Pravo na saslušanje — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009”)

18

2016/C 441/23

Predmet T-776/15: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2016. – Meissen Keramik protiv EUIPO-a (MEISSEN KERAMIK) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije MEISSEN KERAMIK — Relativni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

19

2016/C 441/24

Predmet T-662/16: Tužba podnesena 12. rujna 2016. – Gall Pharma protiv EUIPO -a – Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Predmet T-667/16 P: Žalba koju je 19. rujna 2016. podnio Pieter De Meyer i drugi protiv presude Službeničkog suda od 20. srpnja 2016. u predmetu F-113/15, Adriaen i dr. protiv Komisije

20

2016/C 441/26

Predmet T-668/16 P: Žalba koju je 19. rujna 2016. podnio HL protiv presude Službeničkog suda od 20. srpnja 2016. u predmetu F-112/15, HL protiv Komisije

22

2016/C 441/27

Predmet T-681/16: Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Henkel Electronic Materials (Belgium) protiv Komisije

23

2016/C 441/28

Predmet T-682/16: Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Francuska protiv Komisije

24

2016/C 441/29

Predmet T-689/16: Tužba podnesena 24. rujna 2016. – PL protiv Komisije

25

2016/C 441/30

Predmet T-691/16: Tužba podnesena 26. rujna 2016. – Elevolution-Engenharia protiv Komisije

26

2016/C 441/31

Predmet T-692/16: Tužba podnesena 27. rujna 2016. – CJ protiv ECDC-a

26

2016/C 441/32

Predmet T-693/16 P: Žalba koju je 28. rujna 2016. podnio HG protiv presude Službeničkog suda od 19. srpnja 2016. u predmetu F-149/15, HG protiv Komisije

27

2016/C 441/33

Predmet T-695/16 P: Žalba koju je 29. rujna 2016. podnijela Europska komisija protiv presude Službeničkog suda od 20. srpnja 2016. u predmetu F-104/15, protiv Komisije ( *1 )

28

2016/C 441/34

Predmet T-698/16: Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Trasta Komercbanka i drugi protiv ESB-a

29

2016/C 441/35

Predmet T-702/16 P: Žalba koju su 30. rujna 2016. podnijeli José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel protiv presude Službeničkog suda od 20. srpnja 2016. u predmetu F-126/15, Barroso Truta i dr. protiv Suda

30

2016/C 441/36

Predmet T-715/16: Tužba podnesena 7. listopada 2016. – Pebagua protiv Komisije

31

2016/C 441/37

Predmet T-717/16: Tužba podnesena 4. listopada 2016. – Waldhausen protiv EUIPO-a (prikaz siluete konjske glave)

31

2016/C 441/38

Predmet T-719/16: Tužba podnesena 7. listopada 2016. – Berliner Stadtwerke protiv EUIPO-a (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Predmet T-720/16: Tužba podnesena 10. listopada 2016. – ARFEA protiv Komisije

32

2016/C 441/40

Predmet T-724/16 P: Žalba koju su 12. listopada 2016. podnijeli Giorgio Cocchi i Nicola Falcione protiv rješenja Službeničkog suda od 2. kolovoza 2016. u predmetu F-134/11, Cocchi i Falcione protiv Komisije

34


 


 

(*1)   Informacije su izbrisane u okviru zaštite pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka.

HR

 

Zbog zaštite osobnih podataka, neke informacije sadržane u ovoj objavi više ne mogu biti prikazane, pa je stoga objavljena njena nova autentična verzija.

Top