Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditacija i nadzor tržišta

Akreditacija i nadzor tržišta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 765/2008 – utvrđivanje zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

 • Njome se utvrđuju zajednička pravila za tijela za akreditaciju koja osiguravaju da se neprehrambeni proizvodi u Europskoj uniji (EU) pridržavaju određenih zahtjeva.
 • Uspostavlja se sustav nadzora kako bi se jamčila visoka razina sigurnosti tih proizvoda i općenito njihova sukladnost s primjenjivim zahtjevima.
 • Također se utvrđuju pravila u pogledu nadzora nad uvozom izvan EU-a te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE*.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalna akreditacijska tijela

 • Zemlje EU-a moraju:
  • imenovati jednu neprofitnu nacionalnu akreditacijsku organizaciju;
  • osigurati da organizacija ima dostatne financije i osoblje za provedbu svojih dužnosti;
  • nadzirati organizaciju kako bi osigurale da ona zadovoljava dane zahtjeve;
  • o relevantnim pojedinostima izvijestiti Europsku komisiju, koja sastavlja javno dostupan popis različitih nacionalnih organizacija.
 • Nacionalna akreditacijska tijela moraju:
  • utvrditi jesu li pojedinačna tijela za ocjenjivanje sukladnosti* nadležna za obavljanje svojega posla i nadzor djelotvornosti;
  • ograničiti, privremeno oduzeti ili povući potvrdu o akreditaciji za organizacije za ocjenjivanje koje više nisu u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti;
  • biti objektivna i nepristrana, s utvrđenim učinkovitim upravljanjem i odgovarajućim unutarnjim postupcima nadzora;
  • pristati na uzajamno vrednovanje;
  • obavijestiti druga nacionalna akreditacijska tijela o svojim radnjama na ocjenjivanju sukladnosti;
  • redovito objavljivati podatke o svojem radu.
 • Europska organizacija za akreditaciju (EA) upravlja uzajamnim vrednovanjem kako bi osigurala kvalitetu usluga koje pružaju nacionalna akreditacijska tijela.

Nadzor tržišta EU-a i nadzor nad uvozom

 • Zemlje EU-a moraju:
  • organizirati i provoditi nadzor tržišta kako bi osigurale sigurnost proizvoda;
  • povući, ograničiti ili zabraniti proizvode koji bi mogli naštetiti zdravlju ili sigurnosti korisnika te bez odlaganja obavijestiti Komisiju o poduzetoj radnji;
  • uspostaviti pravila postupanja sa žalbama i rješavanja žalbi;
  • osigurati imenovanje nacionalnih tijela za nadzor tržišta te osigurati da imaju dovoljno sredstava za provedbu svojih zadaća;
  • osigurati suradnju i međusobnu razmjenu informacija nacionalnih tijela za nadzor tržišta;
  • utvrditi pravila o sankcijama, koje mogu uključivati kaznene sankcije, za ozbiljno kršenje zakona.
 • Tijela za nadzor tržišta moraju:
  • u primjerenoj mjeri izvoditi odgovarajuće provjere, uzimajući u obzir ocjene rizika, prigovore i druge podatke;
  • upozoriti korisnike u svojoj zemlji o utvrđenim opasnostima;
  • obavijestiti sustav za brzo informiranje (RAPEX) EU-a o svakom ozbiljnom riziku;
  • razmjenjivati informacije o sukladnosti proizvoda putem zajedničke baze podataka EU-a;
  • surađivati s tijelima u drugim zemljama EU-a.
 • Nacionalne carinske vlasti mogu spriječiti prodaju uvezenog proizvoda u EU-u ako smatraju da predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, sigurnost, okoliš ili neki drugi javni interes.
 • Oznaku CE na proizvod može staviti samo proizvođač ili netko koga je proizvođač ovlastio da djeluje u njegovo ime, pod uvjetom da zadovoljava sve standarde sukladnosti.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

POZADINA

 • Ključno je da neprehrambeni proizvodi koji se mogu slobodno kretati među zemljama EU-a ne predstavljaju opasnost za javnost, okoliš ili opću sigurnost.
 • Akreditacija je dio cjelokupnog sustava koji uključuje ocjenu sukladnosti i nadzor tržišta. Odredbe Uredbe o potonjem dopunjuju odredbe navedene u drugim zakonskim propisima EU-a.
 • Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNE TOČKE

Oznaka CE: oznaka koju proizvođač upotrebljava da bi označio da je proizvod sukladan sa zakonskim standardima sukladnosti EU-a.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: tijelo koje obavlja poslove koji uključuju umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.–47.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.–17.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/95/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.–128.)

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 21.–29.)

Posljednje ažuriranje 14.02.2017

Top