EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurnosna zaštita brodova i luka

Sigurnosna zaštita brodova i luka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 725/2004 o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

 • Sve zemlje EU-a moraju u potpunosti primijeniti izmijenjenu konvenciju SOLAS i Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora na međunarodni pomorski promet do 1. srpnja 2004. Za domaće putničke brodove rok je 1. srpnja 2005.
 • Do 1. srpnja 2007. sve zemlje EU-a, nakon provedbe obvezne ocjene sigurnosnog rizika, moraju odlučiti o opsegu primjene ovih mjera na druge kategorije domaćeg pomorskog prometa.
 • Svaka zemlja EU-a obavještava IMO, Europsku komisiju i druge zemlje EU-a o mjerama koje je poduzela. One uključuju detalje o kontaktnim točkama za pomorsku sigurnost koje određuje svaka zemlja EU-a.
 • Brodovi koje obuhvaćaju posebne mjere, i koji imaju namjeru ući u neku luku EU-a, moraju pružiti sigurnosne informacije dotičnim nacionalnim tijelima:
  • najmanje 24 sata unaprijed; ili
  • najkasnije u vrijeme kad brod napušta prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od 24 sata; ili
  • čim se sazna koja je luka pristajanja, ako nije bila poznata pri odlasku.
 • Planirani pomorski promet među lukama na vlastitom teritoriju ili između dviju zemalja EU-a može biti izuzet od pružanja informacija prije dolaska, samo ako se to zatraži od nadležnih tijela.
 • Nacionalna tijela moraju voditi popis poduzeća i brodova koji koriste izuzeće te ga redovito ažurirati.
 • Do 1. srpnja 2004., zemlje EU-a morale su odrediti kontaktnu točku za pomorsku sigurnost.

Posljedice pandemije bolesti COVID-19

 • Zbog toga što trenutačna javnozdravstvena kriza otežava nacionalnim tijelima zemalja EU-a provedbu inspekcija pomorske sigurnosti i pregleda radi obnove određenih dokumenata iz područja pomorske sigurnosti, Uredbom (EU) 2020/698 produljuju se rokovi za preispitivanje ocjena sigurnosne zaštite i planove sigurnosne zaštite za luke kako bi se zemljama EU-a i brodarskoj industriji omogućio prilagodljiv i pragmatičan pristup te kako bi se održali ključni opskrbni lanci, a da se pritom ne ugrozi sigurnost.
 • Uredbom (EU) 2020/698 omogućuje se određena prilagodljivost za vježbe sigurnosne zaštite u pomorstvu čija se provedba u određenim vremenskim okvirima zahtijeva pravnim aktima EU-a iz područja pomorske sigurnosti, kao što je Direktiva 2005/65/EZ (vidjeti sažetak).

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Pomorska sigurnost: kombinacija preventivnih mjera namijenjenih zaštiti pomorskog prometa i luka od opasnosti namjernih protuzakonitih djelovanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (SL L 129, 29.4.2004., str. 6.–91.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 725/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (SL L 310, 25.11.2005., str. 28.–39.)

Pogledati pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 08.07.2020

Top