EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osobna zaštitna oprema

This summary has been archived and will not be updated. See 'Osiguravanje sigurne osobne zaštitne opreme za korisnike' for an updated information about the subject.

Osobna zaštitna oprema

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 89/686/EEZ — osobna zaštitna oprema

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Njome je obuhvaćena osobna zaštitna oprema (OZO). Ona utvrđuje uvjete za stavljanje na tržište OZO-a i njegovo slobodno kretanje u Europskoj uniji (EU) te bitne sigurnosne zahtjeve kojima OZO mora udovoljavati radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika.
 • Zahtijeva od država EU-a usvajanje mjera kako bi osigurale da OZO koji je stavljen na tržište čuva zdravlje i osigurava sigurnost korisnika ne dovodeći u pitanje zdravlje ili sigurnost ostalih osoba, domaćih životinja ili dobara.

KLJUČNE TOČKE

Definicija i područje primjene

OZO je bilo koji uređaj ili naprava:

 • namijenjeni da ih pojedinac nosi ili drži za zaštitu od jedne ili više opasnosti za zdravlje i sigurnost (npr. sunčane naočale);
 • namijenjeni za profesionalnu i privatnu uporabu (npr. sport, slobodno vrijeme ili uporabu u domaćinstvu)

Direktiva se ne primjenjuje:

 • na OZO koji je već obuhvaćen drugom direktivom koja ima iste ciljeve kao ova direktiva s obzirom na stavljanje na tržište, slobodno kretanje robe i sigurnost;
 • na OZO projektiran i proizveden posebno za oružane snage ili za održavanje zakona i reda;
 • na OZO za samoobranu;
 • na OZO koji se ne nosi cijelo vrijeme, namijenjen za zaštitu i spašavanje osoba na plovilima ili u zrakoplovima;
 • na kacige i štitnike za lice namijenjene korisnicima motornih vozila na dva ili tri kotača.

Neophodni zahtjevi

 • Projektiranje i proizvodnja OZO-a podliježe neophodnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.
 • Neophodni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi kojima mora udovoljavati OZO tijekom proizvodnje i prije stavljanja na tržište jesu sljedeći:
  • opći zahtjevi koji se primjenjuju na sve OZO-e;
  • dodatni zahtjevi specifični za nekoliko tipova OZO-a (npr. OZO-i podložni starenju gdje na njihova svojstva može utjecati starost, trebaju imati istaknut datum proizvodnje);
  • dodatni zahtjevi specifični za određene rizike (npr. plutajuća pomagala – u predviđenim uvjetima uporabe, taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja druge osobe).

Usklađene norme

Ocjenjivanje sukladnosti i tijela za ocjenjivanje sukladnosti

 • Ocjenjivanje sukladnosti OZO-a s neophodnim zahtjevima i ostalim propisima ove direktive odgovornost je:
  • tijela za ocjenjivanje sukladnosti država EU-a sukladno određenim minimalnim mjerilima za ocjenjivanje;
  • ili samih proizvođača.

Potvrda o sukladnosti i oznaka CE

Države EU-a ne zabranjuju, ograničavaju ili ometaju stavljanje na tržište OZO-a koji imaju oznaku CE za koje vrijedi sljedeće:

 • proizvođač može predočiti izjavu EZ o sukladnosti;
 • za OZO koji štiti od manjih rizika, sukladnost dokazuje sam proizvođač pomoću izjave EZ o sukladnosti;
 • svi ostali OZO-i podliježu EZ pregledu tipa* koje provodi tijelo za ispitivanje sukladnosti;
 • neke vrste OZO-a koje štite od vrlo ozbiljnih rizika također podliježu postupku čiji je cilj osiguranje sukladnosti s tipom proizvodnje, kao što je oprema za disanje. Takvi OZO-i zahtijevaju potvrdu o EZ pregledu tipa kao i
  • stalan revizorski nadzor radi utvrđivanja pridržavanja da bi se osiguralo da su sustavi upravljanja kvalitetom aktivni da bi se izradio proizvod koji je u skladu s propisima
  • ili opskrbu uzorcima svake godine radi da bi se ispitalo pridržavaju li se propisa.

Oznaku sukladnosti CE lijepi proizvođač ili njegov zastupnik u EU-u.

Stavljanje izvan snage

Direktivu 89/686/EEZ stavit će izvan snage i zamijeniti Uredba (EU) 2016/425 koja će stupiti na snagu 21. travnja 2018.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Države EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 31. prosinca 1991. Primjenjuje se od 1. srpnja 1992.

POZADINA

Ovu direktivu dopunjuju direktive o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika, osobito Direktiva 89/656/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu.

* KLJUČNI POJMOVI

Pregled tipa: kada odobreno ispitivačko tijelo utvrdi i potvrdi da model OZO-a udovoljava odgovarajućim odredbama ove direktive.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.–38.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 89/686/EEZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51.–98.)

Posljednje ažuriranje 20.09.2016

Top