EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uredbe Europske unije

Uredbe Europske unije

Uredbe su pravni dokumenti definirani člankom 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Imaju opću primjenu, obvezujuće su u cijelosti i neposredno se primjenjuju u svim zemljama Europske unije (EU).

SAŽETAK

Uredbe su pravni dokumenti definirani člankom 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Imaju opću primjenu, obvezujuće su u cijelosti i neposredno se primjenjuju u svim zemljama Europske unije (EU).

Primjerice, kada je EU odlučio poduzeti mjere za bolju zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od opasnosti povezanih s kemijskim tvarima, donio je uredbu o tom pitanju.

Uredba čini dio sekundarnog prava EU-a. Donose je europske institucije na osnovu osnivačkih ugovora. Cilj je uredbe osigurati jedinstvenu primjenu prava EU-a u svim zemljama EU-a.

Uredba se donosi sukladno zakonodavnoj proceduri. To je zakonodavni dokument kojega donose Vijeće i Parlament u sklopu redovne ili posebne zakonodavne procedure.

Uredba se odnosi na apstraktne kategorije ljudi, ne na identificirane ljude. To je ono što je razlikuje od odluke, definirane člankom 288. UFEU-a. Obvezujuća je u cijelosti.

Osobe na koje se uredba odnosi moraju u potpunosti biti usklađene s istom. To je obvezujući dokument za:

institucije EU-a;

zemlje EU-a;

pojedince na koje se odnosi.

Uredba se neposredno primjenjuje svim zemljama EU-a. To znači da:

se primjenjuje neposredno kao standard u svim zemljama EU-a bez potrebe transponiranja u nacionalno pravo;

stvara prava i obveze za pojedince i oni se stoga mogu pozivati na istu neposredno pred nacionalnim sudovima;

je pojedinci mogu koristiti kao referencu u svojim odnosima s drugim pojedincima, zemljama EU-a ili vlastima EU-a.

Primjenjuje se u svim zemljama EU-a od datuma stupanja na snagu (datum koji ona određuje ili, u nedostatku istog, 20 dana nakon njezine objave u Službenom listu). Njezini pravni učinci su istovremeno, automatski i jednako obvezujući u svim nacionalnim zakonodavstvima.

Delegirane uredbe

U proceduri delegiranih dokumenata (članak 290. UFEU-a) Komisija može usvojiti delegirane uredbe kako bi specificirala ili dopunila određene detalje ili aspekte uredbe ili direktive EU-a.

Provedbene uredbe

U proceduri provedbenih dokumenata (članak 291. UFEU-a), Komisija može biti ovlaštena donijeti uredbe za izvršavanje zakonodavstva koje zahtijeva jedinstvenu provedbu unutar EU-a. Provedbene ovlasti Komisije moraju se koristiti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Europske institucije mogu također usvojiti provedbene uredbe za Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj. Ovaj tip uredbe definirane je člancima 164. i 178. UFEU-a.

To su pravni dokumenti čija valjanost ovisi o „temeljnoj uredbi”. Dok temeljna uredba definira osnovna pravila, provedbena uredba definira određene tehničke odredbe.

Za više informacija, posjetite mrežnu stranicu Europske unije o pravu EU-a.

30.08.2015

Top