EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programi za poticanje razvoja mikrofinanciranja u EU-u

Programi za poticanje razvoja mikrofinanciranja u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka br. 283/2010/EU o uspostavljanju Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost

Uredba (EU) 1296/2013 o Programu EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU

ČEMU SLUŽE OVA ODLUKA I UREDBA?

 • Odluka br. 283/2010/EU o uspostavljanju Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost.
 • Uredba (EU) br. 1296/2013 o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) kojim se nastoji:
  • osigurati održiv i dugoročni rast i radna mjesta;
  • smanjiti razlike između zemalja EU-a te
  • pomoći pri smanjenju socijalne nejednakosti.
 • Uredba također mijenja Odluku br. 283/2010/EU kojom se zahtijeva da preostali iznos EU-a nakon isteka instrumenta bude dostupan za mikrofinanciranje* i pomoć socijalnim poduzećima*.

KLJUČNE TOČKE

U skladu s ovom odlukom, ovaj instrument, s proračunom od 100 milijuna eura za četiri godine (2010.-2013.), bio je osmišljen kako bi mikrofinanciranje učinio dostupnijim za sljedeće ciljne skupine:

 • nezaposlene, osobe kojima prijeti gubitak posla, osobe koje imaju poteškoća pri stupanju ili ponovnom stupanju na tržište rada, osobe kojima prijeti socijalna isključenost i ugrožene osobe koje žele pokrenuti ili proširiti svoja vlastita mikropoduzeća*;
 • mikropoduzeća, posebno ona u kojima su zaposlene osobe navedene u prethodnoj točki.

Za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu s Uredbom (EU) br. 1296/2013, ova je inicijativa uključena u područje mikrofinanciranja i socijalnog poduzetništva programa EU-a EaSI te je preuzeta iz mikrofinancijskog instrumenta Progress. Uredbom (EU, EURATOM) 2018/1046 o financijskim pravilima kojima se uređuje proračun EU-a ažuriran je indikativni postotak primjenjiv u prosjeku na cijelo razdoblje programa na tri osi*. Kao rezultat, najmanje 18 % ukupnog proračuna trebalo bi se iskoristiti za mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.

Instrument EaSI omogućuje ciljnim populacijama i poduzećima jednostavniji pristup mikrofinanciranju, ali također nastoji i:

 • izgraditi institucionalnu sposobnost davatelja mikrokredita;
 • olakšati pristup financiranju socijalnih poduzeća čiji godišnji promet ili godišnja bilanca ne prelaze 30 milijuna eura, dajući im vlasnički i prividno vlasnički kapital, posuđujući instrumente i sredstva do granice od 500 000 eura.

Uz uvjet da osobama i mikropoduzećima daju mikrofinanciranje ili socijalnim poduzećima financiranje, području mikrofinanciranja i socijalnog poduzetništva mogu pristupiti javna i privatna tijela sa sjedištem u zemljama EU-a, Islandu, Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Podrška EU-a uglavnom se odvija putem financijskih instrumenata predviđenih financijskom uredbom EU-a (Uredba (EU) 2018/1046) kojom se, između ostalog, izmjenjuje Uredba (EU) br. 1296/2013 te se ažuriraju i pojednostavljuju pravila primjenjiva na opći proračun EU-a.

OTKAD SE OVA ODLUKA I UREDBA PRIMJENJUJU?

 • Odluka se primjenjuje od 8. travnja 2010.
 • Uredba se primjenjuje od 21. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Mikrofinanciranje: zajmovi od manje od 25 000 eura izdani uglavnom malim poduzećima i socijalnim poduzećima.
Socijalno poduzeće: operater u socijalnoj ekonomiji koji kao glavni cilj ima postizanje društvenih učinaka ispred stvaranja dobiti za svoje vlasnike ili dioničare.
Mikropoduzeće: poslovni subjekt s manje od 10 zaposlenih i godišnjim prometom (iznos novca zarađen u određenom razdoblju) ili bilanca (izjava o imovini i obvezama društva) ispod 2 milijuna eura.
Osi: program EaSI obuhvaća tri osi. Njima se podupire:
 • modernizacija zapošljavanja i socijalnih politika (os Progress);
 • radna mobilnost (os EURES);
 • pristup mikrofinanciranju i socijalnom poduzetništvu (os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo).

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavljanju Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost (SL L 87, 7.4.2010., str. 1.–5.)

Sukcesivne izmjene Odluke 283/2010/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.–252.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.–222.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.02.2020

Top