EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uvjeti homologacije tipa i nadzora tržišta za motocikle/mopede i četverocikle u Europi

Uvjeti homologacije tipa i nadzora tržišta za motocikle/mopede i četverocikle u Europi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 168/2013 – homologacija i nadzor tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

  • Njezin je cilj ažurirati uvjete EU-a o funkcionalnoj sigurnosti i okolišu za vozila kategorije L kao preduvjet za registraciju vozila.
  • Ova se uredba također primjenjuje na motocikle „enduro”, motocikle „trial” i i sve teške terenske četverocikle za uporabu na cesti i terensku uporabu.

KLJUČNE TOČKE

Tijela za homologaciju i nadzor tržišta

Države EU-a moraju imenovati:

  • tijela za homologaciju koja će potvrditi da određeni tip vozila zadovoljava razne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve propisane zakonom;
  • tijela za nadzor tržišta koja će osigurati da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice na tržištu u skladu sa zakonom i ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost, kao i nijedan drugi aspekt zaštite javnog interesa.

Homologacija tipa

Zahtjevi homologacije tipa odnose se na proizvođače (vozila), tijela za homologaciju i uključene tehničke službe (npr. inspekcijska tijela). Nakon što vozilo zadovolji opsežan niz uvjeta, taj tip vozila može se prodavati na tržištu EU-a.

Proizvođač mora izdati potvrdu o sukladnosti sa svakim vozilom; ona vlasniku omogućava registraciju vozila.

Zahtjevi funkcionalne sigurnosti

Uredba definira zahtjeve sigurnosti kao što su:

  • novi motocikli s kapacitetom iznad 125 cm3 moraju biti opremljeni sustavom kočenja s protublokirajućim uređajem;
  • odluka o ugradnji sustava kočenja s protublokirajućim uređajem, kombiniranog sustava kočenja ili oba na motociklu na 2 kotača s kapacitetom manjim od 125 cm3 prepušta se proizvođaču;
  • od srpnja 2014., s ciljem povećanja vidljivosti, svi novi tipovi vozila kategorije L moraju biti opremljeni mehanizmom koji automatski uključuje svjetla; od 1. siječnja 2016. će svi postojeći tipovi tih vozila morati zadovoljavati taj uvjet;
  • obavezna je ugradnja diferencijala (koji omogućava različitu stopu okretanja kotača na istoj osovini) na četverociklima i drugim tipovima vozila kategorije L na 3 i 4 kotača kako bi se osiguralo njihovo sigurno skretanje.

Zahtjevi za učinak na okoliš

Kako bi dobilo homologaciju tipa, vozilo kategorije L mora zadovoljiti 8 različitih ispitivanja tipa, kao što su emisije isparavanjem (pare goriva), uređaj za kontrolu onečišćenja, energetska učinkovitost i razina buke.

Uredba definira zahtjeve za učinak na okoliš za 2 faze smanjenja emisija. Prva faza (Euro 4) obavezna je za nove tipove vozila od 1. siječnja 2016. Drugi korak (Euro 5) primjenjivat će se od 2020., što proizvođačima i dobavljačima omogućuje srednjoročno planiranje. Izvedivost koraka Euro 5 potrebno je potvrditi 2016. godine studijom o njegovim potencijalnim učincima na okoliš.

Obveze proizvođača, njihovih predstavnika, uvoznika i distributera

Uredba detaljno navodi obveze osoba uključenih u lanac nabave:

  • U slučajevima kada vozilo predstavlja ozbiljan rizik za korisnike ili okoliš, proizvođač ili bilo koji drugi subjekt u lancu nabave poduzima učinkovite mjere zaštite, uključujući opoziv vozila.
  • Proizvođači moraju osigurati neograničen pristup ugrađenim sustavima za dijagnostiku korištenjem standardiziranog priključka i informacijama o popravku i održavanju vozila putem mrežnih stranica ovlaštenih trgovaca i servisera, kao i neovisnih objekata. Ova se obveza ne primjenjuje ako je vozilo iz „male proizvodne serije”.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Međutim, od 11. rujna 2014. proizvođač može dobrovoljno zatražiti homologaciju tipa vozila na temelju Uredbe (EU) br. 168/2013. Okvirna Direktiva 2002/24/EZ stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2016. Nakon toga Uredba (EU) br. 168/2013 i njezini delegirani i provedbeni dokumenti postat će obvezujući.

POZADINA

S ciljem smanjenja onečišćenja iz prometa i povećanja funkcionalne sigurnosti novih vozila kategorije L, EU je usvojio novi zakon 2013. godine koji će zamijeniti Direktivu 2002/24/EZ od 1. siječnja 2016. Vozila kategorije L je ime za obitelj lakih motornih vozila kao što su bicikli s pomoćnim motorom, mopedi s 2 i 3 kotača, motocikli (s i bez bočne prikolice), tricikli i četverocikli.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.–128.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 168/2013 uključene su u izvorni tekst. Ta pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 901/2014 od 18. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu administrativnih zahtjeva za homologaciju i nadzor tržišta vozila s dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 249, 22.8.2014, str. 1.–202.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 3/2014 od 24. listopada 2013. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva funkcionalne sigurnosti vozila za odobrenje vozila s dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 7, 10.1.2014, str. 1.–12.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 44/2014 od 21. studenog 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu konstrukcije vozila i općih zahtjeva za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 25, 28.1.2014, str. 1.–102.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 134/2014 od 16. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za učinak na okoliš i učinak pogonske jedinice za vozila na dva ili tri kotača i četverocikle i o izmjeni njezina Priloga V. (SL L 53, 21.2.2014, str. 1.–10.)

Posljednje ažuriranje 28.06.2016

Top