Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pravila za ograničenja emisija i homologaciju tipa za necestovne pokretne strojeve

Go to the summaries’ table of contents

Pravila za ograničenja emisija i homologaciju tipa za necestovne pokretne strojeve

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/1628 – zahtjevi za ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari za motore s unutarnjim izgaranjem

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Ovom se uredbom utvrđuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari za motore različitih raspona snage i primjene za necestovne pokretne strojeve (pogledajte u nastavku) s ciljem postupnog smanjenja emisija i postupnog ukidanja opreme s motorima najvećeg stupnja onečišćavanja.

KLJUČNE TOČKE

Necestovni pokretni strojevi (NRMM) obuhvaćaju vrlo široku grupu strojeva koji se obično upotrebljavaju izvan ceste kao što su:

 • mala oprema za vrtlarenje i ručna oprema (kosilice trave, motorne pile itd.);
 • građevinski strojevi (bageri, utovarivači, buldožeri itd.);
 • poljoprivredna i oprema za farme (kombajni, kultivatori itd.);
 • motorni vagoni, lokomotive i plovila unutarnje plovidbe.

Uredba se ne primjenjuje na motore za brojne specifične primjene, uključujući:

 • nepokretne strojeve;
 • pomorska plovila za koja je potrebna važeća svjedodžba o sposobnosti za plovidbu ili svjedodžba o sigurnosti;
 • rekreacijska vozila, osim motornih saonica, terenskih vozila i vozila s usporedo postavljenim sjedalima;
 • vozila i strojeve koji se isključivo upotrebljavaju ili se namjeravaju isključivo upotrebljavati u natjecanjima.

Homologacija tipa

 • Uredbom se utvrđuju postupci koje proizvođači motora moraju slijediti da bi mogli pribaviti homologaciju tipa* za svoje motore.
 • Homologacija tipa zahtjev je prema kojem proizvođači trebaju staviti svoje motore na tržište Europske unije (EU).
 • Proizvođači homologacijskom tijelu zemlje EU-a moraju podnijeti zaseban zahtjev za svaki tip motora ili svaku porodicu motora*.
 • Homologacije tipa izdaju se na neograničeno vrijeme.
 • EU može odlučiti da su međunarodni propisi ili propisi zemalja koje nisu članice EU-a jednakovrijedni uvjetima i postupcima za EU homologaciju tipa.
 • Nacionalna tijela moraju učinkovito surađivati jedna s drugima i s Europskom komisijom te razmjenjivati podatke i informacije koje se odnose na EU homologacije tipa s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

Emisije ispušnih plinova

 • Konstruiranje, izrada i sastavljanje tipova motora i porodica motora moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj uredbi.
 • Tipovi motora i porodice motora ne smiju prelaziti granične vrijednosti emisija ispušnih plinova od datuma za stavljanje na tržište motora navedenih u Uredbi.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Homologacija tipa: postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice zadovoljava određene zakonske zahtjeve.

Porodica motora: proizvođačevo razvrstavanje tipova motora koji zbog svoje konstrukcije imaju slične značajke ispušnih emisija i poštuju granične vrijednosti emisija.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16. 9. 2016., str. 53.–117.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14. 11. 2012., str. 1.–11.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1024/2012 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2. 3. 2013., str. 1.–51.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 25.01.2017

Top