EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postavljanje osnovnih sigurnosnih standarda u slučaju izloženosti ionizirajućem zračenju (od 2018. godine)

Postavljanje osnovnih sigurnosnih standarda u slučaju izloženosti ionizirajućem zračenju (od 2018. godine)

Zakon utvrđuje osnovne sigurnosne standarde za zaštitu zdravlja radnika, opće javnosti, pacijenata i ostalih od opasnosti u slučaju izloženosti ionizirajućem zračenju.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

SAŽETAK

U normalnim su situacijama količine ionizirajućeg zračenja izrazito niske i ne uzrokuju klinički vidljive negativne učinke. Dugoročno gledano, međutim, mogu prouzrokovati zdravstvene probleme, posebice rak. Stoga postoji potreba za jedinstvenim pragom zaštite diljem EU-a, ali se istovremeno mora omogućiti vladama da postave više osnovne sigurnosne standarde ako to žele.

Direktiva zamjenjuje pet ranijih zakona s nedosljednostima koji nisu u potpunosti odražavali znanstveni napredak ili u potpunosti pokrivali prirodne izvore zračenja ili zaštitu okoliša. Određuje kako osigurati zaštitu od radioaktivnih materijala i njihovu sigurnost te obvezatne informacije koje je potrebno dati u slučaju iznenadne izloženosti.

Standardi koje ta Direktiva sadrži temelje se na preporukama Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja (ICRP).

Direktiva se primjenjuje na sve planirane, postojeće ili iznenadne situacije u kojima postoji opasnost od ionizirajućeg zračenja. Posebice se odnosi na:

  • izradu, proizvodnju, obradu, rukovanje, odlaganje, uporabu, skladištenje, držanje, transport, uvoz i izvoz radioaktivnog materijala na području EU-a;
  • izradu i rukovanje električnom opremom koja emitira ionizirajuće zračenje;
  • ljudske aktivnosti sprirodnim izvorima zračenja koje mogu prouzrokovati značajno povećanje izloženosti radnika ili javnosti, poput izlaganja svemirske posade kozmičkom zračenju;
  • izloženost u kući plinu radonu (u zatvorenome) i izloženost gama zračenju iz građevinskih materijala (na otvorenome);
  • upravljanje situacijama u slučaju iznenadne izloženosti koja zahtijeva mjere zaštite javnosti i radnika.

Zakoni određuju opća načela zaštite od zračenja, dajući istaknutiju ulogu količinskim ograničenjima za izloženost javnosti, izloženost u medicinske svrhe te izloženost na radnom mjestu. Prilog sadrži popis raspona razina prema prijedlozima ICRP-a za postojeće i iznenadne slučajeve izlaganja. Posebna je odredba uvedena za zaštitu radnica trudnica i dojilja te naučnika i studenata.

Posebni se zahtjevi primjenjuju na izloženost zračenju u medicinske svrhe. U tom slučaju za izloženost se mora dokazati da postoji dovoljna neto korist po zdravlje pojedinca i društva općenito u odnosu na štetu koju ona može prouzrokovati za pojedinca. Pacijenti moraju biti upućeni u opasnosti i koristi po zdravlje i svaka se izloženost u medicinske svrhe mora odvijati pod kliničkom odgovornošću kvalificiranog liječnika.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom

-

-

SL L 13 od 17.1.2014.

07.04.2014

Top