EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika EU-a o dohotku i životnim uvjetima

This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistika o obrazovanju i cjeloživotnom učenju' , 'Europske statistike o osobama i kućanstvima' for an updated information about the subject.

Statistika EU-a o dohotku i životnim uvjetima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1177/2003 – statistike EU-a o dohotku i životnim uvjetima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se uspostavlja sustav za prikupljanje i izradu statistike o dohotku i životnim uvjetima u Europskoj uniji (EU), poznatom pod nazivom EU-SILC.
 • Namjena je tih podataka nadzor napretka Strategije Europa 2020. odnosno točnije njezinoga cilja smanjenja siromaštva, stoga je važno osigurati usporedivost prikupljenih podataka na način da se usklade pravila prikupljanja tih podataka.

KLJUČNE TOČKE

 • Namjena je sustava EU-SILC prikupljanje aktualnih transverzalnih* i longitudinalnih* podataka o dohotku i o razini i strukturi siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj i europskoj razini.
 • Uredbom se obuhvaćaju transverzalni podatci o dohotku, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i drugim životnim uvjetima, kao i longitudinalni podatci ograničeni na dohodak, rad i ograničeni broj nenovčanih pokazatelja socijalne isključenosti (npr. problemi preživljavanja iz mjeseca u mjesec, visina duga i prisilno pomanjkanje osnovnih potrepština).
 • Transverzalni i longitudinalni podatci moraju se temeljiti na nacionalno reprezentativnim uzorcima temeljenima na vjerojatnosti.
 • Uredbom se uspostavlja skup pravila kojima se utvrđuju usklađeni popisi ciljnih primarnih i sekundarnih varijabli koje zemlje EU-a moraju poslati statističkom uredu Europske komisije, Eurostatu:
  • Primarne varijable prikupljaju se na godišnjoj razini i uključuju, na razini kućanstva, osnovne podatke, stanovanje, materijalnu neimaštinu i dohodak, a na osobnoj razini, osnovne podatke, obrazovanje, zdravstvo, rad i dohodak;
  • sekundarne varijable, koje se prikupljaju svake četiri godine ili rjeđe, uključuju podatke ili na razini domaćinstva ili na osobnoj razini o aspektima kao što su uvjeti stanovanja, siromaštvo koje se prenosi s naraštaja na naraštaj i materijalna neimaština.
 • Kako bi se omogućila višedimenzionalna analiza na razini kućanstava i osoba, a osobito istraživanje glavnih socijalnih pitanja koja su nova i iziskuju specifično istraživanje, svi podatci o kućanstvima i osobama moraju biti povezivi u transverzalnoj i longitudinalnoj komponenti.
 • Zemlje EU-a nastoje osigurati jednako vrijeme prikupljanja podataka svake godine.
 • Tijekom prve četiri godine sustava EU-SILC zemlje EU-a primile su financijski doprinos od EU-a za pokrivanje troškova rada prikupljanja podataka.
 • Eurostat može u znanstvene svrhe u svojim prostorijama odobriti pristup povjerljivim podacima ili objaviti skupove anonimiziranih mikro podataka iz izvora EU-SILC-a.
 • Komisiji pomaže Europski odbor za statistički sustav koji čine nacionalni stručnjaci, a njime i predsjeda Komisija. Odbor odlučuje o pitanjima koje treba obuhvatiti, npr. o ciljanim sekundarnim područjima.
 • Uredba je izmijenjena tri puta radi podudaranja sa sljedećim:
  • godine 2004., prilikom proširenja EU-a kojim je uključeno deset novih zemalja;
  • godine 2007., prilikom daljnjeg proširenja EU-a kojim su uključene Bugarska i Rumunjska; i
  • godine 2013., prilikom uključenja Hrvatske.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. srpnja 2003.

POZADINA

EU-SILC pokrenut je 2003. godine i tada je obuhvaćao šest zemalja EU-a (Belgiju, Dansku, Grčku, Irsku, Luksemburg i Austriju), kao i Norvešku, i sastavni je dio Europskog statističkog sustava. Proširen je tijekom godina i obuhvaća svih 28 zemalja EU-a, tri zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (Island, Norvešku i Švicarsku), kao i nekadašnju jugoslavensku republiku Makedoniju, Srbiju i Tursku.

* KLJUČNI POJMOVI

Transverzalni podatci: podatci koji se odnose na određeno vrijeme ili razdoblje. Ovi se podatci mogu izvući iz ankete s transverzalnim uzorkom i mogu se kombinirati s podacima iz registara (podaci o osobama, kućanstvima ili stanovima kompilirani iz administrativnog ili statističkog registra na razini jedinice);

*Longitudinalni podatci: podaci koji se odnose na promjene u vremenu na individualnoj razini koje su opažene periodično tijekom određenog razdoblja. Ti podaci mogu doći ili iz poprečne ankete s rotacijskim uzorkom, gdje se jednom odabrani pojedinci slijede iz čiste panel ankete; oni se mogu kombinirati s podacima iz registra. Može ih se kombinirati s podacima iz registra.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L165., 3. 7. 2003., str. 1.–9.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1177/2003 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298., 17.11.2003., str. 1.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298., 17.11.2003., str. 23.–28.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298., 17.11.2003., str. 29.–33.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298., 17.11.2003., str. 34.–85.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5., 9.1.2004., str. 42.–56.)

Posljednje ažuriranje 18.11.2016

Top