EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rješavanje sporova između potrošača i trgovaca koji nastaju kupnjom putem interneta

Rješavanje sporova između potrošača i trgovaca koji nastaju kupnjom putem interneta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 524/2013 o internetskom rješavanju sporova za sporove između potrošača

KOJI JE CILJ UREDBE?

  • Cilja izraditi platformu za rješavanje internetskih sporova (RIS) (mrežnu stranicu) na razini EU-a.
  • Potrošači i trgovci platformu će moći koristiti za rješavanje sporova u slučaju problema s novim proizvodom koji su kupili bilo gdje u Europskoj uniji.

KLJUČNE TOČKE

Postupak slanja prigovora uključuje obje strane i posredničko tijelo (Alternativno rješavanja sporova ili ARS) oko kojeg su se strane usuglasile. Ta tijela predstavljaju neutralnu stranu, poput pučkog pravobranitelja ili posrednika, a neka od njih djeluju i putem interneta. Njihov je posao predložiti ili nametnuti rješenje, ili spojiti strane kako bi same pronašle rješenje.

Cjelokupni postupak može se brzo odraditi putem interneta tako da bi svi sporovi trebali biti riješeni u roku od 90 dana.

Platforma za RIS

Europska komisija razvit će, rukovoditi i održavati platformu za RIS. Platforma će biti pokrenuta u siječnju 2016. godine te će biti:

  • interaktivna i intuitivna mrežna stranica;
  • otvorena za svakog potrošača ili trgovca u EU-u;
  • dostupna na svim službenim jezicima EU-a;
  • besplatna.

Platforma ima nekoliko funkcija. One uključuju elektronički obrazac za prigovore, obavještavanje odgovorne strane o prigovoru, utvrđivanje nacionalnih posredničkih tijela i elektroničko upravljanje slučajevima.

Svaka država EU-a mora odrediti jednu kontaktnu točku za RIS s najmanje dva savjetnika za RIS. Komisija će također uspostaviti mrežu za kontaktne točke za RIS.

Nakon slanja elektroničkog obrasca za prigovore na platformu RIS-a, platforma će brzo kontaktirati odgovornu stranu i zatražiti odgovor od nje. Također će proslijediti prigovor posredničkom tijelu oko kojeg su se strane usuglasile. Ako posredničko tijelo pristane na rješavanje spora, nastojat će brzo riješiti taj spor i obavijestiti platformu za RIS o rezultatima postupka.

Alternativno rješavanje sporova

Platformi za RIS može se pristupiti putem portala Tvoja Europa. Također će biti povezana sa svim osnovanim nacionalnim posredničkim tijelima i o njoj će biti obaviještena Europska komisija, u skladu s Direktivom o alternativnom rješavanju sporova (ARS).

Uredba o RIS-u i Direktiva o ARS-u usvojene su u svibnju 2013. godine.

Platforma za RIS dostupna je potrošačima i trgovcima od 15. veljače 2016.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. siječnja 2016.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013.o internetskom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o potrošačkom RIS-u) (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.–12.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o potrošačkom ARS-u) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.–79.)

Provedbena uredba Komisjie (EU) 2015/1051 od 1. srpnja 2015. o načinima korištenja funkcijama platforme za online rješavanje sporova, načinima za podnošenje elektroničkog obrasca za pritužbe te načinima suradnje među kontaktnim točkama predviđenima u Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova (SL L 171, 2.7.2015., str. 1.–4.)

Posljednje ažuriranje 30.08.2016

Top