EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorna vozila – sustav EU homologacije tipa

This summary has been archived and will not be updated. See 'EU homologacija i mjere nadzora za tržište motornih vozila i njihovih prikolica' for an updated information about the subject.

Motorna vozila – sustav EU homologacije tipa

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2007/46/EZ – homologacija motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se zemljama EU-a pruža zajednički skup pravila za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila.

Time homologacija tipa postaje obveznom za sve kategorije vozila u cjelini, uključujući vozila izrađena u nekoliko faza. Njome se utvrđuju:

 • usklađen okvir s općim tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa novih vozila te sustava, sastavnih dijelova i tehničkih jedinica namijenjenih takvim vozilima radi olakšavanja njihove registracije, prodaje i stavljanja u upotrebu unutar EU-a;
 • pravila za prodaju i stavljanje u upotrebu dijelova ili opreme vozila.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Direktiva se primjenjuje na vozila, kombije, kamione i autobuse koji su sada obuhvaćeni potpuno ujednačenim zahtjevima na razini EU-a.

Postupak

 • Sustav EU homologacije tipa temelji se na načelima homologacije treće strane* te uzajamnog priznavanja* takvih homologacija.
 • Prema režimu homologacije tipa, prije nego što se stavi na tržište, nacionalna tehnička služba testira tip vozila u skladu sa zakonom. Nacionalno tijelo za homologaciju na temelju tih testova izdaje homologaciju („EZ certifikat”). Proizvođač se za homologaciju može prijaviti u bilo kojoj državi EU-a.
 • Dovoljno je da vozilo bude homologirano u jednoj zemlji EU-a da se sva vozila njegove vrste registriraju bez dodatnih provjera diljem EU-a na temelju njihova certifikata o sukladnosti.
 • Certifikat o sukladnosti jest izjava proizvođača o tome da vozilo zadovoljava zahtjeve EU homologacije tipa. Proizvođač je dužan osigurati sukladnost proizvodnje s homologiranim tipom.

Tehnički zahtjevi

Direktivom se uglavnom obuhvaća upravni postupak koji valja slijediti za homologaciju vozila. Stvarne tehničke zahtjeve prema kojima se vozila trebaju testirati obuhvaćaju ostali tekstovi EU-a koji su popisani u Prilogu IV. Direktivi. Primjerice, ti testovi:

 • određene elemente utvrđuju obveznima, poput:
  • elektroničke kontrole stabilnosti;
  • novih i poboljšanih zrcala;
  • dnevnih svjetala za vožnju;
  • branika koji sprječavaju pad pješaka i biciklista pod vozilo te uređaja za zaštitu protiv prskanja;
 • utvrđuju dodatne zahtjeve za autobuse:
  • sigurnosne izlaze koji odgovaraju kapacitetu vozila;
  • lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti;
  • primjereni prostor za preživljavanje u slučaju prevrtanja vozila, itd.;
 • obuhvaćaju određene obveze zaštite okoliša, poput:
  • standardiziranog mjerenja emisija CO2,
  • ograničenja emisija onečišćujućih tvari,
  • potrošnje goriva,
  • snage motora ili emisija buke vozila.

U 2017. Europska komisija donijela je uredbe (EU) 2017/1151 i (EU) 2017/1154. Njima se osigurava da od 1. rujna 2017., novi modeli automobila prolaze nova i pouzdanija ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje („stvarne emisije tijekom vožnje”).

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva je stupila na snagu 29. listopada 2007. Ovisno o kategoriji vozila, primjena direktive uvodila se u fazama u razdoblju od 2009. do 2014. Morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 28. travnja 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Homologacija treće strane: homologacija dobivena od treće strane kao što je akreditacijsko neovisno tijelo koje je odobrila svaka zemlja EU-a.
Uzajamno priznavanje: zemlje EU-a priznaju certifikate o homologaciji koje su izdala određena tijela u ostalim zemljama EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.–160.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2007/46/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.–643.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 175, 7.7.2017., str. 708.–732.)

Ispravak

Uredba Komisije (EU) 2017/2400 od 12. prosinca 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 (SL L 349, 29.12.2017., str. 1.–247.)

Posljednje ažuriranje 10.04.2018

Top