EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smjernice za transeuropsku energetsku infrastrukturu

Smjernice za transeuropsku energetsku infrastrukturu

Ova Uredba EU-a definira smjernice za pravodoban razvoj prioritetnih koridora i područja transeuropske energetske infrastrukture.

SAŽETAK

U travnju 2013. godine odobrene su smjernice EU-a za razvoj europske energetske infrastrukture.

Jedan od prioriteta strategije Europa 2020. je ostvarivanje održivog rasta poticanjem resursno učinkovitijeg, održivijeg i konkurentnijeg gospodarstva. Ta je strategija istaknula energetsku infrastrukturukao najvažniji aspekt ostvarivanja tog cilja, naglašavanjem potrebe za hitnom nadogradnjom europskih mreža, njihovim međusobnim povezivanjem na kontinentalnoj razini, posebice za integracijom obnovljivih izvora energije.

Bitna je pozadina da su se države EU-a 2011. godine složile da:

  • je europsku energetsku infrastrukturu potrebno modernizirati i proširiti;
  • je mreže preko granica potrebno međusobno povezati;
  • postoji potreba za osiguravanjem alternativnih ruta za opskrbu ili tranzit;
  • postoji potreba za alternativnim izvorima energije, uključujući obnovljive izvore;
  • nijedna država EU-e ne smije ostati izolirana izvan europskih mreža plina i električne energije nakon 2015. godine ili biti u situaciji da je njena energetska sigurnost ugrožena zbog nedostatka odgovarajućih priključaka.

Smjernice su definirale 12 regionalnih skupina za transeuropsku energetsku infrastrukturu (TEN-E), koje su odabrale projekte.

U listopadu 2013. godine Komisija je usvojila popis od 248 ključnih projekata energetske infrastrukture (projekti od zajedničkog interesa ), a koji će imati koristi od bržih i učinkovitijih procedura davanja dozvola i poboljšanih regulatornih postupaka.

Projekti također mogu imati pristup financijskoj potpori iz Instrumenta za povezivanje Europe(CEF), u sklopu kojeg je gotovo 6 milijardi eura namijenjeno transeuropskoj energetskoj infrastrukturi do 2020. godine.

Kako bi projekt bio uključen na popis, on mora:

  • donijeti značajne prednosti najmanje dvjema državama EU-a;
  • doprinijeti integraciji na tržištu; i potaknuti konkurenciju;
  • poboljšati sigurnost opskrbe;
  • smanjiti emisije CO2.

Novi popis EU-a izrađivat će se svake dvije godine.

Smjernice navode da je projekte od zajedničkog interesa potrebno provesti što je moguće brže te ih pomno pratiti i ocjenjivati, a istovremeno održavati administrativno opterećenje projektnih promotora na minimumu.

Također dodaje da Komisija treba imenovati europske koordinatore za projekte koji su suočeni s određenim poteškoćama.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni Uredbi (EZ) br.713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 347/2013

-

-

SL L 115 od 25.4.2013.

Posljednje ažuriranje 04.04.2014

Top