EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0356

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD).

COM/2020/356 final

Bruxelles, 29.7.2020.

COM(2020) 356 final

2018/0047(COD)

KOMUNIKACIJA KOMISIJE
EUROPSKOM PARLAMENTU

na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

o

stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

Ova Komunikacija odnosi se na dokumente
COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD).


2018/0047 (COD)

KOMUNIKACIJA KOMISIJE
EUROPSKOM PARLAMENTU


na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije


o

stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

Ova Komunikacija odnosi se na dokumente

COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD).


1.Pozadina

Datum prosljeđivanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću
(dokumenti COM(2018) [113] final – 2018/0048 COD; COM(2018) [99] final – 2018/0047 COD):

8. ožujka 2018.

Datum mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora:

11. srpnja 2018.

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje:

27. ožujka 2019.

Datum prosljeđivanja izmijenjenog prijedloga:

nije primjenjivo.

Datum usvajanja stajališta Vijeća:

20. srpnja 2020.

2.Cilj prijedloga Komisije

U okviru Akcijskog plana o izgradnji unije tržišta kapitala i Akcijskog plana za financijske tehnologije Europska komisija predstavila je prijedlog uredbe o pružateljima usluga skupnog financiranja. Cilj je prijedloga stvoriti poticajan regulatorni okvir za platforme za skupno financiranje koji će im omogućiti pristup cijelom jedinstvenom tržištu s pomoću jedinstvenog odobrenja temeljenog na jedinstvenom skupu pravila. Prijedlogom se uvode i zahtjevi za zaštitu ulagatelja prilagođeni vrsti usluge obuhvaćene zakonodavnom mjerom. Opći je cilj zakonodavnog prijedloga olakšati prekogranično pružanje tih financijskih usluga u cijelom EU-u. Budući da tržište EU-a za skupno financiranje nije dovoljno razvijeno, nova pravila imaju velik potencijal za povećanje pristupa malih i srednjih, a posebno novoosnovanih poduzeća, inovativnim oblicima financiranja u kontekstu unije tržišta kapitala te za poticanje bržeg rasta gospodarstva EU-a.

3.Primjedbe na stajalište Europskog parlamenta

U stajalištu Europskog parlamenta u prvom čitanju usvojenom 27. ožujka 2019. predložene su sljedeće izmjene prijedloga Komisije:

·umjesto Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, kako je predložila Komisija, ovlastiti nacionalna nadležna tijela da izdaju odobrenja za rad i nadziru pružatelje usluga skupnog financiranja,

·proširiti opseg dopuštenih usluga na investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem,

·prag za ponude skupnog financiranja povisiti na 8 000 000 EUR.

Nakon što je Vijeće 20. srpnja 2020. usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju, očekuje se da Europski parlament službeno potvrdi politički dogovor postignut u međuinstitucijskom postupku.

4.Primjedbe na stajalište Vijeća

U skladu s političkim dogovorom, u stajalištu Vijeća u prvom čitanju predlaže se popis izmjena prijedloga Komisije, koje uključuju sljedeće:

·uspostavu usklađenog okvira na razini EU-a u kojem bi nacionalna nadležna tijela bila odgovorna za izdavanje odobrenja za rad i nadzor, umjesto neobveznog sustava EU-a koji je Komisija prvotno predložila za usluge skupnog financiranja pružatelja usluga skupnog financiranja. Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala prepustilo bi se nekoliko odabranih zadaća, među kojima su priprema provedbenih mjera, obvezujuće posredovanje i prikupljanje podataka,

·povećanje praga za izdavanje na 5 milijuna EUR, uz privremeno odstupanje od 24 mjeseca za države članice čiji je prag prospekta manji od 5 milijuna EUR,

·proširenje područja primjene kako bi se uključili odobreni instrumenti za skupno financiranje (udjeli u društvima s ograničenom odgovornošću),

·proširenje opsega usluga kako bi se uključilo upravljanje portfeljima zajmova na pojedinačnoj osnovi,

·razlikovanje profesionalnih od neprofesionalnih ulagatelja te dodatne mjere zaštite neprofesionalnih ulagatelja.

Stajalište Vijeća u potpunosti je usklađeno s političkim dogovorom Europskog parlamenta i Vijeća postignutim 18. prosinca 2019. Komisija smatra da se navedenim izmjenama prijedloga ne dovode u pitanje njezini izvorni politički ciljevi. Stoga Komisija može podržati stajalište Vijeća.

5.Zaključak

Iako su u stajalištu koje je Vijeće usvojilo u prvom čitanju predložena bitna odstupanja od izvornog prijedloga, Komisija izražava pozitivno mišljenje o njemu jer je tekst i dalje u skladu s izvornim ciljevima prijedloga. Osim toga, to stajalište u potpunosti odražava ishod međuinstitucijskih pregovora koji su zaključeni političkim dogovorom 18. prosinca 2019.

Usvoji li Europski parlament taj usuglašeni tekst u drugom čitanju, bit će to važan korak prema postizanju zajedničkih ciljeva poboljšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća, uključujući novoosnovana i rastuća poduzeća. Time bi se pridonijelo bržem oporavku gospodarstva EU-a od aktualne gospodarske i zdravstvene krize.

Top