EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0334

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja)

COM/2020/334 final

Bruxelles, 24.7.2020.

COM(2020) 334 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja)


IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja)

1. UVOD

Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) 1 nastoji se spriječiti i kontrolirati onečišćenje zraka, vode i tla uzrokovano emisijama iz industrijskih postrojenja.

Člankom 48. stavkom 5. i člankom 74. Direktive 2010/75/EU Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata radi

(I)utvrđivanja datuma od kojeg se treba provoditi kontinuirano mjerenje emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak

te

(II)prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku nekoliko metoda za praćenje i procjenu poštovanja iz njezinih priloga.

2. PRAVNA OSNOVA

Člankom 76. stavkom 1. Direktive 2010/75/EU propisuje se da Komisija mora izvješćivati o izvršavanju ovlasti za donošenje relevantnih delegiranih akata iz članka 48. stavka 5. i članka 74.

U skladu s tom odredbom ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 6. siječnja 2011., koje se automatski produljuje za razdoblje jednakog trajanja, osim ako ga Europski parlament ili Vijeće opozovu u skladu s člankom 77. Direktive.

U skladu s člankom 76. stavkom 1. Komisija mora sastaviti izvješće s obzirom na delegiranu ovlast najkasnije šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja.

Komisija je u skladu s tim prvo izvješće izdala 12. lipnja 2015., u kojem je obuhvaćeno petogodišnje razdoblje od 6. siječnja 2011. do 5. siječnja 2016. S obzirom na to da prijenos ovlasti nije opozvan u skladu s člankom 77., drugo petogodišnje razdoblje ovlasti započelo je 6. siječnja 2016. i trajat će do 5. siječnja 2021.

U skladu s tim i na temelju članka 76. stavka 1. ovo izvješće obuhvaća to drugo petogodišnje razdoblje.

3. IZVRŠAVANJE PRIJENOSA OVLASTI

Izvršavanje ovlasti smatralo se nužnim za dopunu ili prilagodbu nekoliko odredaba propisanih Direktivom na temelju mogućeg tehničkog i znanstvenog napretka.

Komisija izvješćuje da još nije donijela relevantne delegirane akte.

Naime, iako se mjerne tehnike i norme za kontinuirano mjerenje emisija u zrak, kako je propisano člankom 48. Direktive 2010/75/EU, i dalje razvijaju, još nije došlo do znanstvenog ili tehničkog napretka povezanog s metodama za praćenje emisija i procjenu poštovanja iz priloga od V. do VII. toj direktivi.

Razlozi zbog kojih nije došlo do napretka:

(I)nema europskih normi (EN) za tehnike za kontinuirano mjerenje emisija teških metala, dioksina i furana u zrak (članak 48. stavak 5.) te

(II)nema znatnog napretka u reviziji postojećih normi EN za druge onečišćujuće tvari obuhvaćene Direktivom (članak 74.).

U skladu s tim Komisija nije bila u mogućnosti donijeti delegirane akte kako bi utvrdila datum od kojeg se trebaju provoditi kontinuirana mjerenja relevantnih emisija i kako bi prilagodila relevantne dijelove priloga V., VI. ili VII. Direktivi 2010/75/EU.

4. ZAKLJUČAK

Komisija u zadnjih pet godina nije izvršavala delegirane ovlasti koje su joj dodijeljene Direktivom 2010/75/EU.

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da prime ovo izvješće na znanje.

(1)

SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

Top