EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0364

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/364 оd 26. veljače 2021. o odobrenju aktivnog klora dobivenog elektrolizom iz natrijeva klorida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1 (Tekst značajan za EGP)

C/2021/1164

OJ L 70, 1.3.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/364/oj

1.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/364

оd 26. veljače 2021.

o odobrenju aktivnog klora dobivenog elektrolizom iz natrijeva klorida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) nadležno tijelo Slovačke („nadležno ocjenjivačko tijelo”) zaprimilo je 31. srpnja 2007. zahtjev za uvrštenje aktivne tvari „aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida” u Prilog I. toj direktivi za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1, „Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi”, kako je definirana u Prilogu V. toj direktivi i koja odgovara vrsti proizvoda 1 kako je definirana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(2)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ nadležno ocjenjivačko tijelo Komisiji je 19. studenoga 2010. podnijelo izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim zaključcima.

(3)

Odbor za biocidne proizvode donio je 16. lipnja 2020. mišljenje Europske agencije za kemikalije (3) („Agencija”), uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(4)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 1 u kojima se upotrebljava aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida ispuniti zahtjeve iz članka 5. Direktive 98/8/EZ ako se ispune određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njihovu uporabu.

(5)

Uzimajući u obzir mišljenje Agencije, primjereno je odobriti aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida kao aktivnu tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1, podložno ispunjenju određenih specifikacija i uvjeta.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis, Product type:1, ECHA/BPC/250 adopted on 16 June 2020 (Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za odobrenje aktivne tvari „aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida”, vrsta proizvoda 1, ECHA/BPC/250, doneseno 16. lipnja 2020.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari  (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida

Kemijski naziv prema IUPAC-u: nije primjenjivo

EZ br.: nije primjenjivo

CAS br.: nije primjenjivo

Prekursor:

Kemijski naziv prema IUPAC-u: Natrijev klorid

EZ br. 231-598-3

CAS br. 7647-14-5

Specifikacije za aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida in situ ovise o natrijevu kloridu, koji je prekursor i koji mora biti u skladu sa zahtjevima čistoće jedne od sljedećih normi: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 tip 1, EN 14805 tip 2, EN 16370 tip 1, EN 16370 tip 2, EN 16401 tip 1, EN 16401 tip 2, CODEX STAN 150-1985 ili Europska farmakopeja 9.0.

1. srpnja 2021.

30. lipnja 2031.

1

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svim uporabama na koje se odnosi zahtjev za odobrenje, a koje nisu uzete u obzir pri procjeni rizika za aktivnu tvar na razini Unije.


(1)  Zahtjevi čistoće za prekursor naveden u ovom stupcu navedeni su u zahtjevu za odobrenje ocijenjene aktivne tvari.


Top