EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2207

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2207 оd 22. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren ulazak sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Uniju (Tekst značajan za EGP)

C/2020/9548

SL L 438, 28.12.2020, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2207/oj

28.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 438/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2207

оd 22. prosinca 2020.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren ulazak sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak i točku 4. te članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (2) utvrđuju se uvjeti javnog zdravlja i zdravlja životinja te uvjeti certificiranja za ulazak sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Uniju te popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobren ulazak takvih pošiljaka. Konkretno, u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 605/2010 navedene su treće zemlje i njihovi dijelovi iz kojih je odobreno unošenje pošiljaka sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Uniju.

(2)

Ujedinjena Kraljevina pružila je potrebna jamstva koja se zahtijevaju Uredbom (EU) br. 605/2010 kako bi se Ujedinjena Kraljevina i krunski posjedi Guernsey, Otok Man i Jersey uvrstili na popis iz Priloga I. toj uredbi nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o povlačenju), ne dovodeći u pitanje primjenu prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj uz Sporazum povlačenju u vezi s Prilogom 2. tom protokolu.

(3)

Uzimajući u obzir jamstva koja je pružila Ujedinjena Kraljevina, tu bi treću zemlju i krunske posjede trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EU) br. 605/2010.

(4)

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 605/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da prijelazno razdoblje predviđeno u Sporazumu o povlačenju završava 31. prosinca 2020., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 605/2010 zamjenjuje se u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 605/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

nakon unosa za Etiopiju umeću se sljedeći unosi za Ujedinjenu Kraljevinu i Guernsey:

„GB

Ujedinjena Kraljevina  (*1)

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+

2.

nakon unosa za Izrael umeće se sljedeći unos za Otok Man:

„IM

Otok Man

+

+

+”

3.

nakon unosa za Island umeće se sljedeći unos za Jersey:

„JE

Jersey

+

+

+”


(*1)  U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe ovog Priloga upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju Sjevernu Irsku.”;


Top