EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2151

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2151 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (Tekst značajan za EGP)

C/2020/9199

OJ L 428, 18.12.2020, p. 57–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/oj

18.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 428/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2151

оd 17. prosinca 2020.

o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2019/904 utvrđuju se opći zahtjevi u pogledu označivanja određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koji se često zbrinjavaju na neodgovarajući način. Oznakom se želi obavijestiti potrošače o prisustvu plastike u proizvodu, načinima zbrinjavanja otpada od tog proizvoda koje treba izbjegavati i posljedičnom negativnom utjecaju koji na okoliš ima odbacivanje ili drugo neodgovarajuće zbrinjavanje otpada od proizvoda.

(2)

Direktivom (EU) 2019/904 od Komisije se zahtijeva da utvrdi usklađene specifikacije za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga toj direktivi. U usklađenim specifikacijama o položaju, veličini i dizajnu oznake trebale bi se uzeti u obzir različite obuhvaćene skupine proizvoda. Trebalo bi utvrditi format, boje, najmanju razlučivost i veličinu slova koje treba upotrebljavati kako bi se osigurala potpuna vidljivost svakog elementa oznake.

(3)

Komisija je ocijenila postojeće oznake zaprimljene u okviru internetske ankete provedene među dionicima i pregleda tržišta kako bi saznala više o mehanizmu procjene i zahtjevima u pogledu oznaka te njihovu utjecaju.

(4)

Komisija se savjetovala s reprezentativnim skupinama potrošača i provela terensko ispitivanje kako bi utvrdila jesu li oznake učinkovite i jednostavno razumljive te izbjegla obmanjujuće informacije.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ambalaža

Za potrebe ove Uredbe „ambalaža” znači prodajna ambalaža i skupna ambalaža kako su definirane u članku 3. točki 1. Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Članak 2.

Usklađene specifikacije za oznaku

1.   Usklađene specifikacije za oznaku higijenskih uložaka, tampona i aplikatora za tampone utvrđuju se u Prilogu I.

2.   Usklađene specifikacije za oznaku vlažnih maramica, tj. prethodno ovlaženih maramica za osobnu njegu i uporabu u domaćinstvu utvrđuju se u Prilogu II.

3.   Usklađene specifikacije za oznaku duhanskih proizvoda s filtrom i filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima utvrđuju se u Prilogu III.

4.   Usklađene specifikacije za oznaku čaša za napitke utvrđuju se u Prilogu IV.

Članak 3.

Jezici

Informativni tekst oznake mora biti na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice ili država članica u kojima se plastični proizvod za jednokratnu uporabu stavlja na tržište.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. srpnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 155, 12.6.2019., str. 1.

(2)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(3)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).


PRILOG I.

Usklađene specifikacije za oznaku higijenskih uložaka, tampona i aplikatora za tampone

1.   

Na ambalaži higijenskih uložaka površine od 10 cm2 ili veće mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka:

Image 1

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Namijenjena je isticanju tanke bijele linije koja uokviruje oznaku na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na ambalaži higijenskih uložaka stavljenih na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

2.   

Na ambalaži tampona i aplikatora za tampone površine od 10 cm2 ili veće mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka:

Image 2

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Namijenjena je isticanju tanke bijele linije koja uokviruje oznaku na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na ambalaži tampona i aplikatora za tampone stavljenih na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

3.   

Oznaka iz točaka 1. i 2. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki.

(a)

Položaj oznake

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako oznaka minimalne veličine ne može u potpunosti stati na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, može se staviti djelomično na jedan, a djelomično na drugi dio, tj. na gornji i prednji ili prednji i bočni dio, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako se oznaka ne može postaviti vodoravno zbog oblika ili veličine ambalaže, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito.

Polja na oznaci ne smiju se odvajati.

Pri otvaranju ambalaže u skladu s uputama oznaka se ne bi trebala potrgati ili postati nečitljiva.

(b)

Veličina oznake

Oznaku čine dva polja iste veličine, crveno i plavo, postavljena jedno uz drugo, te pravokutni crni okvir koji sadržava informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” i nalazi se ispod dvaju polja iste veličine. Omjer visine i duljine oznake iznosi 1:2.

Ako je površina vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže na koji se postavlja oznaka manja od 65 cm2, najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). U svim drugim slučajevima oznaka prekriva najmanje 6 % površine na koju se postavlja. Najveća dopuštena veličina oznake je 3 cm × 6 cm (18 cm2).

(c)

Dizajn oznake

Dizajn oznake reproducira se bez ikakvih dodatnih efekata, prilagođavanja boja, retuširanja ili proširivanja pozadine. Oznaka se reproducira u razlučivosti od najmanje 300 točaka po inču kad je otisnuta u stvarnoj veličini. Oznaka je uokvirena tankom bijelom linijom.

Informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt).

Ako se informativni tekst prevodi na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica, taj se prevedeni informativni tekst postavlja ili neposredno ispod oznake ili unutar pravokutnog crnog polja ispod prvog jezika, a u oba slučaja mora biti jasno vidljiv. U iznimnim slučajevima zbog prostornog ograničenja vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže, informativni tekst preveden na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica može se postaviti drugdje na ambalaži, što bliže oznaci i ondje gdje je jasnije vidljiv. Prijevod informativnog teksta otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt). Ako se informativni tekst na drugim jezicima postavlja u pravokutno crno polje, moguća su odstupanja od najveće dopuštene veličine oznake.

Upotrebljavaju se boje sa sljedećim kodovima boja:

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Crvena: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Plava: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


PRILOG II.

Usklađene specifikacije za oznaku vlažnih maramica

1.   

Na ambalaži vlažnih maramica (tj. prethodno ovlaženih maramica za osobnu njegu i uporabu u domaćinstvu) površine od 10 cm2 ili veće mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka:

Image 3

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Namijenjena je isticanju tanke bijele linije koja uokviruje oznaku na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na ambalaži vlažnih maramica stavljenih na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

2.   

Ta je oznaka u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki.

(a)

Položaj oznake

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako oznaka minimalne veličine ne može u potpunosti stati na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, može se staviti djelomično na jedan, a djelomično na drugi dio, tj. na gornji i prednji ili prednji i bočni dio, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako se oznaka ne može postaviti vodoravno zbog oblika ili veličine ambalaže, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito.

Polja na oznaci ne smiju se odvajati.

Pri otvaranju ambalaže u skladu s uputama oznaka se ne bi trebala potrgati ili postati nečitljiva.

(b)

Veličina oznake

Oznaku čine dva polja iste veličine, crveno i plavo, postavljena jedno uz drugo, te pravokutni crni okvir koji sadržava informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” i nalazi se ispod dvaju polja iste veličine. Omjer visine i duljine oznake iznosi 1:2.

Ako je površina vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže na koji se postavlja oznaka manja od 65 cm2, najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). U svim drugim slučajevima oznaka prekriva najmanje 6 % površine na koju se postavlja. Najveća dopuštena veličina oznake je 3 cm × 6 cm (18 cm2).

(c)

Dizajn oznake

Dizajn oznake reproducira se bez ikakvih dodatnih efekata, prilagođavanja boja, retuširanja ili proširivanja pozadine. Oznaka se reproducira u razlučivosti od najmanje 300 točaka po inču kad je otisnuta u stvarnoj veličini. Oznaka je uokvirena tankom bijelom linijom.

Informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt).

Ako se informativni tekst prevodi na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica, taj se prevedeni informativni tekst postavlja ili neposredno ispod oznake ili unutar pravokutnog crnog polja ispod prvog jezika, a u oba slučaja mora biti jasno vidljiv. U iznimnim slučajevima zbog prostornog ograničenja vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže, informativni tekst preveden na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica može se postaviti drugdje na ambalaži, što bliže oznaci i ondje gdje je jasnije vidljiv. Prijevod informativnog teksta otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt). Ako se informativni tekst na drugim jezicima postavlja u pravokutno crno polje, moguća su odstupanja od najveće dopuštene veličine oznake.

Upotrebljavaju se boje sa sljedećim kodovima boja:

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Crvena: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Plava: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


PRILOG III.

Usklađene specifikacije za oznaku duhanskih proizvoda s filtrom i filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima

1.   

Na jediničnom pakiranju, kako je definirano u članku 2. točki 30. Direktive 2014/40/EU („jedinično pakiranje”), i vanjskom pakiranju, kako je definirano u članku 2. točki 29. Direktive 2014/40/EU („vanjsko pakiranje”), duhanskih proizvoda s filtrom površine od 10 cm2 ili više i ambalaži filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima površine od 10 cm2 ili više mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka:

Image 4

Napomena:

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Namijenjena je isticanju tanke bijele linije koja uokviruje oznaku na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na jediničnom pakiranju i vanjskom pakiranju duhanskih proizvoda s filtrom i na ambalaži filtara koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima stavljenima na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

2.   

Ta je oznaka u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki.

(a)

Položaj oznake

i.

Duhanski proizvodi s filtrom

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski stražnji dio jediničnog pakiranja i na vanjsko pakiranje.

Ako oznaka minimalne veličine ne može u vodoravnom obliku stati na vanjski stražnji dio jediničnog pakiranja, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito na stražnji dio ili na bilo koju vanjsku bočnu stranu jediničnog pakiranja. U svakom slučaju mora biti jasno vidljiva.

Polja na oznaci ne smiju se odvajati.

Oznaka ne smije ni na koji način ugroziti vidljivost zdravstvenih upozorenja obveznih u skladu s Direktivom 2014/40/EU.

Oznaku ne smiju u potpunosti ni djelomično prekrivati druge etikete ili markice.

Pri otvaranju jediničnog pakiranja i vanjskog pakiranja u skladu s uputama oznaka se ne bi trebala potrgati ili postati nečitljiva.

ii.

Filtri koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako oznaka minimalne veličine ne može u potpunosti stati na vanjski prednji ili gornji dio ambalaže, može se staviti vodoravno djelomično na jedan, a djelomično na drugi dio, tj. na gornji i prednji ili prednji i bočni dio, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva.

Ako se oznaka ne može postaviti vodoravno zbog oblika ili veličine ambalaže, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito.

Polja na oznaci ne smiju se odvajati.

Pri otvaranju ambalaže u skladu s uputama oznaka se ne bi trebala potrgati ili postati nečitljiva.

(b)

Veličina oznake

Oznaku čine dva polja iste veličine, crveno i plavo, postavljena jedno uz drugo, te pravokutni crni okvir koji sadržava informativni tekst „PLASTIKA U FILTRU” i nalazi se ispod dvaju polja iste veličine. Omjer visine i duljine oznake iznosi 1:2.

i.

Duhanski proizvodi s filtrom

Ako je površina vanjskog stražnjeg dijela jediničnog pakiranja manja od 65 cm2, najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). U svim drugim slučajevima oznaka prekriva najmanje 6 % površine na koju se postavlja. Najveća dopuštena veličina oznake je 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii.

Filtri koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima

Ako je površina vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže na koji se postavlja oznaka manja od 65 cm2, najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). U svim drugim slučajevima oznaka prekriva najmanje 6 % površine na koju se postavlja. Najveća dopuštena veličina oznake je 3 cm × 6 cm (18 cm2).

(c)

Dizajn oznake

Dizajn oznake reproducira se bez ikakvih dodatnih efekata, prilagođavanja boja, retuširanja ili proširivanja pozadine. Oznaka se reproducira u razlučivosti od najmanje 300 točaka po inču kad je otisnuta u stvarnoj veličini. Oznaka je uokvirena tankom bijelom linijom.

Informativni tekst „PLASTIKA U FILTRU” otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt).

Ako se informativni tekst prevodi na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica, taj se prevedeni informativni tekst postavlja ili neposredno ispod oznake ili unutar pravokutnog crnog polja ispod prvog jezika, a u oba slučaja mora biti jasno vidljiv. U iznimnim slučajevima zbog prostornog ograničenja vanjskog prednjeg ili gornjeg dijela ambalaže, informativni tekst preveden na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica može se postaviti drugdje na ambalaži, što bliže oznaci i ondje gdje je jasnije vidljiv. Prijevod informativnog teksta otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt), a najviše 14 točaka (pt). Ako se informativni tekst na drugim jezicima postavlja u pravokutno crno polje, moguća su odstupanja od najveće dopuštene veličine oznake.

Upotrebljavaju se boje sa sljedećim kodovima boja:

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Crvena: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Plava: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


PRILOG IV.

Usklađene specifikacije za oznaku čaša za napitke

1.   

Na čašama za napitke djelomično izrađenima od plastike mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka:

Image 5

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Namijenjena je isticanju tanke bijele linije koja uokviruje oznaku na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na čašama za napitke djelomično izrađenima od plastike i stavljenima na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

2.   

Na čašama za napitke koje su u potpunosti izrađene od plastike mora se nalaziti sljedeća tiskana oznaka ili sljedeća ugravirana/utisnuta oznaka:

Image 6

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka nije sastavni dio oznake. Tu je samo radi kontrasta na bijeloj stranici.

Odstupajući od prve rečenice ove točke, oznaka na čašama za napitke koje su u potpunosti izrađene plastike i stavljene na tržište prije 4. srpnja 2022. može biti pričvršćena naljepnicama.

Image 7

Napomena

:

crna linija kojom je uokvirena oznaka i siva pozadina nisu sastavni dio oznake. Tu su samo radi kontrasta na bijeloj stranici.

3.   

Oznaka za čaše za napitke djelomično izrađene od plastike u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki.

(a)

Položaj oznake

i.

Klasične čaše:

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski dio čaše, dalje od ruba kako ne bi došlo do kontakta s ustima potrošača pri uporabi. Oznaka se ne smije postavljati na dno čaše.

ii.

Čaše za šampanjac:

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski dio čaše, uključujući gornji dio osnove na kojoj se nalazi nogica. Oznaka se postavlja dalje od ruba čaše kako ne bi došlo do kontakta s ustima potrošača pri uporabi. Oznaka se ne smije postavljati na dno čaše.

Ako se oznaka ne može postaviti vodoravno zbog oblika ili veličine čaše, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito.

Polja na oznaci ne smiju se odvajati.

(b)

Veličina oznake

Oznaku čine dva polja iste veličine, crveno i plavo, postavljena jedno uz drugo, te pravokutni crni okvir koji sadržava informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” i nalazi se ispod dvaju polja iste veličine. Omjer visine i duljine oznake iznosi 1:2.

Za čaše obujma manjeg od 500 ml najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Za čaše obujma 500 ml ili više najmanja veličina oznake iznosi 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

(c)

Dizajn oznake

Dizajn oznake reproducira se bez ikakvih dodatnih efekata, prilagođavanja boja, retuširanja ili proširivanja pozadine. Oznaka se reproducira u razlučivosti od najmanje 300 točaka po inču kad je otisnuta u stvarnoj veličini. Oznaka je uokvirena tankom bijelom linijom.

Informativni tekst „PLASTIKA U PROIZVODU” otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt) za čaše obujma manjeg od 500 ml i 6 točaka (pt) za čaše obujma 500 ml ili više.

Ako se informativni tekst prevodi na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica, taj se prevedeni informativni tekst postavlja ili neposredno ispod oznake ili unutar pravokutnog crnog polja ispod prvog jezika, a u oba slučaja mora biti jasno vidljiv. U iznimnim slučajevima zbog prostornog ograničenja vanjske površine čaše, informativni tekst preveden na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica može se postaviti drugdje na čaši, što bliže oznaci i ondje gdje je jasnije vidljiv. Prijevod informativnog teksta otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt) za čaše obujma manjeg od 500 ml i 6 točaka (pt) za čaše obujma 500 ml ili više. Ako se informativni tekst na drugim jezicima postavlja u pravokutno crno polje, moguća su odstupanja od najveće dopuštene veličine oznake.

Upotrebljavaju se boje sa sljedećim kodovima boja:

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Crvena: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Plava: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Oznaka za čaše za napitke u potpunosti izrađene od plastike u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki.

(a)

Položaj oznake

i.

Klasične čaše

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski dio čaše, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva. Oznaka se ne smije postavljati na dno čaše. Ako je oznaka tiskana, postavlja se dalje od ruba čaše kako ne bi došlo do kontakta s ustima potrošača pri uporabi. Ako čaša ima nabore, oznaka se ne smije utisnuti/ugravirati na nabore.

ii.

Čaše za šampanjac

Oznaka se postavlja vodoravno na vanjski dio čaše, uključujući gornji dio osnove na kojoj se nalazi nogica, ovisno o tome gdje je jasnije vidljiva. Oznaka se ne smije postavljati na dno čaše. Ako je oznaka tiskana, postavlja se dalje od ruba čaše kako ne bi došlo do kontakta s ustima potrošača pri uporabi. Ako čaša ima nabore, oznaka se ne smije utisnuti/ugravirati na nabore.

Ako se oznaka ne može postaviti vodoravno zbog oblika ili veličine čaše, može se okrenuti za 90° i postaviti okomito.

(b)

Veličina oznake

Oznaka je pravokutnog oblika, a omjer visine i duljine iznosi 1:2.

Za čaše obujma manjeg od 500 ml najmanja veličina oznake iznosi 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Za čaše obujma 500 ml ili više najmanja veličina oznake iznosi 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

(c)

Dizajn oznake

i.

Tiskana:

Dizajn oznake reproducira se crnom tintom bez ikakvih dodatnih efekata, retuširanja ili proširivanja pozadine. Oznaka se reproducira u razlučivosti od najmanje 300 točaka po inču kad je otisnuta u stvarnoj veličini. Oznaka bi trebala imati dovoljno visok kontrast u odnosu na pozadinu kako bi bila lako čitljiva. U tu svrhu, obrub oznake trebao bi biti otisnut u jednoj od sljedećih boja.

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Crvena: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Plava: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii.

Ugravirana/utisnuta:

Dizajn oznake reproducira se bez ikakvih dodatnih efekata, retuširanja ili proširivanja pozadine. Bijeli obrub prikazan na oznaci u točki 1.2. ovog Priloga odnosi se na linije koje je potrebno ugravirati u ili utisnuti na čašu.

Informativni tekst „IZRAĐENO OD PLASTIKE” otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt) za čaše obujma manjeg od 500 ml i 6 točaka (pt) za čaše obujma 500 ml ili više.

Ako se informativni tekst prevodi na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica, taj se prevedeni informativni tekst postavlja ili neposredno ispod oznake ili unutar pravokutnog crnog polja ispod prvog jezika, a u oba slučaja mora biti jasno vidljiv. U iznimnim slučajevima zbog prostornog ograničenja vanjske površine čaše, informativni tekst preveden na neki drugi službeni jezik ili na nekoliko službenih jezika država članica može se postaviti drugdje na čaši, što bliže oznaci i ondje gdje je jasnije vidljiv. Prijevod informativnog teksta otisnut je velikim tiskanim slovima i u fontu Helvetica Bold. Veličina fonta iznosi najmanje 5 točaka (pt) za čaše obujma manjeg od 500 ml i 6 točaka (pt) za čaše obujma 500 ml ili više.

U slučaju tiskanih oznaka upotrebljavaju se boje sa sljedećim kodovima boja:

Bijela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Crna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100.


Top