EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0783

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/783 оd 12. lipnja 2020. o izmjeni Odluke 2012/757/EU u pogledu mjera za prilagodbu učestalosti redovitih zdravstvenih pregleda osoblja, osim strojovođa, koje obavlja poslove koji se odnose na sigurnost željezničkog prometa, nužnih zbog pandemije bolesti COVID-19 (Tekst značajan za EGP)

C/2020/3743

OJ L 188, 15.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/783/oj

15.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/783

оd 12. lipnja 2020.

o izmjeni Odluke 2012/757/EU u pogledu mjera za prilagodbu učestalosti redovitih zdravstvenih pregleda osoblja, osim strojovođa, koje obavlja poslove koji se odnose na sigurnost željezničkog prometa, nužnih zbog pandemije bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 11.,

budući da:

(1)

Države članice obavijestile su Komisiju o poteškoćama pri obnavljanju određenih svjedodžbi ili dozvola osoblja, osim strojovođa, koje obavlja poslove koji se odnose na sigurnost, uzrokovanima mjerama poduzetima zbog pandemije bolesti COVID-19.

(2)

Te su mjere dovele do nemogućnosti ispunjavanja propisa o učestalosti redovitih zdravstvenih pregleda osoblja, osim strojovođa, koje obavlja poslove koji se odnose na sigurnost, utvrđenih u točki 4.7.2.2.1. Priloga I. Odluci Komisije 2012/757/EU (2). U svrhu osiguravanja kontinuiteta pružanja usluga potrebno je odobriti dodatno razdoblje od šest mjeseci za obavljanje tih pregleda. To ne bi trebalo dovoditi u pitanje dodatne zdravstvene preglede ili povećanu učestalost pregleda ako to zahtijeva zdravstveno stanje zaposlenika.

(3)

Odluku 2012/757/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Od 1. ožujka 2020. zbog pandemije bolesti COVID-19 osoblje, osim strojovođa, koje obavlja poslove koji se odnose na sigurnost možda se nije moglo podvrći redovitim zdravstvenim pregledima s propisanom učestalošću. Kako bi se izbjegla bilo kakva pravna nesigurnost, produljenje razdoblja u kojem treba obaviti redovite zdravstvene preglede trebalo bi stoga primjenjivati od 1. ožujka 2020.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 51. stavka 1. Direktive (EU) 2016/797.

(6)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih ovom Odlukom, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 4.7.2.2.1. Priloga I. Odluci 2012/757/EU dodaje se sljedeći podstavak:

„Ne dovodeći u pitanje točku 4.7.2.2.3. u pogledu dodatnih zdravstvenih pregleda i/ili psiholoških procjena, ako je redoviti zdravstveni pregled trebao biti obavljen u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020., rok u kojem se mora obaviti produljuje se za šest mjeseci. Produljenje se ne primjenjuje ako je liječnik propisao češće preglede, osim ako države članice odluče drukčije. Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture uspostavljaju postupke čiji je cilj izbjegavanje da predmetne poslove obavlja osoblje koje je nesposobno za rad.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Odluka Komisije 2012/757/EU od 14. studenoga 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (SL L 345, 15.12.2012., str. 1.).


Top