Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1678 оd 4. listopada 2019. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisâ graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7067) (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 257/21


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1678

оd 4. listopada 2019.

o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisâ graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7067)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 20. stavke 1. i 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (2), a posebno njezin članak 6. stavak 4. drugi podstavak i članak 6. stavak 5.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (3), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2009/821/EZ (4) utvrđuje se popis graničnih inspekcijskih postaja odobrenih u skladu s direktivama 91/496/EEZ i 97/78/EZ i popis središnjih, regionalnih i lokalnih jedinica u integriranom računalnom veterinarskom sustavu (TRACES). Ti su popisi utvrđeni u Prilogu I. i Prilogu II. toj odluci.

(2)

Na prijedlog Belgije odobrenje izdano graničnim inspekcijskim postajama u lukama Antwerpen i Zeebrugge trebalo bi proširiti na nepakirane proizvode namijenjene prehrani ljudi. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti popis unosa za tu državu članicu utvrđen u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(3)

Na prijedlog Danske u popis bi trebalo uvrstiti novi inspekcijski centar za inspekcijske preglede nusproizvoda životinjskog podrijetla u graničnoj inspekcijskoj postaji luke Skagen. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti popis unosa za tu državu članicu utvrđen u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(4)

Na prijedlog Španjolske trebalo bi odobriti novu graničnu inspekcijsku postaju u luci Ferrol za pakirane proizvode namijenjene prehrani ljudi. Osim toga, trebalo bi ukinuti suspenziju granične inspekcijske postaje u luci Santander za proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i jednoga od inspekcijskih centara granične inspekcijske postaje u luci Vigo. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti popis unosa za tu državu članicu utvrđen u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(5)

Na temelju prijedloga koji je podnijela Italija i zadovoljavajuće inspekcije koju je provela Komisija trebalo bi odobriti novu graničnu inspekcijsku postaju u zračnoj luci Verona za pakirane proizvode namijenjene prehrani ljudi. Stoga bi popis unosa za tu državu članicu utvrđen u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ trebalo u skladu s time izmijeniti.

(6)

Na temelju priopćenja Finske, s popisa utvrđenog u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ trebalo bi izbrisati unos za graničnu inspekcijsku postaju u luci Hamina.

(7)

Na temelju priopćenja Švedske trebalo bi odobriti odstupanje u pogledu u pogledu osoblja koje je odgovorno za provođenje pregleda i izdavanje certifikata u graničnoj inspekcijskoj postaji luke Helsingborg. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti popis unosa za tu državu članicu utvrđen u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(8)

Njemačka je obavijestila Komisiju da bi nakon administrativnog restrukturiranja trebalo unijeti određene izmjene u popis lokalnih jedinica u sustavu TRACES za tu državu članicu. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Prilog II. Odluci 2009/821/EZ.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Odluci 2009/821/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(3)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(4)  Odluka Komisije 2009/821/EZ od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru TRACES-a (SL L 296, 12.11.2009., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Odluci 2009/821/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeća napomena dodaje se posebnim napomenama:

„(16) = Isključujući trupove papkara i kopitara.”

(b)

dio koji se odnosi na Belgiju mijenja se kako slijedi:

i.

unos za luku Antwerpen zamjenjuje se sljedećim:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

ii.

unos za luku Zeebrugge zamjenjuje se sljedećim:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

(c)

u dijelu koji se odnosi na Dansku, unos za luku Skagen zamjenjuje se sljedećim:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

(d)

dio koji se odnosi na Španjolsku mijenja se kako slijedi:

i.

nakon unosa za Ciudad Real dodaje se sljedeći unos za luku Ferrol:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

ii.

unos za luku Santander zamjenjuje se sljedećim:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

iii.

unos za luku Vigo zamjenjuje se sljedećim:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

(e)

u dijelu koji se odnosi na Italiju, nakon unosa za Veneciju umeće se sljedeći unos za zračnu luku Verona:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

(f)

u dijelu koji se odnosi na Finsku, unos za luku Hamina briše se.

(g)

u dijelu koji se odnosi na Švedsku, unos za luku Helsingborg zamjenjuje se sljedećim:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

u dijelu koji se odnosi na Njemačku, u odjeljku „DE00010 SAARLAND”, unosi za jedinice „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” i „DE38310 REGIONALSTELLE WEST” brišu se.


Top