EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1011

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1011 оd 15. ožujka 2017. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u bijelom staklu za optičke primjene (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1527

OJ L 153, 16.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1011/oj

16.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/25


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/1011

оd 15. ožujka 2017.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u bijelom staklu za optičke primjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba olova u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Stakla koja sadržavaju olovo upotrebljavaju se zbog jedinstvenih kombinacija svojstava i značajki kao što su svojstvo propusnosti svjetlosti, optička disperzija, toplinska vodljivost, dvostruka refrakcija i ostalo.

(3)

Alternativne izvedbe optičkih stakala koja ne sadržavaju olovo postoje u obliku stakala koja ne sadržavaju olovo, plastičnih leća i opreme alternativne izvedbe. Međutim, ta zamjenska rješenja ne omogućuju niz svojstava i njihovih kombinacija usporedivih sa staklima koja sadržavaju olovo.

(4)

U slučajevima kad se pronalaženje zamjenskih proizvoda pokazalo relativno jednostavnim, do zamjene je već došlo te se upotrebljavaju zamjenski proizvodi. Zamjenska rješenja za preostale primjene još nisu dostupna. Stoga cjelokupna zamjena za raspon primjene u punom opsegu još nije moguća. Olovo u bijelom staklu za optičke primjene stoga treba izuzeti do 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. S obzirom na inovacijske cikluse te vrste optičkih primjena, razdoblje trajanja ovog izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(5)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 6. srpnja 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 6. srpnja 2018.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU točka 13(a) zamjenjuje se sljedećim:

„13(a)

Olovo u bijelom staklu za optičke primjene

Primjenjuje se na sve kategorije; istječe:

21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

21. srpnja 2021. za sve ostale kategorije i potkategorije”


Top