EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1009

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1009 оd 13. ožujka 2017. o izmjeni, za potrebe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1518

OJ L 153, 16.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1009/oj

16.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/21


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/1009

оd 13. ožujka 2017.

o izmjeni, za potrebe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba olova i kadmija u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Optičko filtarsko staklo koje sadržava kadmij ili olovo upotrebljava se u velikom broju optičkih primjena za mnoge vrste električne i elektroničke opreme. I kadmij i olovo upotrebljavaju se zbog jedinstvenih optičkih svojstava koje njihova uporaba omogućuje, kao što su „oštra granična crta između svjetla i tame” u vidljivom spektru na koju ne utječe kut gledanja.

(3)

Iako postoje razne zamjenske mogućnosti, zamjenskim rješenjima ne osigurava se dovoljan učinak granične crte za sve primjene. U nekoliko slučajeva u kojima je navedeno da je učinak zamjenskih rješenja u tom pogledu dovoljan, upotrijebljeni materijali preosjetljivi su na okolišne uvjete rada te stoga nisu dovoljno pouzdani.

(4)

U tom smislu, zamjenska rješenja još nisu dostupna za brojne primjene za koje je pronalaženje zamjenskih rješenja složeno i dugotrajno, stoga je petogodišnje razdoblje trajanja opravdano za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10.

(5)

Određene vrste optičkoga filtarskog stakla koje sadržavaju kadmij i/ili olovo stoga bi trebalo izuzeti do 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. S obzirom na inovacijske cikluse dotične električne i elektroničke opreme, razdoblje trajanja ovog izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(6)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 6. srpnja 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 6. srpnja 2018.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU točka 13(b) zamjenjuje se sljedećim:

„13(b)

Kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance

Primjenjuje se na kategorije 8., 9. i 11.; istječe:

21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

21. srpnja 2021. za ostale potkategorije kategorija 8. i 9.

13(b)-(I)

Olovo u vrstama ionski bojanoga optičkog filtarskog stakla

Primjenjuje se na kategorije od 1. do 7. i na kategoriju 10.; istječe 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10.”

13(b)-(II)

Kadmij u vrstama koloidnim metalom bojanoga optičkog filtarskog stakla; isključujući primjene iz točke 39 ovog Priloga

13(b)-(III)

Kadmij i olovo u caklovinama korištenima za standarde reflektance


Top