Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0008

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/8 оd 5. siječnja 2016. o određivanju tehničkih specifikacija ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju (Tekst značajan za EGP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/8/oj

6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/8

оd 5. siječnja 2016.

o određivanju tehničkih specifikacija ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici, (1) a posebno njezin članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

Radi praćenja napretka prema ostvarenju zajedničkih ciljeva utvrđenih u strategiji Europa 2020. države članice trebale bi Komisiji slati sveobuhvatan skup podataka o samozapošljavanju kojima se omogućuju usporedbe među državama članicama.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 318/2013 (2) uvodi se ad hoc modul za samozapošljavanje.

(3)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1397/2014 (3) utvrđuju se popis i opis područja specijaliziranih informacija („ad hoc podmoduli”) koja bi trebala biti obuhvaćena ad hoc modulom za 2017. za samozapošljavanje.

(4)

Komisija bi trebala odrediti tehničke specifikacije, filtre, šifre i rokove za slanje podataka u okviru ad hoc podmodula za samozapošljavanje.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju, filtri, šifre koje treba upotrijebiti i rok do kojeg se rezultati moraju dostaviti Komisiji utvrđuju se u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 77, 14.3.1998., str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013., str. 11.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1397/2014 od 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 318/2013 o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 370, 30.12.2014., str. 42.).


PRILOG

U ovom se Prilogu utvrđuju tehnički parametri, filtri i šifre koje treba upotrijebiti u ad hoc modulu o samozapošljavanju predviđenom za provedbu u 2017. Utvrđuju se i datumi za dostavu podataka Komisiji.

Rok za slanje rezultata Komisiji: 31. ožujka 2018.

Filtri i šifre koje treba upotrijebiti za slanje podataka: kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 377/2008 (1).

Stupci rezervirani za neobvezne faktore ponderiranja, za upotrebu u slučajevima poduzorkovanja ili neodaziva: stupci 222–225 sadržavaju cijele brojeve, a stupci 226–227 decimalna mjesta.

1.   Podmodul „Ekonomski ovisna samozaposlenost”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

MAINCLNT

 

Ekonomska ovisnost

STAPRO = 1,2

211

 

Broj i značaj klijenata u posljednjih 12 mjeseci

 

 

1

Nijedan klijent u posljednjih 12 mjeseci

 

2

Samo jedan klijent u posljednjih 12 mjeseci

3

Od 2 do 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali jedan je prevladavao

4

Od 2 do 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali nijedan nije prevladavao

5

Više od 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali jedan je prevladavao

6

Više od 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali nijedan nije prevladavao

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

WORKORG

 

Organizacijska ovisnost

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Utjecaj na odlučivanje o radnom vremenu

 

 

1

Ispitanik odlučuje

 

2

Jedan ili više klijenata ispitanika odlučuje

3

Neka druga stranka odlučuje

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

2.   Podmodul „Radni uvjeti samozaposlenih osoba”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

REASSE

 

Glavni razlog samozapošljavanja

STAPRO = 1,2

213

 

Glavni razlog samozapošljavanja u trenutku kada je ispitanik u trenutačnom poslu počeo raditi u svojstvu samozaposlene osobe

 

 

1

Nije mogao naći posao kao zaposlenik

 

2

Bivši poslodavac ispitanika zatražio je od ispitanika da postane samozaposlena osoba

3

To je uobičajena praksa u sektoru rada ispitanika

4

Ukazala se odgovarajuća prilika

5

Ispitanik je preuzeo obiteljsko poduzeće

6

Nije želio i nije namjeravao postati samozaposlena osoba već je počeo raditi u tom svojstvu iz razloga koji prethodno nisu navedeni

7

Htio je biti samozaposlen zbog fleksibilnog radnog vremena

8

Htio je biti samozaposlen iz drugih razloga

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

SEDIFFIC

 

Glavna poteškoća kao samozaposlena osoba

STAPRO = 1,2

214

 

Glavna subjektivna poteškoća s kojom se ispitanik u posljednjih 12 mjeseci susreo radeći u svojstvu samozaposlene osobe

 

 

0

Nedostatak utjecaja na utvrđivanje cijene vlastita rada

 

1

Nedostatak pristupa financiranju poduzeća

2

Zakašnjela plaćanja ili izostanak plaćanja

3

Neprimjerena razina administrativnog opterećenja

4

Nedostatak prihoda u slučaju bolesti

5

Razdoblja financijskih poteškoća

6

Razdoblja bez kupca, poslova ili projekata

7

Ostale poteškoće

8

Nije imao poteškoća

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

REASNOEM

 

Glavni razlog za nezapošljavanje drugih osoba

STAPRO = 2

215

 

Glavni subjektivni razlog za nezapošljavanje drugih osoba

 

 

0

Ispitanik prvenstveno želi zapošljavati sebe

 

1

Nema dovoljno posla

2

Teško je pronaći odgovarajuće osoblje

3

Pravni okvir previše je zamršen

4

Visoki doprinosi za socijalno osiguranje

5

Nije moguće u struci ispitanika

6

Ispitanik radije surađuje s podizvođačima ili ortacima

7

Jedan ili više klijenata ispitanika žele da ispitanik obavlja posao

8

Ostali razlozi

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

BPARTNER

 

Suradnja s poslovnim partnerima

STAPRO = 1,2

216

 

Suradnja sa suvlasnikom i/ili unutar mreže drugih samozaposlenih osoba

 

 

1

Surađuje sa suvlasnikom

 

2

Surađuje unutar mreže drugih samozaposlenih osoba

3

Oboje

4

Nijedno

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

PLANEMPL

 

Planirano zapošljavanje novih osoba ili suradnja s podizvođačima

STAPRO = 1,2

217

 

U sljedećih 12 mjeseci planira zaposliti nove osobe ili sklopiti ugovor o suradnji s podizvođačima

 

 

1

Planira zaposliti samo zaposlenike na neodređeno vrijeme

 

2

Planira zaposliti samo zaposlenike na određeno vrijeme

3

Planira zaposliti i zaposlenike na neodređeno i zaposlenike na određeno vrijeme

4

Planira samo suradnju s podizvođačima

5

Planira suradnju s podizvođačima i zapošljavanje novih osoba

6

Ne planira zaposliti zaposlenike ni sklopiti ugovor o suradnji s podizvođačima

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

3.   Podmodul „Samozaposlene osobe i zaposlenici”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

JBSATISF

 

Zadovoljstvo poslom

WSTATOR = 1,2

218

 

Razina zadovoljstva poslom u glavnom poslu

 

 

1

Vrlo zadovoljan

 

2

Donekle zadovoljan

3

Uglavnom nezadovoljan

4

Nezadovoljan

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

AUTONOMY

 

Samostalnost u poslu

WSTATOR = 1,2

219

 

Razina utjecaja na sadržaj i redoslijed zadataka u glavnom poslu

 

 

1

Može utjecati na sadržaj i redoslijed zadataka

 

2

Može utjecati na sadržaj, ali ne i na redoslijed zadataka

3

Može utjecati na redoslijed, ali ne i na sadržaj zadataka

4

Ne može utjecati na sadržaj niti na redoslijed zadataka

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

PREFSTAP

 

Poželjni profesionalni status za glavni posao

WSTATOR = 1,2

220

 

Želja ispitanika da radi kao zaposlenik ako je trenutačno samozaposlen ili želja da radi kao samozaposlena osoba ako trenutačno radi kao zaposlenik

 

 

1

Ne želi promijeniti profesionalni status

 

2

Samozaposlen je, ali bi želio raditi kao zaposlenik

3

Radi kao zaposlenik ili radnik u obiteljskom poduzeću, ali bi želio biti samozaposlen

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

OBSTACSE

 

Glavni razlog što nije postao samozaposlena osoba u glavnom poslu

PREFSTAP = 3

221

 

Glavni razlog što trenutačni zaposlenici ili radnici u obiteljskom poduzeću koji bi željeli biti samozaposleni nisu promijenili profesionalni status

 

 

1

Financijska nesigurnost

 

2

Otežani pristup financiranju poduzeća

3

Previše stresa, odgovornosti ili rizika

4

Niža razina socijalne zaštite

5

Ostali razlozi

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008., str. 57.).


Top