EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0365

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/365 оd 4. ožujka 2015. o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u odnosu na prijenos statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statističkih podataka o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 1377) Tekst značajan za EGP

OJ L 62, 6.3.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/365/oj

6.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/365

оd 4. ožujka 2015.

o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u odnosu na prijenos statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statističkih podataka o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 1377)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom, nizozemskom, rumunjskom i španjolskom jeziku.)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1338/2008 uspostavlja se zajednički okvir za sustavnu izradu europskih statističkih podataka o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1338/2008 od država članica zahtijeva se da dostave statističke podatke o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite kako je određeno u Prilogu II. toj Uredbi.

(3)

U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1338/2008, na temelju objektivnih razloga mogu se prema potrebi odobriti odstupanja i prijelazna razdoblja za države članice.

(4)

Kraljevina Španjolska, Kraljevina Nizozemska, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske zatražile su odstupanja zbog potrebe za znatnim prilagođavanjem svojih nacionalnih statističkih sustava kako bi ih uskladile s Uredbom (EZ) br. 1338/2008.

(5)

Stoga treba odobriti odstupanja koja su zatražile te države članice.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupanja utvrđena u Prilogu odobravaju se Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Nizozemskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Nizozemskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2015.

Za Komisiju

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 70.


PRILOG

ODSTUPANJA OD UREDBE (EZ) br. 1338/2008 O STATISTIČKIM PODACIMA O TROŠKOVIMA I FINANCIRANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Kraljevina Španjolska, Kraljevina Nizozemska, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske ne dostavljaju varijable navedene u sljedećoj tablici:

Država članica

Varijable i raščlambe

Prestanak odstupanja

Španjolska

1.

Podaci i metapodaci za referentnu godinu 2014. dostavljaju se najkasnije do 31. kolovoza 2016.

kolovoz 2016.

2.

Podaci i metapodaci za referentnu godinu 2015. dostavljaju se najkasnije do 31. kolovoza 2017.

kolovoz 2017.

3.

Podaci i metapodaci za referentnu godinu 2016. dostavljaju se najkasnije do 31. kolovoza 2018.

kolovoz 2018.

Nizozemska

1.

Iznosi za sve vrste modela financiranja (HF. 1.1 – HF. 4) i za tekuće troškove zdravstvene zaštite (zbroj HF.1.1 – HF.4) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

Bolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC.1.1; HC.2.1) obuhvaća i kurativnu i rehabilitacijsku skrb u dnevnoj bolnici (HC. 1.2; HC. 2.2);

(b)

Kurativna i rehabilitacijska skrb u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2) se ne prijavljuje;

(c)

Dugotrajna bolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.1) obuhvaća i dugotrajnu (zdravstvenu) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2) i dugotrajnu izvanbolničku (zdravstvenu) skrb (HC.3.3);

(d)

Dugotrajna (zdravstvena) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2) se prijavljuje;

(e)

Dugotrajna izvanbolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.3) se ne prijavljuje.

2.

Iznosi za sve vrste pružatelja zdravstvene zaštite (HP.1 – HP.9) i iznosi tekućih troškova zdravstvene zaštite (zbroj HP.1 do HP.9) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

Bolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC. 1.1; HC. 2.1) obuhvaća i kurativnu i rehabilitacijsku skrb u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2);

(b)

Kurativna i rehabilitacijska skrb u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2) se ne prijavljuje;

(c)

Dugotrajna bolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.1) obuhvaća i dugotrajnu (zdravstvenu) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2) i dugotrajnu izvanbolničku (zdravstvenu) skrb (HC.3.3);

(d)

Dugotrajna (zdravstvena) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2) se prijavljuje;

(e)

Dugotrajna izvanbolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.3) se ne prijavljuje.

3.

Iznosi za sve vrste funkcija zdravstvene zaštite (HC.1.1; HC.2.1 – HC.9) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

Modeli obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezni zdravstveni štedni računi (HF.1.2; HF.1.3) djelomično će obuhvaćati i neposredna plaćanja kućanstava (HF.3);

(b)

Modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1) djelomično će obuhvaćati i neposredna plaćanja kućanstava (HF.3);

(c)

Neposredna plaćanja kućanstava (HF.3) neće se prijavljivati.

4.

Iznosi za sve vrste pružatelja usluga (HP.1 – HP.9) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

Modeli obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezni zdravstveni štedni računi (HF.1.2; HF.1.3) djelomično će obuhvaćati i neposredna plaćanja kućanstava (HF.3);

(b)

Modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1) djelomično će obuhvaćati i neposredna plaćanja kućanstava (HF.3);

(c)

Neposredna plaćanja kućanstava (HF.3) neće se prijavljivati.

ožujak 2018.

Rumunjska

1.

Za tablicu funkcija zdravstvene zaštite prema vrsti skrbi navodi se sljedeće:

(a)

Svi iznosi za bolnice (HP.1) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC 1.1; HC 2.1 – HC.9), osim za bolničku kurativnu i rehabilitacijsku skrb (HC.1.1; HC.2.1) te preventivnu skrb (HC.6);

(b)

Svi iznosi za rezidencijalne ustanove za dugotrajnu skrb (HP.2) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC 1.1; HC 2.1 – HC.9), osim za bolničku kurativnu i rehabilitacijsku skrb (HC.1.1; HC.2.1) i dugotrajnu bolničku (zdravstvenu) skrb (HC.3.1);

(c)

Svi iznosi za pružatelje ambulantne zdravstvene zaštite (HP.3) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim za izvanbolničku kurativnu i rehabilitacijsku skrb (HC.1.3; HC.2.3) i dugotrajnu kućnu (zdravstvenu) skrb (HC.3.4);

(d)

Svi iznosi za pružatelje pomoćnih usluga (HP.4) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim izvanbolničke kurativne i rehabilitacijske skrbi (HC.1.3; HC.2.3), pomoćnih usluga (neodređenih funkcijom) (HC.4) i preventivne skrbi (HC.6);

(e)

Svi iznosi za trgovce na malo i druge dobavljače medicinskih proizvoda (HP.5) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim za lijekove i ostale potrošne medicinske proizvode (HC.5.1) i terapeutska pomagala i druge medicinske proizvode (HC.5.2);

(f)

Svi iznosi za pružatelje preventivne skrbi (HP.6) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim preventivne skrbi (HC.6);

(g)

Svi iznosi za pružatelje usluga administracije i financiranja sustava zdravstvene zaštite (HP.7) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim uređenja i administracije zdravstvenog sustava i financiranja (HC.7);

(h)

Svi iznosi za ostatak gospodarstva (HP.8) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim dugotrajne kućne (zdravstvene) skrbi (HC.3.4) i preventivne skrbi (HC.6);

(i)

Svi iznosi za ostatak svijeta (HP.9) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC1.1; HC2.1 – HC.9), osim bolničke kurativne i rehabilitacijske skrbi (HC.1.1; HC.2.1), izvanbolničke kurativne i rehabilitacijske skrbi (HC.1.3; HC.2.3) i pomoćnih usluga (neodređenih funkcijom) (HC.4).

ožujak 2017.

2.

Za tablicu funkcija zdravstvene zaštite prema modelima financiranja zdravstvene zaštite:

(a)

Iznosi za državne modele (HF.1.1) raščlanjeni prema kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2), kućnoj kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi (HC.1.4; HC.2.4), dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC.3.2), dugotrajnoj izvanbolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC 3.3), terapeutskim pomagalima i drugim medicinskim proizvodima (HC.5.2) i drugim zdravstvenim uslugama koje nisu razvrstane drugdje (HC.9);

(b)

Iznosi za modele obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezne zdravstvene štedne račune (HF.1.2; HF.1.3) raščlanjeni prema kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.1.2;HC.2.2), kućnoj kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi (HC.1.4;HC.2.4), dugotrajnoj bolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.1), dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC.3.2), dugotrajnoj izvanbolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC 3.3) i preventivnoj skrbi (HC.6);

(c)

Iznosi za modele dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1) raščlanjeni prema kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.1.2;HC.2.2), kućnoj kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi (HC.1.4;HC.2.4), dugotrajnoj bolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.1), dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC.3.2), dugotrajnoj izvanbolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC 3.3), dugotrajnoj kućnoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.4), lijekovima i ostalim potrošnim medicinskim proizvodima (HC.5.1), terapeutskim pomagalima i drugim medicinskim proizvodima (HC.5.2) te preventivnoj skrbi (HC.6);

(d)

Iznosi za modele financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2) raščlanjeni prema dugotrajnoj bolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.1), dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC.3.2), dugotrajnoj izvanbolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC 3.3), pomoćnim uslugama (neodređenim funkcijom) (HC.4), lijekovima i ostalim potrošnim medicinskim proizvodima (HC.5.1), terapeutskim pomagalima i drugim medicinskim proizvodima (HC.5.2) i uređenju i administraciji zdravstvenog sustava i financiranja (HC.7);

(e)

Iznosi za modele financiranja poduzeća (HF. 2.3) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC.1.1; HC.2.1 – HC.9);

(f)

Iznosi za neposredna plaćanja kućanstava (HF. 3) raščlanjeni prema kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2), kućnoj kurativnoj i rehabilitacijskoj skrbi (HC.1.4; HC.2.4), dugotrajnoj bolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC. 3.1), dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC. 3.2), dugotrajnoj izvanbolničkoj (zdravstvenoj) skrbi (HC 3.3), dugotrajnoj kućnoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.4), preventivnoj skrbi (HC. 6), uređenju i administraciji zdravstvenog sustava i financiranja (HC. 7), kao i drugim zdravstvenim uslugama koje nisu razvrstane drugdje (HC.9);

(g)

Iznosi za modele financiranja u ostatku svijeta (nerezidentni) (HF. 4) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite (HC.1.1; HC.2.1 – HC.9).

3.

Za tablice pružatelja usluga zdravstvene zaštite prema modelima financiranja zdravstvene zaštite:

(a)

Iznosi za državne modele (HF.1.1) u ostatku svijeta (HP. 9);

(b)

Iznosi za modele obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezne zdravstvene štedne račune (HF.1.2; HF.1.3) raščlanjeni prema rezidencijalnim ustanovama za dugotrajnu skrb (HP.2) i pružateljima preventivne skrbi (HP.6);

(c)

Iznosi za modele dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1) raščlanjeni prema rezidencijalnim ustanovama za dugotrajnu skrb (HP.2), trgovcima na malo i drugim dobavljačima medicinskih proizvoda (HP.5), pružateljima preventivne skrbi (HP.6) i ostatku gospodarstva (HP.8);

(d)

Iznosi za modele financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2) raščlanjeni prema pružateljima pomoćnih usluga (HP.4), trgovcima na malo i drugim dobavljačima medicinskih proizvoda (HP.5), pružateljima preventivne skrbi (HP. 6), pružateljima usluga administracije i financiranja sustava zdravstvene zaštite (HP.7), ostatku gospodarstva (HP.8) i ostatku svijeta (HP.9);

(e)

Iznosi za modele financiranja poduzeća (HF 2.3) raščlanjeni prema svim vrstama pružatelja zdravstvene zaštite (HP.1 – HP.9);

(f)

Iznosi za neposredna plaćanja kućanstava (HF.3) raščlanjeni prema rezidencijalnim ustanovama za dugotrajnu skrb (HP. 2), pružateljima preventivne skrbi (HP.6), pružateljima usluga administracije i financiranja sustava zdravstvene zaštite (HP. 7), ostatku gospodarstva (HP. 8) i ostatku svijeta (HP. 9);

(g)

Iznosi za modele financiranja u ostatku svijeta (nerezidentni) (HF.4) za sve vrste pružatelja usluga zdravstvene zaštite (HP.1 – HP.9).

ožujak 2017.

Ujedinjena Kraljevina

1.

Iznosi za dugotrajnu bolničku (zdravstvenu) skrb (HC.3.1) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

državni modeli (HF.1.1);

(b)

modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1);

(c)

modeli financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2);

(d)

neposredna plaćanja kućanstava (HF.3).

ožujak 2018.

2.

Iznosi za dugotrajnu (zdravstvenu) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

državni modeli (HF.1.1);

(b)

modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1);

(c)

modeli financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2);

(d)

neposredna plaćanja kućanstava (HF.3).

ožujak 2018.

3.

Iznosi za dugotrajnu izvanbolničku (zdravstvenu) skrb (HC.3.3) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

državni modeli (HF.1.1);

(b)

modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1);

(c)

modeli financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2);

(d)

neposredna plaćanja kućanstava (HF.3).

ožujak 2018.

4.

Iznosi za dugotrajnu kućnu (zdravstvenu) skrb (HC. 3.4) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

državni modeli (HF.1.1);

(b)

modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1);

(c)

modeli financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2);

(d)

neposredna plaćanja kućanstava (HF.3).

ožujak 2018.

5.

Iznosi za modele financiranja u ostatku svijeta (HF.4) i za tekuće troškove zdravstvene zaštite (zbroj HF.1.1. do HF.4) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

bolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC. 1.1; HC.2.1);

(b)

kurativna i rehabilitacijska skrb u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2);

(c)

izvanbolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC.1.3; HC.2.3);

(d)

kućna kurativna i rehabilitacijska skrb (HC.1.4; HC.2.4);

(e)

dugotrajna bolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.1);

(f)

dugotrajna (zdravstvena) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2);

(g)

dugotrajna izvanbolnička (zdravstvena) skrb (HC 3.3);

(h)

dugotrajna kućna (zdravstvena) skrb (HC.3.4);

(i)

pomoćne usluge (neodređene funkcijom) (HC.4);

(j)

lijekovi i ostali potrošni medicinski proizvodi (HC.5.1);

(k)

terapeutska pomagala i drugi medicinski proizvodi (HC.5.2);

(l)

preventivna skrb (HC.6);

(m)

uređenje i administracija zdravstvenog sustava i financiranja (HC. 7);

(n)

druge zdravstvene usluge koje nisu razvrstane drugdje (HC.9).

ožujak 2018.

6.

Iznosi za sve vrste pružatelja zdravstvene zaštite (HP.1 – HP. 9) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

dugotrajna bolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.1);

(b)

dugotrajna (zdravstvena) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2);

(c)

dugotrajna izvanbolnička (zdravstvena) skrb (HC 3.3);

(d)

dugotrajna kućna (zdravstvena) skrb (HC.3.4);

(e)

modeli dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (HF.2.1);

(f)

modeli financiranja neprofitnih ustanova (HF.2.2);

(g)

neposredna plaćanja kućanstava (HF.3);

(h)

modeli financiranja u ostatku svijeta (nerezidentni) (HF. 4);

(i)

tekući troškovi zdravstvene skrbi (zbroj HF.1.1 do HF.4).

ožujak 2019.

7.

Iznosi za ostatak gospodarstva (HP.8), ostatak svijeta (HP.9) i trenutačne troškove zdravstvene zaštite (zbroj HP. 1 do HP.9) raščlanjeni prema sljedećim parametrima:

(a)

bolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC. 1.1; HC.2.1);

(b)

kurativna i rehabilitacijska skrb u dnevnoj bolnici (HC.1.2; HC.2.2);

(c)

izvanbolnička kurativna i rehabilitacijska skrb (HC.1.3; HC.2.3);

(d)

kućna kurativna i rehabilitacijska skrb (HC.1.4; HC.2.4);

(e)

dugotrajna bolnička (zdravstvena) skrb (HC.3.1);

(f)

dugotrajna (zdravstvena) skrb u dnevnoj bolnici (HC.3.2);

(g)

dugotrajna izvanbolnička (zdravstvena) skrb (HC 3.3);

(h)

dugotrajna kućna (zdravstvena) skrb (HC.3.4);

(i)

pomoćne usluge (neodređene funkcijom) (HC.4);

(j)

lijekovi i ostali potrošni medicinski proizvodi (HC.5.1);

(k)

terapeutska pomagala i drugi medicinski proizvodi (HC.5.2);

(l)

preventivna skrb (HC.6);

(m)

uređenje i administracija zdravstvenog sustava i financiranja (HC. 7);

(n)

druge zdravstvene usluge koje nisu razvrstane drugdje (HC.9).

ožujak 2019.

8.

Iznosi za sve vrste pružatelja zdravstvene zaštite (HP.1 – HP.9) raščlanjeni prema svim vrstama funkcija zdravstvene zaštite sastavit će se na temelju iznosa zabilježenih u okviru državnih modela (HF. 1.1)

ožujak 2019.


Top