Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0004

Delegirana direktiva Komisije 2014/4/EU оd 18. listopada 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izuzeću za olovo koje omogućuje vakuumski čvrste veze između aluminija i čelika u pojačivačima rendgenske slike Tekst značajan za EGP

OJ L 4, 9.1.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/4/oj

9.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 4/51


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/4/EU

оd 18. listopada 2013.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izuzeću za olovo koje omogućuje vakuumski čvrste veze između aluminija i čelika u pojačivačima rendgenske slike

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktiva 2011/65/EU zabranjuje uporabu olova u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Olovo se upotrebljava u pojačivačima rendgenske slike radi omogućavanja vakuumski čvrste veze između aluminija i čelika.

(3)

Zamjena olova dovela bi do nepouzdanosti pojačivača slike i trenutačno se mora smatrati kao tehnički neizvediva. S obzirom na zdravlje i sigurnost pacijenata još uvijek je potrebna kontinuirana uporaba olova koje omogućuje vakumski čvrste veze između aluminija i čelika u pojačivačima rendgenskih slika.

(4)

Direktivu 2011/65/EU treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog IV. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do zadnjeg dana šestog mjeseca nakon stupanja na snagu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

Prilogu IV. Direktivi 2011/65/EU dodaje se točka 24. kako slijedi:

„24.

Olovo koje omogućuje vakumski čvrste veze između aluminija i čelika u pojačivačima rendgenske slike. Istječe 31. prosinca 2019.”


Top