EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0045

Provedbena direktiva Komisije 2013/45/EU оd 7. kolovoza 2013. o izmjeni direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice Tekst značajan za EGP

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/20


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/45/EU

оd 7. kolovoza 2013.

o izmjeni direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (1), a posebno njezin članak 2. stavak 2., članak 44. stavak 2, članak 45. i članak 48. stavak 1. točku (b),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena (2), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

budući da:

(1)

S obzirom na razvoj znanstvenih saznanja revidiran je Međunarodni kodeks botaničke nomenklature (ICBN), posebno u pogledu botaničkog naziva rajčice.

(2)

Kako bi se odrazio taj razvoj, potrebno je na odgovarajući način izmijeniti direktive 2002/55/EZ i 2008/72/EZ te Direktivu Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. kojima su predviđena određena odstupanja za priznavanje tradicijskih sorti povrća i sorti povrća koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i kojima prijeti genetska erozija te sorti povrća bez stvarne vrijednosti za komercijalnu proizvodnju, ali razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima i za stavljanje na tržište sjemena navedenih tradicijskih sorti i sorti povrća (3).

(3)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2002/55/EZ

Direktiva 2002/55/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 1. točki (b) naziv „Lycopersicon esculentum Mill.” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

2.

U tablici pod točkom 3. podtočkom (a) Priloga II. naziv „Lycopersicon esculentum” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

3.

U tablici pod točkom 2. Priloga III. naziv „Lycopersicon esculentum” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

Članak 2.

Izmjene Direktive 2008/72/EZ

U tablici u Prilogu II. Direktivi 2008/72/EZ naziv „Lycopersicon esculentum Mill.” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

Članak 3.

Izmjene Direktive 2009/145/EZ

Direktiva 2009/145/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U tablici u Prilogu I. naziv „Lycopersicon esculentum Mill.” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

2.

U tablici u Prilogu II. naziv „Lycopersicon esculentum Mill.” mijenja se u naziv „Solanum lycopersicum L.”

Članak 4.

Prijenos

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. ožujka 2014. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(2)  SL L 205, 1.8.2008., str. 28.

(3)  SL L 312, 27.11.2009., str. 44.


Top