Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0709

2010/709/EU: Odluka Komisije od 22. studenoga 2010. o osnivanju Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7961) Tekst značajan za EGP

OJ L 308, 24.11.2010, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 91 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/709/oj

15/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

91


32010D0709


L 308/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 22. studenoga 2010.

o osnivanju Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7961)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/709/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku zaštite okoliša EU-a (1), a posebno njezin članak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, mjerila za znak zaštite okoliša EU-a se utvrđuju uz pomoć Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša (dalje u tekstu: „EUEB”).

(2)

Kako bi javnost prihvatila program znaka zaštite okoliša EU-a, ključno je da organizacije poput nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i organizacija za zaštitu potrošača, budu članovi EUEB-a kao zainteresirane strane, zajedno s nadležnim tijelima država članica.

(3)

Odluku Komisije 2000/730/EZ od 10. studenoga 2000. o osnivanju Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša i utvrđuju njegova pravila postupka (2) trebalo bi zamijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se osniva Odbor Europske unije za znak zaštite okoliša, dalje u tekstu: „EUEB”.

Članak 2.

1.   Članove EUEB-a imenuje Komisija.

2.   EUEB se sastoji od predstavnika nadležnih tijela svake države članice, predstavnika država članica Europskoga gospodarskoga prostora i predstavnika sljedećih organizacija:

(a)

Europski ured potrošača (Bureau Européen des Consommateurs – BEUC);

(b)

EUROCOOP;

(c)

Europski ured za okoliš (European Environmental Bureau - EEB);

(d)

Business Europe;

(e)

Europska udruga obrtnika, malih i srednjih poduzetnika (UEAPME);

(f)

EUROCOMMERCE.

3.   Komisija može prema potrebi izmijeniti sastav EUEB-a.

Članak 3.

1.   Svaki član EUEB-a određuje kontakt osobu.

2.   Sastancima EUEB-a predsjeda predsjednik.

3.   EUEB usvaja svoj poslovnik u dogovoru s Komisijom.

4.   Komisija članovima nadoknađuje putne troškove i, gdje je prikladno, dnevnice, vezane uz aktivnosti EUEB-a, u okviru ograničenja godišnjeg proračuna određenog za takve izdatke.

Članak 4.

Odluka 2000/730/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. listopada 2010.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. studenoga 2010.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  SL L 293, 22.11.2000., str. 24.


Top