Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0233

2008/233/EZ: Odluka Komisije od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2004/558/EZ o provedbi Direktive Vijeća 2004/432/EZ s obzirom na zarazni goveđi rinotraheitis i odobrenje programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1004) Tekst značajan za EGP

OJ L 76, 19.3.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

03/Sv. 51

HR

Službeni list Europske unije

200


32008D0233


L 076/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 17. ožujka 2008.

o izmjeni Odluke 2004/558/EZ o provedbi Direktive Vijeća 2004/432/EZ s obzirom na zarazni goveđi rinotraheitis i odobrenje programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1004)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/233/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o problemima zdravlja životinja koji utječu na trgovinu unutar Zajednice govedima i svinjama (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 64/432/EEZ predviđa da država članica koja ima obvezni nacionalni program nadzora za jednu od zaraznih bolesti navedenih u Prilogu E odjeljku II. toj Direktivi može podnijeti svoj program Komisiji na odobrenje. Taj članak predviđa i definiciju dodatnih jamstava koja mogu biti nužna u trgovini unutar Zajednice.

(2)

Odluka Komisije 2004/558/EZ od 15. srpnja 2004. u odnosu na dodatna jamstva za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice (2) odobrava programe za nadzor i iskorjenjivanje infekcije goveđim herpesvirusom tipa 1 (BHV1) koji su podnijele države članice navedene u Prilogu I. toj Odluci za regije kako je navedeno u tom Prilogu, te za koje se primjenjuju dodatna jamstva za BHV1 u skladu s člankom 9. Direktive 64/432/EEZ.

(3)

Češka je podnijela program s ciljem iskorjenjivanja BHV1 infekcije na čitavom području te države članice. Taj program udovoljava načelima izloženim u članku 9. stavku 1. Direktive 64/432/EEZ. Taj program predviđa i pravila za nacionalno kretanje goveda koja su istovjetna pravilima prethodno primijenjenim u određenim državama članicama ili njihovim regijama, koje su bile uspješne u iskorjenjivanju bolesti u tim državama članicama ili regijama.

(4)

Program koji je podnijela Češka i dodatna jamstva podnesena u skladu s člankom 9. Direktive 2004/432/EZ trebalo bi odobriti.

(5)

Prilog I. Odluci 2004/432/EZ trebalo bi stoga primjereno izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2004/432/EZ zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/729/EZ (SL L 294, 13.11.2007., str. 26.).

(2)  SL L 249, 23.7.2004., str. 20. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2007/584/EZ (SL L 219, 24.8.2007., str. 37.).


PRILOG

„PRILOG I.

Države članice

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis u skladu s člankom 9. Direktive 2004/432/EZ

Češka

Sve regije

Njemačka

Sve regije osim Regierungsbezirke Oberpfalz i Oberfranken u saveznoj državi Bavarskoj.

Italija

Autonomna regija Friuli Venezia Giulia

Autonomna provincija Trento”


Top