EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0570

2007/570/EZ: Odluka Komisije od 20. kolovoza 2007. o izmjeni Odluke 2003/634/EZ o odobravanju programa u svrhu stjecanja statusa odobrenih zona i odobrenih uzgajališta u neodobrenim zonama s obzirom na virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) i zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN) kod riba (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3902) Tekst značajan za EGP

OJ L 217, 22.8.2007, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 122 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/570/oj

03/Sv. 53

HR

Službeni list Europske unije

122


32007D0570


L 217/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 20. kolovoza 2007.

o izmjeni Odluke 2003/634/EZ o odobravanju programa u svrhu stjecanja statusa odobrenih zona i odobrenih uzgajališta u neodobrenim zonama s obzirom na virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) i zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN) kod riba

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3902)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/570/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/67/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje stavljanje na tržište životinja akvakulture i njihovih proizvoda (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 91/67/EEZ država članica Komisiji može podnijeti program osmišljen na način koji joj omogućava započinjanje postupaka za zonu, ili uzgajalište smješteno u neodobrenoj zoni, za stjecanje statusa odobrene zone ili statusa odobrenog uzgajališta smještenog u neodobrenoj zoni s obzirom na jednu ili više bolesti riba - virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) i zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN). Odlukom Komisije 2003/634/EZ (2) odobrava se i navodi programe koje su podnijele različite države članice.

(2)

Pismom od 28. ožujka 2007. Ujedinjena Kraljevina podnijela je zahtjev za odobrenjem programa koji se treba primijeniti na rijeci Ouse kako bi ponovno stekla status odobrene zone s obzirom na VHS. Komisija je pozorno pregledala podneseni program i ustanovila da on udovoljava članku 10. Direktive 91/67/EEZ. Shodno tome, taj bi program trebalo odobriti i uključiti na popis u Prilogu I. Odluci 2003/634/EZ.

(3)

Pismom od 21. studenoga 2006. Finska je podnijela zahtjev za produljenjem odobrenog statusa slobodnog od VHS-a na sve njezine obalne zone isključujući zone s posebnim mjerama iskorjenjivanja. Dokumentacija koju je Finska osigurala pokazuje da zona udovoljava članku 5. Direktive 91/67/EEZ. Sve obalne zone na njezinom državnom području, izuzimajući zone s posebnim mjerama iskorjenjivanja, smatraju se slobodnima od bolesti i dodaju se na popis odobrenih zona s obzirom na VHS u Prilogu I. Odluci Komisije 2002/308/EZ od 22. travnja 2002. o utvrđivanju popisa odobrenih zona ili odobrenih uzgajališta s obzirom na jednu ili više bolesti riba - virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) i zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN) (3). Stoga je program za slobodno područje od VHS-a koji se primjenjuje na sva obalna područja Finske, izuzimajući dio programa koji obuhvaća zone s posebnim mjerama iskorjenjivanja, okončan i trebalo bi ga brisati iz Priloga I. Odluci 2003/634/EZ.

(4)

Pismom od 11. siječnja 2006. Italija je podnijela zahtjev za odobrenjem programa koji se treba primijeniti na uzgajalištu kako bi steklo status odobrenog uzgajališta u neodobrenoj zoni s obzirom na VHS i ZHN. Komisija je pozorno pregledala podneseni program i ustanovila da on udovoljava članku 10. Direktive 91/67/EEZ. Shodno tome, taj bi program trebalo odobriti i uključiti na popis u Prilogu II. Odluci 2003/634/EZ.

(5)

Okončani su programi koji se primjenjuju na zonu Val di Sole e Val di Non i na zonu Val Banale u Autonomnoj pokrajini Trento i program koji se primjenjuje na zonu u Valle del Torrente Venina u Lombardiji. Njih bi stoga trebalo brisati iz Priloga I. Odluci 2003/634/EZ.

(6)

Odluku 2003/634/EZ trebalo bi stoga odgovarajuće izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Odluci 2003/634/EZ zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. kolovoza 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(2)  SL L 220, 3.9.2003., str. 8. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/685/EZ (SL L 282, 13.10.2006., str. 44.).

(3)  SL L 106, 23.4.2002., str. 28. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2007/345/EZ (SL L 130, 22.5.2007., str. 16.).


PRILOG

PRILOG I.

PROGRAMI PODNESENI U SVRHU STJECANJA STATUSA ODOBRENE ZONE S OBZIROM NA JEDNU ILI VIŠE BOLESTI RIBA – VHS I ZHN

1.   DANSKA

PROGRAMI KOJE JE DANSKA PODNIJELA 22. SVIBNJA 1995. KOJI OBUHVAĆAJU:

Slivno područje FISKEBÆK Å

Sve DIJELOVE JUTLANDA južno i zapadno od slivnog područja Storåen, Karup å, Gudenåen i Grejs å

Područje svih DANSKIH OTOKA

2.   NJEMAČKA

PROGRAM KOJI JE NJEMAČKA PODNIJELA 25. VELJAČE 1999. KOJI OBUHVAĆA:

Zonu u vodnom području slivova OBERN NAGOLD

3.   ITALIJA

3.1.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA AUTONOMNU POKRAJINU BOLZANO 6. LISTOPADA 2001., KAKO JE IZMIJENJEN PISMOM OD 27. OŽUJKA 2003., KOJI OBUHVAĆA:

Zona Provincia di Bolzano

Zona obuhvaća sva vodna područja slivova u pokrajini Bolzano.

Zona uključuje gornji dio ZONA VAL DELL’ADIGE — tj. vodno područje slivova rijeke Adige od njezinih izvorišta u pokrajini Bolzano do granice s pokrajinom Trento.

(NB: Preostali, niži dio ZONA VAL DELL’ADIGE obuhvaćen je odobrenim programom za Autonomnu pokrajinu Trento. Gornji i donji dijelovi ove zone moraju se smatrati jednom epidemiološkom jedinicom.)

3.2.   PROGRAMI KOJE JE ITALIJA PODNIJELA ZA AUTONOMNU POKRAJINU TRENTO 23. PROSINCA 1996. I 14. SRPNJA 1997. KOJI OBUHVAĆAJU:

Zona Val dell’Adige — donji dio

Vodno područje slivova rijeke Adige i njezinih izvorišta na teritoriju u Autonomnoj pokrajini Trento, od granice s pokrajinom Bolzano do brane Ala (hidroelektrane).

(NB: Gornji dio ZONA VAL DELL’ADIGE obuhvaćen je odobrenim programom za pokrajinu Bolzano. Gornji i donji dijelovi ove zone moraju se smatrati jednom epidemiološkom jedinicom.)

Zona Torrente Arnò

Vodno područje slivova od izvorišta potoka Arnò do nizvodnih brana, blizu točke gdje potok Arnò utječe u rijeku Sarca

Zona Varone

Vodno područje slivova od izvorišta potoka Magnone do vodopada

Zona Alto e Basso Chiese

Vodno područje slivova rijeke Chiese od izvorišta do brane Condino, isključujući slivno područje potoka Adanà i Palvico

Zona Torrente Palvico

Vodno područje slivova potoka Palvico do betonske i kamene brane

3.3.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU VENETO 21. VELJAČE 2001. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Torrente Astico

Vodno područje slivova rijeke Astico od njezinih izvorišta (u Autonomnoj pokrajini Trento i u pokrajini Vicenza (regija Veneto) do brane blizu mosta Pedescala u pokrajini Vicenza.

Nizvodni dio rijeke Astico između brane blizu mosta Pedescala i brane Pria Maglio smatra se tampon zonom.

3.4.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU UMBRIA 20. VELJAČE 2002. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Fosso de Monterivoso

Vodno područje slivova rijeke Monterivoso od njezinih izvorišta do brana Ferentillo

3.5.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU TOSKANA 23. RUJNA 2004. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Valle di Tosi

Vodno područje slivova rijeke Vicano di S. Ellero od njezinih izvorišta do brane kod Il Greto blizu sela Raggioli

3.6.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU TOSKANA 22. STUDENOGA 2005. KOJI OBUHVAĆA:

Bacino del Torrente Taverone

Vodno područje slivova rijeke Taverone od njezinih izvorišta do brane smještene nizvodno od uzgajališta riba Il Giardino

3.7.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU PIJEMONT 2. VELJAČE 2006. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Valle Sessera

Vodno područje slivova rijeke Sessera od njezinih izvorišta do brane ‚Ponte Granero’ u općini Coggiola

3.8.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU LOMBARDIJA 21. VELJAČE 2006. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Valle del Torrente Bondo

Vodno područje slivova rijeke Bondo od njezinih izvorišta do brane Vesio

3.9.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU LOMBARDIJA 22. SVIBNJA 2006. KOJI OBUHVAĆA:

Zona Fosso Melga — Bagolino

Vodno područje slivova rijeke Fosso Melga od njezinih izvorišta do brane gdje se Fosso Melga ulijeva u rijeku Caffaro

4.   FINSKA

4.1.   PROGRAM ZA PODRUČJE SLOBODNO OD VHS-a KOJI UKLJUČUJE POSEBNE MJERE ISKORJENJIVANJA KAKO JE FINSKA OPISALA U PISMIMA OD 27. OŽUJKA I 4. LIPNJA 2002., 12. OŽUJKA, 12. LIPNJA I 20. LISTOPADA 2003. KOJI OBUHVAĆA:

pokrajinu Åland

područje pod ograničenjem Pyhtää

područje pod ograničenjem koja obuhvaća općine Uusikaupunki, Pyhäranta i Rauma

5.   UJEDINJENA KRALJEVINA

5.1.   PROGRAM ZA PODRUČJE SLOBODNO OD VHS-a KOJI JE PODNIJELA UJEDINJENA KRALJEVINA 28. OŽUJKA 2007. KOJI OBUHVAĆA:

Rijeku Ouse od njezinih izvorišta do uobičajene plimne granice kod ustave Naburm i Weir

PRILOG II.

PROGRAMI KOJI SU PODNESENI U SVRHU STJECANJA STATUSA ODOBRENOG UZGAJALIŠTA SMJEŠTENOG U NEODOBRENOJ ZONI S OBZIROM NA JEDNU ILI VIŠE BOLESTI RIBA – VHS I ZHN

1.   ITALIJA

1.1.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA POKRAJINU UDINE U REGIJI FRIULI VENEZIA GIULIA 2. SVIBNJA 2000. KOJI OBUHVAĆA:

Uzgajališta u vodnom području slivova rijeke Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.   PROGRAM KOJI JE ITALIJA PODNIJELA ZA REGIJU CALABRIA 11. SIJEČNJA 2007. KOJI OBUHVAĆA:

Uzgajališta u vodnom području slivova rijeke Noce:

Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.


Top