Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0779

2003/779/EZ: Odluka Komisije od 31. listopada 2003. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3988) Tekst značajan za EGP

OJ L 285, 1.11.2003, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 90 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 90 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 151 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/779/oj

03/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

151


32003D0779


L 285/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.10.2003.


ODLUKA KOMISIJE

od 31. listopada 2003.

o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

(priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3988)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/779/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravstvo kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenima u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2003/721/EZ (2), a posebno njezin članak 10. stavak 2. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Odluka Komisije 94/187/EZ od 18. ožujka 1994. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja (3), nekoliko je puta bitno izmijenjena (4). Radi preglednosti i jasnoće tu je Odluku potrebno kodificirati.

(2)

Prema Prilogu I. dijelu 2. Direktive 92/118/EEZ dopušta se uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja, ako su podvrgnuta propisanom postupku obrade.

(3)

Moraju se utvrditi zahtjevi za zdravlje životinja i veterinarsko certificiranje, kako bi se osiguralo provođenje propisanog postupka obrade crijeva.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice odobravaju uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja koje prati zdravstveni certifikat, kako je utvrđeno u Prilogu I., koji se sastoji od jednoga lista i koji mora biti ispunjen na najmanje jednom službenom jeziku države članice u kojoj se obavlja uvozna kontrola.

Članak 2.

Odluka 94/187/EZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage shvaćaju se kao upućivanja na ovu Odluku i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2003.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(2)  SL L 260, 11.10.2003., str. 21.

(3)  SL L 89, 6.4.1994., str. 18.

(4)  Vidjeti Prilog II. ovoj Odluci.


PRILOG I.

Image

Image


PRILOG II.

Odluka stavljena izvan snage i njezine kasnije izmjene

Odluka 94/187/EZ

(SL L 89, 6.4.1994., str. 18.)

Odluka 94/461/EZ, samo članak 2.

(SL L 189, 23.7.1994., str. 88.)

Odluka 94/775/EZ, samo članak 2.

(SL L 310, 3.12.1994., str. 77.)

Odluka 95/88/EZ, samo članak 1.

(SL L 69, 29.3.1995., str. 45.)

Odluka 95/230/EZ, samo članak 1.

(SL L 154, 5.7.1995., str. 19.)

Odluka 96/106/EZ, samo članak 1.

(SL L 24, 31.1.1996., str. 34.)


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka 94/187/EZ

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top