Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0987

2002/987/EZ: Odluka Komisije od 13. prosinca 2002. o popisu objekata na Falklandskim otocima odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4988) Tekst značajan za EGP

OJ L 344, 19.12.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 141 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; stavljeno izvan snage 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/987/oj

03/Sv. 42

HR

Službeni list Europske unije

141


32002D0987


L 344/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 13. prosinca 2002.

o popisu objekata na Falklandskim otocima odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu

(priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4988)

(Tekst značajan za EGP)

(2002/987/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima u vezi sa zdravstvenim i veterinarskim pregledima pri uvozu goveda, ovaca i koza, te svinja i svježeg mesa ili mesnih proizvoda iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1452/2001 (2), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i članak 18. stavak 1.,

budući da:

(1)

Objekti u trećim zemljama mogu se odobriti za izvoz svježeg mesa u Zajednicu samo ako udovoljavaju općim i posebnim uvjetima predviđenim Direktivom 72/462/EEZ.

(2)

Nakon provedene misije Zajednice, doima se da se stanje zdravlja životinja na Falklandskim otocima može na pozitivan način usporediti s onim u državama članicama, posebno s obzirom na prijenos bolesti putem mesa, te da su postupci nadzora proizvodnje svježeg mesa zadovoljavajući.

(3)

U smislu članka 4. stavka 3. Direktive 72/462/EEZ, Falklandski otoci su proslijedili pojedinosti o objektu koji bi se trebao odobriti za izvoz svježeg mesa u Zajednicu.

(4)

Inspekcija Zajednice pokazala je da su higijenski standardi u tom objektu zadovoljavajući i da ga se stoga može uključiti na prvi popis objekata, koji se sastavlja u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 72/462/EEZ, iz kojih se može odobriti uvoz svježeg mesa. Uvoz svježeg mesa iz objekta navedenog na popisu u Prilogu i dalje je podložan već utvrđenim odredbama, općim odredbama Ugovora i posebno ostalim veterinarskim propisima Zajednice koji se odnose na zaštitu zdravlja.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Objekt na Falklandskim otocima kako je naveden u Prilogu ovime se odobrava u svrhu izvoza svježeg mesa u Zajednicu.

2.   Uvoz iz ovog objekta ostaje podložan veterinarskim odredbama Zajednice, a posebno onima koje se odnose na zaštitu zdravlja.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2002.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(2)  SL L 198, 21.7.2001., str. 11.


PRILOG

Zemlja: Falklandski otoci

Br. odobrenja

Objekt/adresa

Grad/regija

Kategorija (*)

SR

SL

CP

CS

B

S/G

P

SP

(FK) 01

Falkland Island

Meat Company

Stanley,

Falkland Islands

X

X

X

 

X

 

 

 


(*)  

SL

:

Klaonica

CP

:

Rasjekavaonica

CS

:

Hladnjača

B

:

Meso goveda

S/G

:

Meso ovaca/koza

P

:

Meso svinja

SP

:

Meso kopitara

SR

:

Posebne napomene


Top