EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0437

1999/437/EZ: Odluka Vijeća od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

OJ L 176, 10.7.1999, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj

19/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

3


31999D0437


L 176/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.05.1999.


ODLUKA VIJEĆA

od 17. svibnja 1999.

o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

(1999/437/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Protokol kojim se schengenska pravna stečevina uključuje u okvir Europske unije, priložen Ugovorom iz Amsterdama Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (dalje u tekstu „Schengenski protokol”), a posebno njegov članak 2.,

(1)

budući da je 18. svibnja 1999., s Republikom Island i Kraljevinom Norveškom zaključen Sporazum na temelju članka 6. stavka 1. Schengenskog protokola u pogledu pridruživanja ovih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (dalje u tekstu „Sporazum”);

(2)

budući da je potrebno utvrditi aranžmane za primjenu nekih odredbi Sporazuma;

(3)

budući da Sporazum ustanovljuje Zajednički odbor kojem se upućuju sva pitanja koja se odnose na primjenu i daljnji razvoj onih odredbi Europske unije koje su se Island i Norveška obvezale provoditi i primjenjivati sukladno članku 2. Sporazuma;

(4)

budući da Europska unija treba definirati područja u kojima će daljnji razvoj postojećih odredbi Unije biti obuhvaćen postupcima navedenim u Sporazumu, posebno postupcima za razmatranje u okviru Zajedničkog odbora;

(5)

budući da Vijeće može usvojiti sve izmjene popisa tih područja na istoj pravnoj osnovi na kojoj se temelji ova Odluka;

(6)

budući da primjena postupaka navedenih u Sporazumu ne dovodi u pitanje Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru i bilo koji drugi sporazum između Europske zajednice i Islanda i Norveške ili sporazume zaključene s ove dvije države na temelju članaka 24. i 38. Ugovora o Europskoj uniji;

(7)

budući da ova Odluka ne dovodi u pitanje primjenu ili tumačenje Protokola o stajalištu Danske, priloženog Ugovorom iz Amsterdama Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, i druge odredbe Schengenskog protokola;

(8)

budući da bi trebalo predvidjeti savjetodavni postupak u okviru Vijeća prije nego što Zajednički odbor donese bilo kakvu odluku koja se odnosi na raskid ili nastavak Sporazuma, s ciljem postizanja zajedničkog stajališta među članicama Vijeća,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Postupci utvrđeni u Sporazumu od 18. svibnja 1999. koji je zaključilo Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška u pogledu pridruživanja ovih dviju država primjeni, provedbi i razvoju schengenske pravne stečevine (dalje u tekstu „Sporazum”) primjenjuju se na prijedloge i inicijative za daljnji razvoj ovih odredbi u pogledu kojih je odobrena tješnja suradnja prema Schengenskom protokolu i koje pripadaju jednom od sljedećih područja:

A.

Prelazak osoba preko vanjskih granica država koje su odlučile ukinuti kontrole na svojim unutrašnjim granicama, uključujući pravila i dogovore koje ove države moraju poštovati kad provode kontrole nad osobama na vanjskim granicama, nadzor graničnih područja i suradnja sa službama odgovornim za graničnu kontrolu.

B.

Vize za kratkotrajni boravak, posebno pravila o jednoobraznim vizama, popis zemalja čiji državljani moraju posjedovati vize za odnosne države i one čiji državljani su izuzeti od tog zahtjeva, postupci i uvjeti za izdavanja jednoobraznih viza te suradnja i savjetovanje između službi koje ih izdaju.

C.

Slobodno kretanje, za razdoblje od najviše tri mjeseca, državljana trećih zemalja na području onih država koje su odlučile ukinuti kontrole na svojim unutrašnjim granicama i protjerivanje takvih osoba kad je njihov položaj nezakonit.

D.

Rješavanje sporova među državama u slučajevima kad je država izdala ili razmatra izdavanje dozvole boravka strancu kojeg je druga država prijavila kao osobu kojoj se ne smije dopustiti ulazak.

E.

Kazne koje se primjenjuju na nositelja i one koji su odgovorni za organiziranje nezakonite imigracije.

F.

Zaštita osobnih podataka razmijenjenih među službama navedenim u točkama A i B.

G.

Schengenski informacijski sustav (dalje u tekstu „SIS”), uključujući odgovarajuće odredbe o zaštiti i sigurnosti podataka, odredbe o radu nacionalnih odjela SIS-a i razmjena informacija između tih nacionalnih odjela (sustav SIRENE), te učinak upozorenja u SIS-u za osobe za koje se traži uhićenje u svrhu izručenja.

H.

Bilo koji oblik policijske suradnje koji potpada pod članke 39. do 43., 46., 47., 73. i 126. do 130. Konvencije od 19. lipnja 1990. kojom se provodi Schengenski sporazum o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, kako se on primjenjivao među odnosnim državama članicama u vrijeme stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama.

Članak 2.

Kad država članica ili Komisija podnese Vijeću inicijativu ili prijedlog za koji smatra da potpada u područje iz članka 1. to navodi u podnesenom tekstu.

Članak 3.

Na zahtjev države članice ili Komisije, Predsjedništvo održava zasjedanje Odbora Stalnih predstavnika država članica kako bi se raspravilo potpada li inicijativa ili prijedlog u područje iz članka 1.

Članak 4.

1.   Akti koje Vijeće treba usvojiti koji predstavljaju daljnji razvoj onih odredbi u odnosu na koje je odobrena tješnja suradnja prema Schengenskom protokolu i koji potpadaju u okvir jednog od područja iz članka 1. sadrže navod u tom smislu.

2.   Objavljivanje u Službenom listu Europskih zajednica bilo kojeg akta iz stavka 1. mora uključiti navod kojim se izjavljuje da akt potpada u okvir područja u pogledu kojeg je prema Schengenskom protokolu odobrena tješnja suradnja.

Članak 5.

Prije nego što izaslanstva koja predstavljaju članice Vijeća sudjeluju u odluci Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom, u skladu s njegovim člankom 8. stavkom 4. ili člankom 11., sastaju se u okviru Vijeća kako bi utvrdili mogu li usvojiti zajedničko stajalište.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan nakon njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

J. FISCHER


Top