Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Uredba Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavljenom pratećem dokumentu za prijevoz unutar Zajednice proizvoda koji podliježu trošarini, koji su stavljeni u promet radi potrošnje u državi članici otpreme

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

09/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

18


31992R3649


L 369/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.1992.


UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 3649/92

od 17. prosinca 1992.

o pojednostavljenom pratećem dokumentu za prijevoz unutar Zajednice proizvoda koji podliježu trošarini, koji su stavljeni u promet radi potrošnje u državi članici otpreme

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o držanju i prometu tih proizvoda i njihovom praćenju (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za trošarine,

budući da se za proizvode koji podliježu trošarini, koji su već stavljeni u promet radi potrošnje u nekoj državi članici, slobodan prijevoz ne smije ograničiti na područje te države članice; u slučajevima kad su takvi proizvodi određeni ili namijenjeni za komercijalne svrhe u nekoj drugoj državi članici, trošarina se ponovno ubire u skladu s propisima države članice odredišta, što dovodi do povrata trošarine uplaćene u državi članici otpreme;

budući da za osiguranje porezne kontrole takvih proizvoda, članak 7. stavak 4. Direktive 92/12/EEZ predviđa pojednostavljeni prateći dokument u kojem su navedeni bitni podaci iz pratećeg dokumenta iz članka 18. stavka 1. te Direktive; budući da bi trebalo utvrditi oblik i sadržaj tog dokumenta;

budući da dotični trgovci ne bi smjeli snositi nikakav dodatni teret u vezi prijevoznih dokumenata, trebalo bi se stoga pobrinuti oko uporabe već postojećih komercijalnih dokumenata, pod uvjetom da oni ispunjavaju određene uvjete;

budući da je potrebno pribaviti primjerak za povrat trošarine uplaćene u državi članici otpreme;

budući da je potrebno odrediti pojedinosti postupka i broj primjeraka pratećeg dokumenta;

budući da je potrebno predvidjeti prateći dokument za tržišni prijevoz potpuno denaturiranog alkohola,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ako su proizvodi, koji podliježu trošarini i koji su već stavljeni u promet radi potrošnje u jednoj državi članici, namijenjeni za upotrebu u nekoj drugoj državi članici, za potrebe iz članka 7. Direktive 92/12/EEZ, osoba nadležna za prijevoz unutar Zajednice mora izraditi pojednostavljeni prateći dokument. Tijekom prijevoza tih proizvoda iz jedne države članice u drugu državu članicu taj dokument mora pratiti pošiljku za vrijeme prijevoza i mora biti na raspolaganju nadležnim tijelima države članice za potrebe nadzora.

Članak 2.

1.   Kao pojednostavljeni prateći dokument može se koristiti obrazac prikazan u Prilogu, u skladu s napomenama za pojašnjenje navedenima u primjerku 1. obrasca.

2.   Kao pojednostavljeni prateći dokumenti mogu se koristiti i komercijalni dokumenti, npr. računi, dostavnice, tovarni listovi, i tako dalje, pod uvjetom da sadrže iste podatke kao i obrazac dokumenta prikazan u Prilogu i da vrsta podataka utvrđena brojem odgovara broju polja tog obrasca.

Članak 3.

Ako se komercijalni dokumenti iz članka 2. koriste kao pojednostavljeni prateći dokumenti, na njima treba biti jasno označena sljedeća izjava:

„Pojednostavljeni prateći dokument (roba koja podliježe trošarini) u svrhu porezne kontrole.”

Članak 4.

Pojednostavljeni prateći dokument se sastavlja u tri primjerka.

Primjerak 1. zadržava dobavljač radi porezne kontrole.

Primjerak 2. mora pratiti robu tijekom prijevoza, a zadržava ga primatelj.

Primjerak 3. mora pratiti robu i vraća se dobavljaču s potvrdom o primitku koja također navodi daljnji porezni tretman robe u državi članici odredišta, koji daje primatelj ako to posebno traži dobavljač zbog povrata sredstava. Taj primjerak se prilaže uz mogući zahtjev za povrat sredstava predviđen člankom 22. stavkom 3. Direktive 92/12/EEZ.

Članak 5.

Pojednostavljeni prateći dokument također se koristi za praćenje tržišnog prijevoza potpuno denaturiranog alkohola unutar Zajednice, iz članka 27. stavka 1.točke (a) Direktive Vijeća 92/83/EEZ (2).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1993.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 1992.

Za Komisiju

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije


(1)  SL L 76, 23.3.1992., str. 1.

(2)  SL L 316, 31.10.1992., str. 21.


 

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top