Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

76/766/EEZ: Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholne tablice

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; stavljeno izvan snage 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

13/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

9


31976L0766


L 262/149

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.07.1976.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 27. srpnja 1976.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholne tablice

(76/766/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da u nekoliko država članica postoje zakoni o određivanju alkoholne jakosti smjese vode i etanola i budući da se ti zakoni razlikuju od jedne do druge države članice te tako stvaraju prepreke trgovini; budući da je stoga za to područje potrebno usklađivanje u Zajednici i uspostava zajedničke definicije;

budući da je Vijeće u svojoj rezoluciji od 17. prosinca 1973. (3) o industrijskoj politici pozvalo Komisiju da mu do 1. prosinca 1974. dostavi prijedlog Direktive o alkoholometriji i alkoholometrima;

budući da je usklađivanje zakona i drugih propisa u odnosu na metode određivanja alkoholne jakosti iz rezultata provedenih mjerenja bitno i kao dopuna Direktivi o usklađivanju alkoholometara i alkoholnih areometara kako bi se u cijelosti uklonio rizik dvoznačnosti ili spora,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova Direktiva određuje metodu izražavanja alkoholne jakosti po obujmu ili masi, kako je određeno u Prilogu, te daje formulu koja omogućuje izradu tablica za računanje alkoholne jakosti na temelju provedenih mjerenja.

Članak 2.

Od 1. siječnja 1980. države članice ne mogu sumnjati u vrijednosti alkoholne jakosti izvedene iz alkoholometrijskih tablica izrađenih prema formuli iz Priloga i iz mjerenja provedenih alkoholometrima ili alkoholnim areometrima koji nose EEZ oznake i znakove ili instrumentima koji pružaju najmanje njima istovrijedan stupanj točnosti koja se temelji na uporabi tih tablica ili instrumenata.

Članak 3.

Znakovi za označivanje alkoholne jakosti spomenuti u članku 2. i određeni u Prilogu su sljedeći:

 

„% vol” za alkoholnu jakost po obujmu, a

 

„% mas” za alkoholnu jakost po masi.

Članak 4.

Od 1. siječnja 1980. države članice zabranjuju uporabu alkoholnih jakosti koje nisu u skladu sa zahtjevima ove Direktive.

Članak 5.

1.   Države članice donose i objavljuju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u razdoblju od 24 mjeseca od njezina priopćenja i o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One se primjenjuju najkasnije od 1. siječnja 1980.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o tekstovima glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 1976.

Za Vijeće

Predsjednik

M. van der STOEL


(1)  SL C 76, 7.4.1975., str. 39.

(2)  SL C 248, 29.10.1975., str. 22.

(3)  SL C 117, 31.12.1973., str. 1.


PRILOG

ALKOHOLNA JAKOST

1.   DEFINICIJE

„Alkoholna jakost po obujmu” smjese vode i etanola omjer je obujma čistog alkohola u toj smjesi pri 20 °C prema ukupnomu obujmu smjese pri istoj temperaturi.

„Alkoholna jakost po masi” smjese vode i etanola omjer je mase čistog alkohola u toj smjesi pri 20 °C prema ukupnoj masi smjesi pri istoj temperaturi.

2.   IZRAŽAVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI

Alkoholna jakost izražava se u dijelovima alkohola prema sto dijelova smjese.

Odgovarajući znakovi su:

 

„% vol” za alkoholnu jakost po obujmu, a

 

„% mas” za alkoholnu jakost po masi.

3.   ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI

Postupci za određivanje alkoholne jakosti instrumentima predviđenima u Direktivi Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica i odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre (1) jesu sljedeći:

očitavanje alkoholometra ili alkoholnog areometra pri temperaturi smjese,

mjerenje temperature smjese.

Rezultati se dobivaju iz međunarodnih alkoholnih tablica.

4.   FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE MEĐUNARODNIH ALKOHOLNIH TABLICA ZA SMJESE VODE I ETANOLA

Gustoća „ρ”, izražena u kilogramima po kubičnome metru (kg/m3) smjese vode i etanola pri temperaturi (t) izraženoj u stupnjevima Celzija dana je sljedećom formulom kao funkcija:

udjela mase „p”, izraženog u obliku decimalnoga broja (2),

temperature „t”, izražene u stupnjevima Celzija (IPTS-68),

niže navedenih brojčanih koeficijenata.

Ta formula vrijedi za temperaturno područje od –20 do + 40 °C.

Formula

Formula

n

=

5

m1

=

11

m2

=

10

m3

=

9

m4

=

4

m5

=

2

BROJČANI KOEFICIJENTI U FORMULI

k

Ak

kg/m3

Bk

1

9,982012300 · 102

–2,0618513 · 10–1 kg/(m3 · °C)

2

–1,929769495 · 102

–5,2682542 · 10–3 kg/(m3 · °C2)

3

3,891238958 · 102

3,6130013 · 10–5 kg/(m3 · °C3)

4

–1,668103923 · 103

–3,8957702 · 10–7 kg/(m3 · °C4)

5

1,35221441 · 104

7,1693540 · 10–9 kg/(m3 · °C5)

6

–8,829278388 · 104

–9,9739231 · 10–11 kg/(m3 · °C6)

7

3,062874042 · 105

 

8

–6,138381234 · 105

 

9

7,470172998 · 105

 

10

–5,478461354 · 105

 

11

2,234460334 · 105

 

12

–3,903285426 · 104

 


 

C 1,k

kg/(m3 · °C)

C 2,k

kg/(m3 · °C2)

1

1,693443461530087 · 10–1

–1,193013005057010 · 10–2

2

–1,046914743455169 · 101

2,517399633803461 · 10–1

3

7,196353469546523 · 101

–2,170575700536993

4

–7,047478054272792 · 102

1,353034988843029 · 101

5

3,924090430035045 · 103

–5,029988758547014 · 101

6

–1,210164659068747 · 104

1,096355666577570 · 102

7

2,248646550400788 · 104

–1,422753946421155 · 102

8

–2,605562982188164 · 104

1,080435942856230 · 102

9

1,852373922069467 · 104

–4,414153236817392 · 101

10

–7,420201433430137 · 103

7,442971530188783

11

1,285617841998974 · 103

 


k

C 3,k

kg/(m3 · °C3)

C 4,k

kg/(m3 · °C4)

C 5,k

kg/(m3 · °C5)

1

–6,802995733503803 · 10–4

4,075376675622027 · 10–6

–2,788074354782409 · 10–8

2

1,876837790289664 · 10–2

–8,763058573471110 · 10–6

1,345612883493354 · 10–8

3

–2,002561813734156 · 10–1

6,515031360099368 · 10–6

 

4

1,022992966719220

–1,515784836987210 · 10–6

 

5

–2,895696483903638

 

 

6

4,810060584300675

 

 

7

–4,672147440794683

 

 

8

2,458043105903461

 

 

9

–5,411227621436812 · 10–1

 

 


(1)  SL L 262, 27.9.1976., str. 143.

(2)  Primjer: za 12 % udjela mase p = 0,12.


Top