Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0517(02)

Sporazum između Europske zajednice i Republike Albanije o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

OJ L 124, 17.5.2005, p. 22–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 4 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 4 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 021 P. 233 - 251

In force

11/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

233


22005A0517(02)


L 124/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.04.2005.


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Albanije o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

VISOKE UGOVORNE STRANKE,

EUROPSKA ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu „Zajednica” i

REPUBLIKA ALBANIJA, u daljnjem tekstu „Albanija”,

ODLUČNE ojačati međusobnu suradnju kako bi se učinkovitije borile protiv nezakonitih imigracija,

ŽELEĆI ovim Sporazumom, a na temelju reciprociteta, uvesti brze i učinkovite postupke za identifikaciju te za siguran i zakonit povratak osoba koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Albanije ili neke od država članica Europske unije te želeći olakšati tranzit takvih osoba u duhu suradnje,

NAGLAŠAVAJUĆI da ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava, obveze i dužnosti Zajednice, država članica Europske unije i Albanije, a koja proistječu iz međunarodnog prava te posebno Europske konvenciji za zaštitu ljudskih prava od 4. studenoga 1950. te u Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. i njezinom Protokolu od 31. siječnja 1967. kao i u međunarodnim ugovorima o izručenju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se odredbe ovog Sporazuma, iz područja primjene glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku, u skladu s Protokolom o stajalištu Danske priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Definicije

U smislu ovog Sporazuma:

(a)

„Država članica” je svaka država članica Europske unije, osim Kraljevine Danske;

(b)

„Državljanin države članice” je svaka osoba koja, sukladno odredbama Zajednice, ima državljanstvo neke države članice;

(c)

„Državljanin Albanije” je svaka osoba koja ima državljanstvo Albanije;

(d)

„Državljanin treće države” je svaka osoba koja ima državljanstvo koje nije albansko ili neke od država članica;

(e)

„Osoba bez državljanstva” je svaka osoba koja nema državljanstvo;

(f)

„Dozvola boravka” je dozvola bilo koje vrste koju izdaje Albanija ili jedna od država članica, a kojom se osobi daje pravo boravka na državnom području te države. Ovo se ne odnosi na privremenu dozvolu na temelju koje osoba može ostati na njenom državnom području, a koja se izdaje u svrhu obrade zahtjeva za azil ili zahtjeva za dozvolu boravka;

(g)

„Viza” je odobrenje ili odluka koju donosi Albanija ili jedna od država članica, a koja je potrebna za ulazak ili tranzit državnim područjem dotične države. Ovo ne uključuje aerodromsku tranzitnu vizu.

ODJELJAK I.

OBVEZE ALBANIJE VEZANO UZ PONOVNI PRIHVAT

Članak 2.

Ponovni prihvat vlastitih državljana

1.   Na zahtjev neke države članice te bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, Albanija ponovno prihvaća sve osobe koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju važeće uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području države koja ponosi zahtjev, pod uvjetom da se dokaže, ili da se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da se radi o državljanima Albanije.

Isto se primjenjuje na osobe kojima je, po ulasku na državno područje neke države članice oduzeto albansko državljanstvo, ili koje su ga se odrekle, osim u slučajevima kad je takvim osobama barem obećano stjecanje državljanstva te države članice.

2.   Albanija, prema potrebi i bez odlaganja, izdaje osobi za koju je odobren ponovni prihvat, putnu ispravu potrebnu za njezin povratak, s rokom važenja najmanje šest mjeseci. Ako zbog pravnih ili faktičkih razloga konkretna osoba ne može biti predana unutar roka važenja putne isprave koja joj je bila prvotno izdana, Albanija u roku od 14 kalendarskih dana produljuje rok važenja putne isprave ili, kad je to potrebno, izdaje novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ukoliko Albanija, u roku od 14 kalendarskih dana, ne izda putnu ispravu, ili ne produži rok njezina važenja, ili, kad je potrebno, ne izda novu putnu ispravu, smatra se da, s ciljem izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Europske unije (1).

Članak 3.

Ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

1.   Na zahtjev neke države članice i bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, Albanija ponovno prihvaća sve državljane trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost, ili boravak na državnom području države članice koja podnosi zahtjev, ukoliko se dokaže, ili da se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da takve osobe:

(a)

imaju važeću vizu ili dozvolu boravka koje su izdane od strane Albanije, ili su ih male u trenutku ulaska; ili da su

(b)

ušle na državno područje država članica nakon što su boravile ili prolazile državnim područjem Albanije.

2.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. ne primjenjuje se ako se:

(a)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nalazila samo u zračnom tranzitu u albanskoj međunarodnoj zračnoj luci; ili ako je

(b)

država koja podnosi zahtjev izdala državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka prije ili nakon ulaska na njeno državno područje osim ako:

ta osoba posjeduje vizu ili dozvolu boravka s dužim rokom važenja, izdanu od strane Albanije, ili

je viza ili dozvola boravka izdana od strane države članice koja podnosi zahtjev bila pribavljena na temelju krivotvorenih ili lažnih isprava.

3.   Albanija, po potrebi i bez odlaganja, izdaje osobi za koju je odobren ponovni prihvat, putnu ispravu potrebnu za njezin povratak, s rokom važenja najmanje šest mjeseci. Ako, zbog pravnih ili faktičkih razloga, konkretna osoba ne može biti predana unutar roka važenja putne isprave koja joj je bila prvotno izdana, Albanija u roku od 14 kalendarskih dana produljuje rok važenja putne isprave ili, kad je to potrebno, izdaje novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ukoliko Albanija u roku od 14 dana ne izda putnu ispravu ili ne produži rok njezina važenja ili, kad je potrebno, ne izda novu putnu ispravu, smatra se da se, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Europske unije.

ODJELJAK II.

OBVEZE PONOVNOGPRIHVATA OD STRANE ZAJEDNICE

Članak 4.

Ponovni prihvat vlastitih državljana

1.   Na zahtjev Albanije te bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, država članica ponovno prihvaća sve osobe koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Albanije, pod uvjetom da se dokaže, ili da se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da se radi o državljanima dotične države članice.

Isto se primjenjuje na osobe kojima je, po ulasku na državni teritorij Albanije oduzeto državljanstvo neke od država članica ili koje su ga se odrekle, osim u slučajevima kad je tim osobama bilo najmanje obećano stjecanje albanskog državljanstva.

2.   Država članica, prema potrebi i bez odlaganja, izdaje osobi za koju je odobren ponovni prihvat, putnu ispravu potrebnu za njezin povratak, s rokom važenja najmanje šest mjeseci. Ako zbog pravnih ili faktičkih razloga ta osoba ne može biti predana unutar roka važenja putne isprave koja joj je bila prvotno izdana, dotična država članica, u roku od 14 kalendarskih dana, produljuje rok važenja putne isprave ili, kad je to potrebno, izdaje novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ukoliko ta država članica, u roku od 14 kalendarskih dana ne izda putnu ispravu, ili ne produži rok njezina važenja ili, kad je potrebno, ne nadomjesti putnu ispravu, smatra se da se u svrhu izručenja prihvaća korištenje albanske potvrde (2).

Članak 5.

Ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

1.   Na zahtjev Albanije i bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, država članica ponovno prihvaća sve državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Albanije ukoliko je dokazano ili se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie da takve osobe:

(a)

imaju važeću vizu ili dozvolu boravka izdanu od strane države članice kojoj je zahtjev podnesen ili da su ih imale u trenutku ulaska u zemlju; ili da su

(b)

ušle na državno područje Albanije nakon što su boravile ili prolazile državnim područjem države članice kojoj je zahtjev podnesen.

2.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. ne primjenjuje se ako je:

(a)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva boravila u zračnom tranzitu u međunarodnoj zračnoj luci države članice kojoj je zahtjev podnesen; ili ako je

(b)

Albanija izdala državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka prije ili nakon ulaska na njeno državno područje, osim ako:

ta osoba posjeduje vizu ili dozvolu boravka izdanu od strane države članice kojoj je zahtjev podnesen, a koja ima duži rok važenja, ili je

viza ili dozvola boravka izdana od strane Albanije bila pribavljena na temelju krivotvorenih ili lažnih isprava.

3.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi se na državu članicu koja je izdala vizu ili dozvolu boravka. Ukoliko su vizu ili dozvolu boravka izdale dvije ili više država članica, obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi se na državu članicu koja je izdala ispravu s dužim rokom važenja, ili ako je jednoj ili više isprava već istekao rok važenja, onda se obveza odnosi na državu čija je isprava još uvijek važeća. Ukoliko je svim ispravama već istekao rok važenja, tada se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi na državu članicu koja je izdala dokument s najkasnijim rokom isteka važenja. Ukoliko se ne može dati na uvid niti jedna od navedenih isprava, tada se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi na državu članicu posljednjeg izlaska.

4.   Država članica, po potrebi i bez odlaganja, izdaje osobi za koju je odobren ponovni prihvat, putnu ispravu potrebnu za njezin povratak, a koja važi najmanje šest mjeseci. Ako zbog pravnih ili faktičkih razloga ta osoba ne može biti predana unutar roka važenja putne isprave koja joj je bila prvotno izdana, dotična država članica, u roku od 14 kalendarskih dana, produljuje rok važenja putne isprave ili, kad je to potrebno, izdaje novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ukoliko dotična država članica ne izda putnu ispravu u roku od 14 dana, ili ne produži rok njezina važenja ili, kad je potrebno, ne nadomjesti putnu ispravu, smatrat se da se, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje albanske potvrde.

ODJELJAK III.

POSTUPAK PONOVNOG PRIHVATA

Članak 6.

Načelo

1.   Podložno stavku 2., za svaku se predaju osobe koja treba biti ponovno prihvaćena na temelju neke od obveza iz članaka 2. do 5. podnosi zahtjev za ponovni prihvat nadležnom tijelu države kojoj se zahtjev upućuje.

2.   Zahtjev za ponovni prihvat može biti zamijenjen pisanim priopćenjem nadležnom tijelu države kojoj se zahtjev upućuje, a ono se podnosi u razumnom roku prije povratka dotične osobe i to pod uvjetom da osoba koja treba biti ponovno prihvaćena posjeduje važeću putnu ispravu i, prema potrebi, važeću vizu ili dozvolu boravka države kojoj se zahtjev upućuje.

Članak 7.

Zahtjev za ponovni prihvat

1.   U mjeri u kojoj je to moguće, zahtjev za ponovni prihvat sadržava sljedeće podatke:

(a)

osobne podatke osobe koja treba biti ponovno prihvaćena (npr. imena, prezimena, datum rođenja i, kad je to moguće – mjesto rođenja, očevo ime, majčino ime i posljednje mjesto boravka);

(b)

navod o sredstvima kojima će se osigurati dokaz ili dokaz prima facie o državljanstvu, tranzitu, uvjetima za ponovni prihvat državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva te dokaz o nezakonitom ulasku i boravku u zemlji.

2.   U mjeri u kojoj je to moguće zahtjev za ponovni prihvat također sadržava sljedeće podatke,:

(a)

izjavu u kojoj je navedeno da osoba koja treba biti predana može zatrebati pomoć ili skrb i to ukoliko je osoba o kojoj se radi izričito suglasna s tom izjavom;

(b)

svaku drugu zaštitnu ili sigurnosnu mjeru koja bi mogla biti potrebna u pojedinačnim slučajevima predaje.

3.   Tipski obrazac koji se koristi za zahtjev za ponovni prihvat nalazi se u Prilogu 5. ovom Sporazumu.

Članak 8.

Dokazna sredstva za državljanstvo

1.   Dokaz o državljanstvu, prema članku 2. stavku 1. i članku 4. stavku 1., može se posebno predočiti na temelju bilo koje od isprava navedenih u Prilogu 1. ovom Sporazumu, čak i ako je njihov rok važenja istekao. Ako takve isprave budu podnesene, države članice i Albanija uzajamno priznaju državljanstvo, bez potrebe daljnjih ispitivanja. Dokaz o državljanstvu ne može biti predočen na temelju lažnih isprava.

2.   Dokaz prima facie o državljanstvu, prema članku 2. stavku 1. i članku 4. stavku 1., može se posebno predočiti na temelju bilo koje od isprava navedenih u Prilogu 2. ovom Sporazumu, čak i ako je njihov rok važenja istekao. Ako takve isprave budu podnesene, države članice i Albanija smatraju državljanstvo utvrđenim, osim u slučaju kad mogu dokazati suprotno. Dokaz prima facie o državljanstvu ne može biti predočen na temelju lažnih isprava.

3.   Ukoliko niti jedna od isprava iz priloga 1. ili 2. ne može biti podnesena, tada nadležna diplomatska ili konzularna predstavništva Albanije ili države članice o kojoj se radi, na zahtjev i bez nepotrebnog odlaganja, dogovaraju informativni razgovor s osobom koja treba biti ponovno prihvaćena kako bi se utvrdilo njezino državljanstvo.

Članak 9.

Dokazna sredstva s obzirom na državljane treće zemlje ili osobe bez državljanstva

1.   Dokaz o uvjetima za predaju i prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva propisan u članku 3. stavku 1. i članku 5. stavku 1. posebno se predočuje na temelju bilo kojeg dokaznog sredstva navedenog u Prilogu 3. ovom Sporazumu; on se ne može predočiti na temelju lažnih isprava. Svaki takav dokaz uzajamno priznaju države članice i Albanija, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

2.   Dokaz prima facie o uvjetima za ponovni prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva propisan u članku 3. stavku 1. i članku 5. stavku 1. posebno se pruža na temelju bilo kojeg dokaznog sredstva navedenog u Prilogu 4. ovom Sporazumu; on se ne može predočiti na temelju lažnih isprava. Ako se podnese takav dokaz prima facie, države članice i Albanija smatraju da su uvjeti utvrđeni, osim u slučaju da mogu dokazati suprotno.

3.   Nezakonitost ulaska, prisutnosti ili boravka utvrđuju se na temelju putnih isprava konkretne osobe u kojima nema potrebne vize ili neke druge isprave o odobrenju boravka na državnom području države koja podnosi zahtjev. Izjava od strane države koja podnosi zahtjev o tome da je utvrđeno kako dotična osoba nema potrebne putne isprave, vizu ili odobrenje boraka, ujedno služi kao dokaz prima facie o nezakonitom ulasku, prisutnosti ili boravku.

Članak 10.

Rokovi

1.   Zahtjev za ponovni prihvat mora se podnijeti kod nadležnog tijela države kojoj se upućuje zahtjev u roku od najviše jedne godine nakon što je nadležno tijelo države koja podnosi zahtjev došlo do saznanja da neki državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne ispunjava, ili više ne ispunjava uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak. Ako postoje pravne ili faktičke prepreke da zahtjev bude podnesen u roku, rok se, na zahtjev države koja podnosi zahtjev, produljuje isključivo do prestanka postojanja tih prepreka.

2.   Na zahtjev za ponovni prihvat mora se odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja te u svakom slučaju u roku od najviše 14 kalendarskih dana; u slučaju da zahtjev za ponovni prihvat bude odbijen, navode se razlozi za to. Ovaj rok počinje teći od dana primitka zahtjeva za ponovni prihvat. Ukoliko odgovor ne stigne unutar ovog roka, smatra se da je predaja osobe dogovorena.

3.   Nakon što je dana suglasnost, ili kada je to potrebno, a po isteku roka od 14 kalendarskih dana, konkretna osoba se predaje bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od tri mjeseca. Na zahtjev države koja podnosi zahtjev, taj rok može biti produžen za vrijeme koje je potrebno za otklanjanje pravnih ili praktičnih prepreka.

Članak 11.

Načini predaje i oblici prijevoza

1.   Prije nego što neka osoba bude vraćena, nadležna tijela Albanije i dotične države članice pisanim putem unaprijed dogovaraju datum prijenosa, mjesto ulaska, moguću pratnju te ostale podatke važne za prijenos.

2.   Niti jedan oblik prijevoza nije zabranjen, bilo zračni, kopneni ili morski. Vraćanje zračnim prijevozom nije ograničeno na korištenje nacionalnih prijevoznika Albanije ili neke od država članica te se može obavljati redovnim ili charter letovima. Kad se radi o vraćanju uz pratnju, takva pratnja nije ograničena na ovlaštene osobe države koja podnosi zahtjev, ukoliko se radi o ovlaštenim osobama iz Albanije ili bilo koje države članice.

Članak 12.

Ponovni prihvat izvršen pogreškom

Albanija, bez odlaganja, ponovo prima bilo koju osobu koja je bila ponovno prihvaćena od strane države članice, a država članica bez odlaganja ponovno prima bilo koju osobu koju je ponovno prihvatila Albanija, ukoliko se, u roku od tri mjeseca nakon predaje konkretne osobe, utvrdi da nisu bili zadovoljeni uvjeti propisani člancima 2. do 5. ovog Sporazuma. U takvim slučajevima nadležna tijela Albanije i države članice koja je u pitanju također će razmjenjuju sve raspoložive podatke koji se odnose na stvarni identitet, državljanstvo ili rutu prijenosa osobe određene za vraćanje.

ODJELJAK IV.

PROVOĐENJE TRANZITA

Članak 13.

Načela

1.   Države članice i Albanija trebale bi ograničiti tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na slučajeve kad takve osobe ne mogu biti vraćene izravno u državu odredišta.

2.   Albanija dozvoljava tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva ukoliko neka država članica to zatraži, a država članica odobrava tranzit državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ukoliko to zatraži Albanija, ako je osigurano daljnje putovanje u moguće druge države tranzita te ponovni prihvat od države odredišta.

3.   Albanija ili država članica mogu odbiti tranzit:

(a)

ukoliko po državljana treće zemlje ili po osobu bez državljanstva postoji stvarni rizik da će biti izloženi mučenju ili neljudskom ili ponižavajućem postupanju, ili kažnjavanju, ili smrtnoj kazni, ili progonu zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja u državi odredišta ili nekoj drugoj državi tranzita; ili

(b)

ukoliko državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva podliježe kaznenom progonu ili sankcijama u državi kojoj je zahtjev podnesen ili u nekoj drugoj državi tranzita; ili

(c)

na temelju javnog zdravlja, nacionalne sigurnosti, javnog reda, ili zbog nekog drugog nacionalnog interesa države kojoj je zahtjev podnesen.

4.   Albanija ili neka država članica mogu opozvati bilo koje odobrenje koje je bilo izdano i to u slučaju da se naknadno pojave ili otkriju okolnosti iz stavka 3., a koje stoje na putu provođenju tranzita, ili ako se više ne može jamčiti daljnje putovanje u moguće države tranzita, ili kad država odredišta više ne može jamčiti ponovni prihvat. U tom slučaju država koja podnosi zahtjev ponovno prima državljanina treće države ili osobu bez državljanstva, po potrebi i bez odlaganja.

Članak 14.

Postupci vezano uz tranzit

1.   Zahtjev za provođenje tranzita pisanim se putem podnosi nadležnom tijelu države kojoj je zahtjev podnesen, a takav zahtjev sadržava sljedeće podatke:

(a)

vrstu tranzita (zrakom, kopnom ili morem), moguće druge države tranzita i planirano krajnje odredište;

(b)

osobne podatke osobe o kojoj se radi (npr. ime, prezime, djevojačko prezime, ostala imena koja se koriste, a po kojima je dotična osoba poznata ili nadimke, datum rođenja, spol i – ako je to moguće – mjesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrstu i broj putne isprave);

(c)

predviđeno mjesto ulaska, vrijeme prijenosa i moguće korištenje pratnje;

(d)

izjavu u kojoj stoji da su, po mišljenju države koja upućuje zahtjev, ispunjeni uvjeti iz članka 13. stavka 2. te da nisu poznati nikakvi razlozi za odbijanje prema članku 13. stavku 3.

Tipski obrazac koji treba koristiti za zahtjeve za tranzit nalazi se u Prilogu 6. ovom Sporazumu.

2.   Država kojoj je zahtjev podnesen, u roku od pet kalendarskih dana i pisanim putem, obavješćuje o prihvatu državu koja podnosi zahtjev te potvrđuje mjesto ulaska i predviđeno vrijeme prihvata ili izvješćuje o odbijanju prihvata i o razlozima takvog odbijanja.

3.   Ukoliko se tranzit provodi zračnim putem, osoba koja treba biti ponovno prihvaćena i moguća pratnja izuzimaju se od obveze pribavljanja aerodromske tranzitne vize.

4.   Nadležna tijela države kojoj je zahtjev podnesen, podložno međusobnim konzultacijama, pomažu u provođenju tranzita, a posebno nadziranjem osoba koje su u pitanju i osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u tu svrhu.

ODJELJAK V.

TROŠKOVI

Članak 15.

Troškovi prijevoza i tranzita

Ne dovodeći u pitanje pravo nadležnih tijela da naplate troškove vezane uz ponovni prihvat od osobe koju se ponovno prihvaća ili od trećih stranaka, sve troškove prijevoza u vezi s ponovnim prihvatom i provođenjem tranzita, sukladno ovom Sporazumu, a do granice države krajnjeg odredišta, snosi država koja podnosi zahtjev.

ODJELJAK VI.

ZAŠTITA PODATAKA I KLAUZULA O NEUTJECANJU

Članak 16.

Zaštita podataka

Priopćavanje osobnih podataka moguće je samo u slučajevima kad je ono potrebno za provedbu ovog Sporazuma od strane nadležnih tijela Albanije ili države članice koja je u pitanju. Obrada i postupanje s osobnim podacima u vezi s nekim određenim slučajem podliježe domaćim zakonima Albanije i, tamo gdje je kontrolor nadležno tijelo neke države članice, odredbama Direktive 95/46/EZ (3) te nacionalnom zakonodavstvu te države članice, a koje je doneseno sukladno ovoj Direktivi. Osim toga, primjenjuju se sljedeća načela:

(a)

osobni podaci trebaju se obrađivati u dobroj vjeri i zakonito;

(b)

osobni podaci moraju se prikupljati za određene, eksplicitne i zakonite ciljeve provedbe ovog Sporazuma, a ne s ciljem da ih tijelo koje ih je priopćilo, ili ono koje ih je primilo, dodatno obrađuje na način koji nije sukladan njihovoj namjeni;

(c)

osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ne preopsežni u odnosu na svrhu njihova prikupljanja i/ili daljnje obrade; kad se radi o priopćenim osobnim podacima, oni se smiju odnositi samo na sljedeće:

osobne podatke osobe koja treba biti prebačena (npr. imena, prezimena, svako ranije korišteno ime, ostala korištena imena po kojima je osoba poznata ili nadimci, spol, građanski status, datum i mjesto rođenja, sadašnje te svako ranije državljanstvo),

putovnicu, osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu (broj, rok važenja, datum izdavanja, tijelo koje ju je izdalo, mjesto izdavanja),

usputna zadržavanja i itinerar,

ostale podatke potrebne za identifikaciju osobe koja treba biti prebačena ili podatke koji su potrebni za ispitivanje uvjeta za ponovni prihvat sukladno ovom Sporazumu;

(d)

osobni podaci moraju biti točni i, kad je to potrebno, ažurirani;

(e)

osobne podatke treba voditi tako da se identifikacija osoba na koje se ti podaci odnose omogući tijekom razdoblja koje nije duže nego što je potrebno, a u svrhu u koju su podaci bili prikupljeni, ili u svrhu u koju su dalje obrađivani;

(f)

tijelo koje podatke priopćava i tijelo koje ih prima poduzimaju sve potrebne mjere da osigura odgovarajuće ispravljanje, brisanje ili blokiranje osobnih podataka u slučaju kad obrada podataka nije u skladu s odredbama ovog članka, a posebno kad ti podaci nisu primjereni, relevantni, točni ili kad su preopsežni u odnosu na svrhu obrade. To uključuje i obvezu obavještavanja druge stranke o bilo kojem ispravljanju, brisanju ili blokiranju;

(g)

tijelo koje prima podatke, na zahtjev, obavješćuje tijelo koje priopćava podatke o načinu korištenja priopćenih podataka i o tako dobivenim rezultatima;

(h)

osobni podaci smiju se priopćavati isključivo nadležnim tijelima. Za daljnje priopćavanje drugim tijelima potrebna je prethodna suglasnost tijela koje je podatke priopćilo;

(i)

tijela koja priopćavaju i tijela koja primaju podatke imaju obavezu vođenja pisane evidencije o davanju i primanju osobnih podataka.

Članak 17.

Klauzula o neutjecanju

1.   Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava, obveze i dužnosti Zajednice, država članica i Albanije, koja proistječu iz međunarodnog prava te posebno iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava od 4. studenoga 1950. te iz Konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. i njezinog Protokola od 31. siječnja 1967. te iz međunarodnih ugovora o izručenju.

2.   Ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava povratak osobe prema nekom drugom formalnom ili neformalnom sporazumu.

ODJELJAK VII.

PROVEDBA I PRIMJENA

Članak 18.

Zajednički odbor za ponovni prihvat

1.   Ugovorne stranke jedna drugoj pružaju pomoć u primjeni i tumačenju ovog Sporazuma. U tu svrhu osnivaju zajednički odbor za ponovni prihvat (u daljnjem tekstu „Odbor”) čiji zadatak će posebice biti da:

(a)

prati primjenu ovog Sporazuma;

(b)

odlučuje o načinu provedbe s ciljem jedinstvene primjene ovog Sporazuma;

(c)

provodi redovitu razmjenu podataka o provedbenim protokolima koje sastavljaju pojedinačne države članice i Albanija prema članku 19.;

(d)

odlučuju o izmjenama priloga ovom Sporazumu;

(e)

donose preporuke o izmjenama ovog Sporazuma.

2.   Odluke odbora obvezujuće su za ugovorne stranke.

3.   Odbor se sastoji od predstavnika Zajednice i Albanije; Zajednicu predstavlja Komisija uz podršku stručnjaka država članica.

4.   Odbor se sastaje u mjestu gdje se ukaže potreba, a na zahtjev jedne od ugovornih stranaka.

5.   Odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 19.

Provedbeni protokoli

1.   Albanija i država članica mogu sastaviti provedbene protokole koji se odnose na odredbe o:

(a)

određivanju nadležnih tijela, graničnih prijelaza i razmjeni osoba za kontakt;

(b)

uvjetima povratka uz pratnju, što uključuje i tranzit državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva, uz pratnju;

(c)

sredstvima i ispravama koje nisu navedene u Prilozima od 1. do 4. ovom Sporazumu.

2.   Provedbeni protokoli iz stavka 1. stupaju na snagu tek nakon što je o njima obaviješten odbor za ponovni prihvat iz članka 18.

3.   U svojim odnosima s bilo kojom drugom državom članicom, a na njezin zahtjev, Albanija je suglasna primijeniti svaku odredbu provedbenog protokola sastavljenog u suradnji s jednom državom članicom.

Članak 20.

Odnos prema bilateralnim sporazumima ili dogovorima država članica o ponovnom prihvatu

Odredbe ovog Sporazuma imaju prvenstvo pred odredbama bilo kojeg bilateralnog sporazuma ili dogovora o ponovnom prihvatu osoba koje borave u zemlji bez odobrenja, a koji je bio zaključen, ili bi mogao biti zaključen, sukladno članku 19. između pojedinih država članica i Albanije.

ODJELJAK VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Teritorijalna primjena

1.   Sukladno stavku 2., ovaj se Sporazum primjenjuje na državnom području države u kojoj se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice te na državnom području Albanije.

2.   Ovaj Sporazum ne primjenjuje se na državnom području Kraljevine Danske.

Članak 22.

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak Sporazuma

1.   Ovaj Sporazum potvrđuju ili prihvaćaju ugovorne stranke, svaka u skladu sa svojim postupcima.

2.   Sukladno stavku 3., ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od dana međusobnog obavješćivanja ugovornih stranaka o dovršenju propisanih postupaka iz prvog stavka.

3.   Članci 3. i 5. ovog Sporazuma stupaju na snagu dvije godine nakon dana iz stavka 2.

4.   Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme.

5.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum obavješćivanjem druge ugovorne stranke. Ovaj Sporazum prestaje se primjenjivati šest mjeseci od takve obavijesti.

Članak 23.

Prilozi

Prilozi od 1. do 6. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Sastavljeno u Luxembourgu četrnaestog travnja dvije tisuće pete godine u dva primjerka na češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i albanskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin EvropianImage

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Për Republikën e Shqipërisë

För Republiken Albanien

Albanian tasavallan puolesta

Za Republiko Albanijo

Za Albánsku republiku

Pela República da AlbâniaImage


(1)  Preporuka Vijeća od 30. studenoga 1994. o usvajanju standardne putne isprave za deportaciju državljana trećih zemalja (SL C 274, 19.9.1996., str. 18.).

(2)  Usvojeno od strane obnašatelja dužnosti ministra vanjskih poslova, Uputom br. 553 od 19. studenoga 2003. o izdavanju propusnice koju izdaju albanska predstavništva za povratak u Albaniju.

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodi kretanja osobnih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.). Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ-a) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG 1.

Zajednički popis isprava čije se podnošenje smatra dokazom o državljanstvu

(članak 2. stavak 1., članak 3. stavak 1., članak 4. stavak 1. i članak 5. stavak 1.)

putovnice svih vrsta (nacionalna putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, zajednička putovnica i zamjenska putovnica, uključujući i dječju putovnicu),

osobne iskaznice svih vrsta (uključujući privremenu osobnu iskaznicu),

službene knjižice ili vojne osobne iskaznice,

pomorska knjižica i kapetanska službena kartica,

uvjerenja o državljanstvu i druge službene isprave u kojima se spominje državljanstvo ili koja odaju državljanstvo.


PRILOG 2.

Zajednički popis isprava čije se podnošenje smatra dokazom prima facie o državljanstvu

(članak 2. stavak 1., članak 3. stavak 1., članak 4. stavak 1. i članak 5. stavak 1.)

fotokopije svih vrsta isprava navedenih u Prilogu 1. ovom Sporazumu,

vozačka dozvola ili fotokopija iste,

izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija istog,

identifikacijska iskaznica trgovačkog društva ili fotokopija iste,

izjave svjedoka,

izjave osobe o kojoj se radi i navod o jeziku kojim ta osoba govori, uključujući i rezultate služenog testa,

svaka druga isprava koja može pomoći u utvrđivanju državljanstva osobe o kojoj se radi.


PRILOG 3.

Zajednički popis isprava koje se smatraju dokazom uvjeta za ponovni prihvat državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva

(članak 3. stavak 1. i članak 5. stavak 1.)

ulazni/izlazni pečat u putovnici ili neka slična ovjera u putnoj ispravi osobe o kojoj se radi ili neki drugi dokaz o ulasku/izlasku (npr. fotografija),

isprave, potvrde i računi svake vrste (npr. hotelski račun, predbilježba za zdravstvenu ili bolničku obradu, ulaznica za javne/privatne institucije, ugovor o najmu automobila, potvrda kreditne kartice itd.) koji jasno ukazuju na to da je osoba o kojoj se radi boravila na državnom području države kojoj je zahtjev podnesen,

karte i/ili popisi putnika u zračnom, željezničkom, autobusnom ili brodskom prijevozu koje ukazuju na prisutnost i itinerer osobe o kojoj se radi na državnom području države kojoj je zahtjev podnesen,

podaci koji dokazuju da je osoba o kojoj se radi koristila usluge kurira ili putničke agencije,

službene izjave, a posebno one koje daje službenik granične službe ili neki drugi svjedok koji može posvjedočiti da je osoba o kojoj se radi prešla granicu,

službena izjava u sudskom ili upravnom postupku osobe o kojoj se radi.


PRILOG 4.

Zajednički popis isprava koje se smatraju dokazom prima facie o uvjetima ponovnog prihvata državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

(članak 3. stavak 1. i članak 5. stavak 1.)

opis mjesta i okolnosti, od strane nadležnih držvnih tijela, pod kojima je osobi o kojoj se radi bio zapriječen put po ulasku na državno područje države koja podnosi zahtjev,

podaci vezani uz identitet i/ili boravak osobe, koje je pribavila neka međunarodna organizacija,

izjava osobe o kojoj se radi,

izvještaji/potvrde o podacima dobiveni od strane članova obitelji, suputnika itd.


PRILOG 5.

Image

Image


PRILOG 6.

Image

Image


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ODNOSU PREMA BUDUĆEM SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Stranke primaju na znanje da su 31. siječnja 2003. započeli pregovori o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Albanije, s jedne strane i Zajednice i njezinih država članica, s druge strane, koji će također sadržavati odredbe o sprečavanju i kontroli nezakonitih imigracija i ponovnom prihvatu. Stoga su stranke suglasne da će u relevantnim odredbama SSP-a ovaj Sporazum biti uzet u obzir u cijelosti.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU 3.

Stranke primaju na znanje da se obveza ponovnog prihvata u odnosu na državljane trećih zemalja i na osobe bez državljanstva koje imaju važeću albansku vizu (članak 3. stavak 1. točka (a) ovog Sporazuma), primjenjuje samo kad je viza bila korištena za ulazak na državno područje Albanije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU 18.

Sastanak Zajedničkog odbora za ponovni prihvat održava se , kad god je to moguće, u isto vrijeme kad i sastanak relevantnog pododbora osnovanog u sklopu budućeg Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Odbor obavještava pododbor o svom radu.

Poslovnik Zajedničkog odbora za ponovni prihvat sukladan je s poslovnikom pododbora.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O DANSKOJ

Ugovorne stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državnom području Kraljevine Danske te na državljane Kraljevine Danske. U takvim okolnostima prikladno je da Albanija i Danska zaključe sporazum o ponovnom prihvatu s istim uvjetima kakvi su sadržani u ovom Sporazumu.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU I NORVEŠKOJ

Ugovorne stranke primaju na znanje blisku vezu između Europske zajednice i Islanda i Norveške, a posebno temeljem Sporazuma od 18. svibnja 1999. u vezi s pridruživanjem tih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. U takvim okolnostima prikladno je da Albanija zaključi sporazum o ponovnom prihvatu s Islandom i Norveškom pod istim uvjetima kakvi su sadržani u ovom Sporazumu.


Top