Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0017

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 17/2004 od 19. ožujka 2004. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

OJ L 127, 29.4.2004, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/17(2)/oj

11/Sv. 97

HR

Službeni list Europske unije

303


22004D0017


L 127/118

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 17/2004

od 19. ožujka 2004.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog I. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 169/2003 od 5. prosinca 2003. (1).

(2)

Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 66/401/EEZ o trgovini sjemenom krmnog bilja, 66/402/EEZ o trgovini sjemenom žitarica, 68/193/EEZ o trgovini vegetativnim reprodukcijskim materijalom vinove loze, 92/33/EEZ o trgovini reprodukcijskim i sadnim materijalom povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o trgovini voćnim reprodukcijskim i sadnim materijalom, 98/56/EZ o trgovini reprodukcijskim materijalom ukrasnih biljaka, 2002/54/EZ o trgovini sjemenom repe, 2002/55/EZ o trgovini sjemenom povrća, 2002/56/EZ o trgovini sjemenskim krumpirom i 2002/57/EZ o trgovini sjemenom uljarica i vlaknastog bilja, s obzirom na poredbena ispitivanja i pokuse Zajednice (2) treba se unijeti u Sporazum.

(3)

Odluka Komisije 2003/765/EZ od 23. listopada 2003. kojom se predviđa privremena trgovina određenim sjemenom vrste Secale cereale i Triticum durum, koje ne ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća 66/402/EEZ (3) treba se unijeti u Sporazum.

(4)

Odluka Komisije 2003/795/EZ od 10. studenoga 2003. kojom se predviđa privremena trgovina određenim sjemenom vrste Vicia faba L. koje ne ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća 66/401/EEZ (4) treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

1.   U točke 2. (Direktiva Vijeća 66/401/EEZ), 3. (Direktiva Vijeća 66/402/EEZ) i 13. (Direktiva Vijeća 2002/57/EZ) u dijelu 1. poglavlja III. Priloga I. Sporazumu dodaje se sljedeća alineja:

„—

32003 L 0061: Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. (SL L 165, 3.7.2003., str. 23.).”

2.   U točke 11. (Direktiva Vijeća 2002/54/EZ) i 12. (Direktiva Vijeća 2002/55/EZ) u dijelu 1. poglavlja III. Priloga I. Sporazumu dodaje se:

„ , kako je izmijenjeno:

32003 L 0061: Direktivom Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. (SL L 165, 3.7.2003., str. 23.).”

3.   Iza točke 25. (Odluka Komisije 2003/307/EZ) u dijelu 2. poglavlja III. Priloga I. Sporazumu umeću se sljedeće točke:

„26.

32003 D 0765: Odluka Komisije 2003/765/EZ od 23. listopada 2003. kojom se predviđa privremena trgovina određenim sjemenom vrste Secale cereale i Triticum durum, koje ne ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća 66/402/EEZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 47.).

27.

32003 D 0795: Odluka Komisije 2003/795/EZ od 10. studenoga 2003. kojom se predviđa privremena trgovina određenim sjemenom vrste Vicia faba L. koje ne ispunjava uvjete iz Direktive Vijeća 66/401/EEZ (SL L 296, 14.11.2003., str. 32.).”

Članak 2.

Tekstovi Direktive 2003/61/EZ i Odluka 2003/765/EZ i 2003/795/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 20. ožujka 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (5).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2004.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

P. WESTERLUND


(1)  SL L 88, 25.3.2004., str. 39.

(2)  SL L 165, 3.7.2003., str. 23.

(3)  SL L 275, 25.10.2003., str. 47.

(4)  SL L 296, 14.11.2003., str. 32.

(5)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Top