EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1221(24)

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 124/1999 od 24. rujna 1999. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

SL L 325, 21.12.2000, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/124(2)/oj

11/Sv. 95

HR

Službeni list Europske unije

110


22000D1221(24)


L 325/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 124/1999

od 24. rujna 1999.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XXI. Sporazumu izmijenjen je Odlukom br. 14/1999 Zajedničkog odbora EGP-a od 29. siječnja 1999. (1)

(2)

Postalo je potrebno, radi održavanja homogenosti Sporazuma u području statistike i radi osiguravanja izrade i diseminacije koherentnih i usporedivih statističkih informacija za opisivanje i praćenje svih relevantnih gospodarskih, socijalnih i ekoloških aspekata Europskoga gospodarskoga prostora, u Prilog XXI. Sporazumu uključiti određeni broj zakonskih akata koje je Europska zajednica donijela u vremenu koje je proteklo od posljednjih izmjena Priloga XXI.

(3)

S obzirom na svoju specifičnu situaciju, Island i Lihtenštajn oslobođeni su od određenih statističkih zahtjeva.

(4)

Odstupanja koja je Komisija odobrila državama članicama u članku 1. Odluke Komisije 98/385/EZ u pogledu država EFTA-e ne dovode u pitanje postupke uspostavljene među njima na temelju članka 4. točke (d) Protokola 1 uz Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Prilog XXI. Sporazumu mijenja se na način utvrđen u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Tekstovi Odluke Komisije 98/385/EZ (2), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1687/98 (3), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1688/98 (4), Uredbe Komisije (EZ) br. 1232/98 (5) i Odluke Vijeća 98/582/EZ (6) na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odgovarajućim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 25. rujna 1999., pod uvjetom da su Zajedničkom odboru EGP-a podnesene sve obavijesti predviđene člankom 103. stavkom 1. Sporazuma.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. rujna 1999.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

N. v. LIECHTENSTEIN


(1)  SL L 112, 11.5.2000., str. 73.

(2)  SL L 174, 18.6.1998., str. 1.

(3)  SL L 214, 31.7.1998., str. 12.

(4)  SL L 214, 31.7.1998., str. 23.

(5)  SL L 177, 22.6.1998., str. 1.

(6)  SL L 281, 17.10.1998., str. 36.


PRILOG

Odluci Zajedničkog odbora EGP-a br. 124/1999

Prilog XXI. (Statistika) Sporazumu mijenja se kako slijedi:

A.   STATISTIKA PROMETA I TURIZMA

Točka 7.b (Direktiva Vijeća 95/64/EZ) mijenja se kako slijedi:

i.

iza prilagodbi umeće se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

398 D 0385: Odlukom Komisije 98/385/EZ od 13. svibnja 1998. (SL L 174, 18.6.1998., str. 1.).”;

ii.

prilagodba (b) briše se.

B.   EKONOMSKA STATISTIKA

U točku 19.b (Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

398 R 1678: Uredbom Vijeća (EZ) br. 1687/98 od 20. srpnja 1998. (SL L 214, 31.7.1998., str. 12.),

398 R 1688: Uredbom Vijeća (EZ) br. 1688/98 od 20. srpnja 1998. (SL L 214, 31.7.1998., str. 23.).”

C.   NOMENKLATURE

U točku 20.b (Uredba Vijeća (EZ) br. 3696/93) prije prilagodbe umeće se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

398 R 1232: Uredbom Komisije (EZ) br. 1232/98 od 17. lipnja 1998. (SL L 177, 22.6.1998., str. 1.).”

D.   POLJOPRIVREDNA STATISTIKA

U točku 22. (Odluka Komisije 97/80/EZ) prije prilagodbi umeće se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

398 D 0582: Odlukom Vijeća 98/582/EZ od 6. listopada 1998. (SL L 281, 17.10.1998., str. 36.).”


Top