EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21988A0714(02)

Prijedlog Međunarodne komisije za zaštitu Rajne od onečišćenja radi dopune Priloga IV. Konvenciji o zaštiti Rajne od kemijskog onečišćenja, potpisanoj u Bonnu 3. prosinca 1976.

OJ L 183, 14.7.1988, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 95 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 95 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 81 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 81 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 108 P. 72 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; Implicitno stavljeno izvan snage 22000A1116(01)

11/Sv. 108

HR

Službeni list Europske unije

72


21988A0714(02)


L 183/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


Prijedlog Međunarodne komisije za zaštitu Rajne od onečišćenja radi dopune Priloga IV. Konvenciji o zaštiti Rajne od kemijskog onečišćenja, potpisanoj u Bonnu 3. prosinca 1976.

MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA ZAŠTITU RAJNE OD ONEČIŠĆENJA,

uzimajući u obzir Konvenciju o zaštiti Rajne od kemijskog onečišćenja, potpisanu u Bonnu 3. prosinca 1976.,

uzimajući u obzir posebno njezine članke 3., 4., 5. i 14.,

uzimajući u obzir prijedlog od 28. lipnja 1979. podnesen u Badenu u Švicarskoj i namijenjen dopuni Priloga IV. o graničnim vrijednostima za ispuštanja žive iz poduzeća koja koriste klor-alkalnu elektrolizu iz gore navedene Konvencije,

PREDLAŽE UGOVORNIM STRANKAMA KONVENCIJE

da se Prilog IV. Konvenciji od 3. prosinca 1976. s obzirom na živu dopuni kako slijedi:

Tvar ili skupina tvari

Podrijetlo

Granična vrijednost u odnosu na najvišu koncentraciju tvari

Granična vrijednost u odnosu na najveću količinu tvari

Vremenski rok za postojeća ispuštanja

Napomene

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Živa

1.

Kemijske industrije koje koriste živine katalizatore

 

 

 

 (1)  (2)  (3)  (4)

1.1.

Za proizvodnju vinil klorida

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

0,1 grama žive po toni proizvodnog kapaciteta vinil klorida

1. srpnja 1989.

 

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,2 grama žive po toni proizvodnog kapaciteta vinil klorida.

1. srpnja 1986.

 

1.2.

za proizvodnju drugih proizvoda

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

5 grama žive po kilogramu obrađene žive

1. srpnja 1989.

 (1)  (2)  (3)  (4)

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 10 grama žive po obrađenom kilogramu.

1. srpnja 1986.

 

2.

Proizvodnja živinih katalizatora koji se koriste za dobivanje vinil klorida

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

0,7 grama žive po kilogramu obrađene žive

1. srpnja 1989.

 

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 1,4 grama žive po kilogramu obrađene žive.

1. srpnja 1986.

 

3.

Proizvodnja organskih i anorganskih spojeva žive (osim proizvoda iz točke 2.)

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

0,05 grama žive po kilogramu obrađene žive

1. srpnja 1989.

 

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 grama žive po kilogramu obrađene žive.

1. srpnja 1986.

 

4.

Proizvodnja primarnih baterija koje sadrže živu

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

0,03 grama žive po kilogramu obrađene žive

1. srpnja 1989.

 (1)  (2)  (3)  (4)

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,05 grama žive po kilogramu obrađene žive.

1. srpnja 1986.

 

5.

Industrije obojenih metala

 

 

 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

5.1.

Postrojenja za regeneraciju žive

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

 

1. srpnja 1989.

 

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama po litri ispuštanja.

 

1. srpnja 1986.

 

5.2.

Izdvajanje i oplemenjivanje obojenih metala

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

 

1. srpnja 1989.

 

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

 

1. srpnja 1986.

 

6.

Postrojenja za obradu toksičnog otpada koji sadrži živu

0,05 miligrama žive po litri ispuštanja

 

1. srpnja 1989.

 (1)  (2)  (3)  (4)

Kod postojećih ispuštanja primjenjuje se privremena granična vrijednost od 0,1 miligrama žive po litri ispuštanja.

 

1. srpnja 1986.

 

Ako to bude potrebno, Međunarodna će komisija u kasnijoj fazi predložiti granične vrijednosti za druge industrije, kao što su industrija papira, industrija čelika i termoelektrane na ugljen. U međuvremenu, vlade će samostalno utvrditi standarde za ispuštanja žive u skladu s člancima 3. i 4. Konvencije. Ti standardi moraju uzeti u obzir najbolja raspoloživa tehnička sredstva i ne smiju biti manje strogi od najbliže usporedive granične vrijednosti iz Priloga IV.

Sukladno člancima 14. i 19. Konvencije, ove će odredbe stupiti na snagu nakon što ih ugovorne stranke Konvencije jednoglasno usvoje.

Ugovorne strane će o njihovom usvajanju obavijestiti vladu Švicarske Konfederacije, koja će potvrditi primitak obavijesti.


(1)  Granične vrijednosti navedene u tablici predstavljaju mjesečnu prosječnu koncentraciju ili mjesečni prosječni teret.

Ispuštene količine žive iskazane su u odnosu na količinu žive obrađene u dotičnom industrijskom postrojenju tijekom istog razdoblja ili u odnosu na instalirani proizvodni kapacitet vinil klorida nekog postrojenja.

(2)  Granične vrijednosti, iskazane u odnosu na koncetraciju, u gornjoj su tablici navedene za industrije pod brojevima od 1. do 4. i u načelu se ne smiju prekoračiti. Ni u kojem slučaju granične vrijednosti iskazane u odnosu na najvišu koncentraciju ne smiju prekoračiti one iskazane u odnosu na najveću količinu podijeljenju s potrebama za vodom po kilogramu obrađene žive ili po toni instaliranog proizvodnog kapaciteta vinil klorida.

Ipak, kako koncentracija žive u otpadnim vodama ovisi o količini vode i kako se ona razlikuje od jednog postupka i postrojenja do drugog, u svakom trenutku mora postojati usklađenost s graničnim vrijednostima, iskazanima u odnosu na količinu ispuštene žive u usporedbi s količinom obrađene žive ili instaliranog kapaciteta vinil klorida navedenima u gornjoj tablici.

(3)  Granične vrijednosti iz gornje tablice odnose se na količinu žive sadržane u nefiltriranom uzorku. Primjenjuju se na ukupnu količinu žive u svim otpadnim vodama koje nastaju iz procesa proizvodnje i ispuštaju se s mjesta proizvodnog pogona.

Ispuštanja koja sadrže živu obrađuju se u prostorijama proizvodnog pogona u ustanovi namijenjenoj za odlaganje žive. Vlade mogu dozvoliti primjenu graničnih vrijednosti na mjestu ispuštanja iz pogona.

(4)  Prosječne dnevne granične vrijednosti jednake su dvostrukim odgovarajućim prosječnim mjesečnim graničnim vrijednostima navedenima u tablici.

(5)  Na temelju iskustva stečenog prilikom primjene ovih odredaba, Međunarodna će komisija dostaviti ugovornim stranama prijedloge u vezi s industrijom obojenih metala i namijenjene strožem utvrđivanju graničnih vrijednosti u svrhu njihovog stupanja na snagu 10 godina nakon usvajanja tih odredaba.


Top