EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0497-20210927

Consolidated text: Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ (objavljeno u skladu s dokumentom broj C(2001) 1539) (Tekst značajan za EGP) (2001/497/EZ)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/497/2021-09-27

02001D0497 — HR — 27.09.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 15. lipnja 2001.

o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ

(objavljeno u skladu s dokumentom broj C(2001) 1539)

(Tekst značajan za EGP)

(2001/497/EZ)

( L 181, 4.7.2001, p.19)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/914 оd 4. lipnja 2021.

L 199

31

7.6.2021

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217
Top