Help Print this page 

Document 32017R1227

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1702
  • In force
OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/03/2017; Datum donošenja
  • Date of effect: 28/07/2017; Stupanje na snagu Datum objavljivanja +20 Vidi čl. 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
  • Form: Delegirana uredba
  • Additional information: Značajno za EGP
Procedure
  • Department responsible: GROW
Relationship between documents
Text

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1227

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Odlukom Komisije 2005/610/EZ (3) u tablici 1. Priloga toj odluci utvrđeni su razredi reakcije na požar proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080. Međutim, na temelju daljnjeg ispitivanja tih proizvoda pokazalo se da je opravdano prilagoditi uvjete utvrđene u toj Odluci za te proizvode.

(3)

Iz ispitivanja se može zaključiti da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najmanju prosječnu gustoću drva i najmanju prosječnu debljinu proizvoda.

(4)

Stoga bi trebalo smatrati da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

(5)

Radi pravne sigurnosti tablicu 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ trebalo bi izbrisati iz Priloga, a na proizvode od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14080 umjesto te tablice trebalo bi primjenjivati Prilog ovoj Uredbi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Tablica 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).

(3)  Odluka Komisije 2005/610/EZ od 9. kolovoza 2005. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (SL L 208, 11.8.2005., str. 21.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najmanja dopuštena prosječna gustoća (2)

(u kg/m3)

Najmanja dopuštena ukupna debljina

(u mm)

Razred (3)

Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497

380

22

D – s2, d0


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćene normama za proizvode.

(2)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


Top