EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0312

2008/312/Euratom: Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 32–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 241 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/oj

15/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

241


32008D0312


L 107/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.03.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 5. ožujka 2008.

o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)

(2008/312/Euratom)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva (1), a posebno njezin članak 17. stavak 2.,

nakon dobivanja mišljenja Savjetodavnog odbora koji je osnovan u skladu s postupkom iz članka 21.,

budući da:

(1)

Komisija je obvezna utvrditi novi standardni dokument koji će se koristiti za pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva u okviru Direktive 2006/117/Euratom.

(2)

Novi standardni dokument mora se primjenjivati na pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva između država članica, kao i na uvoz u i izvoz iz Zajednice takvog radioaktivnog otpada/istrošenoga goriva te njihov provoz kroz Zajednicu iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora koji je osnovan u skladu s postupkom iz članka 21.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Standardni dokument utvrđen u Prilogu koristi se za sve pošiljke radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva između država članica, u Zajednicu, iz Zajednice kao i provoz kroz Zajednicu u okviru Direktive 2006/117/Euratom.

Članak 2.

Standardni je dokument na raspolaganju u elektroničkom obliku i to u formatu koji predlaže Komisija.

Članak 3.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Odlukom najkasnije do 25. prosinca 2008.

Članak 4.

Odluka Komisije 93/552/Euratom stavlja se izvan snage (2).

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2008.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 337, 5.12.2006., str. 21.

(2)  SL L 268, 29.10.1993., str. 83.


PRILOG

Standardni dokument za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

(Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom)

Opće napomene

Odjeljci A-1 do A-6: ispunjavaju se za pošiljke radioaktivnog otpada.

Odjeljci B-1 do B-6: ispunjavaju se za pošiljke istrošenoga goriva (uključujući istrošeno gorivo koje je namijenjeno konačnom odlaganju i kao takvo klasificirano kao otpad).

Odjeljak A-1 ili B-1 (zahtjev za izdavanje odobrenja za pošiljke): ispunjava podnositelj zahtjeva, i to, ovisno o vrsti pošiljke:

posjednik u slučaju pošiljke između država članica (vrsta MM) ili izvoza iz Zajednice u treću zemlju (vrsta ME),

primatelj u slučaju uvoza u Zajednicu iz treće zemlje (vrsta IM),

osoba odgovorna za pošiljku u državi članici preko koje radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo ulazi u Zajednicu u slučaju provoza kroz Zajednicu (vrsta TT).

Odjeljak A-2 ili B-2 (potvrda o primitku zahtjeva): ispunjavaju odgovarajuća dotična nadležna tijela, i to — ovisno o vrsti pošiljke — nadležna tijela:

zemlje porijekla, u slučaju pošiljke vrste MM ili ME,

zemlje odredišta, u slučaju pošiljke vrste IM,

zemlje u kojoj pošiljka prvo uđe u Zajednicu, u slučaju pošiljke vrste TT,

i sva nadležna tijela država članica – zemalja provoza, ako postoje.

Odjeljak A-3 ili B-3 (odbijanje ili suglasnost): ispunjavaju sva dotična nadležna tijela.

Odjeljak A-4a/A-4b ili B-4a/B-4b (odobrenje ili odbijanje pošiljke): ispunjava nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja, i to — ovisno o vrsti pošiljke — nadležno tijelo:

države članice – zemlje porijekla, u slučaju pošiljaka vrste MM ili ME,

države članice – zemlje odredišta, u slučaju pošiljaka vrste IM, ili

prve države članice – zemlje provoza u kojoj pošiljka uđe u Zajednicu, u slučaju pošiljaka vrste TT.

Odjeljak A-5 ili B-5 (opis pošiljke/popis paketa): ispunjava podnositelj zahtjeva kako je navedeno u odjeljku A-1 ili B-1.

Odjeljak A-6 ili B-6 (potvrda o primitku pošiljke): ispunjava primatelj (u slučaju MM i IM pošiljaka) ili posjednik (u slučaju ME pošiljaka) ili osoba odgovorna za pošiljku (u slučaju TT pošiljaka).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Napomene s objašnjenjima za svaku od točaka Odjeljaka A-1. do A-6. i B-1. do B-6. standardnog dokumenta

Definicija propisno ispunjenog zahtjeva: zahtjev za izdavanje odobrenja za pošiljku radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva propisno je ispunjen u skladu s Direktivom 2006/117/Euratom, ako (u slučaju pošiljaka radioaktivnog otpada) svaka točka odjeljka A-1., ili (u slučaju pošiljaka istrošenoga goriva) svaka točka odjeljka B-1. sadrži potrebne podatke, i to ili označivanjem odgovarajuće kućice, prekriživanjem nepotrebnog ili ispunjavanjem potrebnih podataka i vrijednosti. U slučaju zahtjeva za odobrenje nekoliko pošiljaka, točke 8. i 9. mogu sadržavati procjene.

1.

Podnositelj zahtjeva mora propisno ispuniti sve točke od 1. do 14. U točki 1. označite jednu od kućica kako biste odredili vrstu pošiljke, a ako su u pošiljku uključene treće zemlje, upišite odgovarajuće granične prijelaze:

(a)

označite vrstu MM za pošiljke između država članica koje prolaze kroz jednu ili više drugih država članica ili trećih zemalja;

(b)

označite vrstu IM za pošiljke iz treće zemlje u državu članicu (= uvoz u Zajednicu), pri tome vodite računa o tome da zahtjev mora sadržavati dokaz da je primatelj sklopio dogovor s posjednikom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, kojeg je prihvatilo nadležno tijelo te treće zemlje, koji obvezuje posjednika da ponovno preuzme radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se isporuka pošiljke ne može ili ne smije izvesti do kraja;

(c)

označite vrstu ME za pošiljke iz države članice u treću zemlju (= izvoz iz Zajednice); ili

(d)

označite vrstu TT za pošiljke iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju koje prolaze kroz jednu ili više država članica, pri tome vodite računa o tome da zahtjev mora sadržavati dokaz da je primatelj s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sklopio dogovor s posjednikom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, kojeg je prihvatilo nadležno tijelo te treće zemlje, koji obvezuje posjednika da ponovno preuzme radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se isporuka pošiljke ne može ili ne smije izvesti do kraja.

2.

Označavanjem odgovarajuće kućice podnositelj zahtjeva mora jasno navesti odnosi li se zahtjev na samo jednu pošiljku u određenom vremenskom razdoblju (npr. 05/2010, 2009 ili 2010-2011) ili na više od jedne pošiljke u određenom vremenskom razdoblju, ali u razdoblju od najviše tri godine od datuma izdavanja odobrenja. Moguće je poslati jedan zahtjev za više od jedne pošiljke, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti iz članka 6. stavka 2. Direktive 2006/117/Euratom:

(a)

radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo na koje se zahtjev odnosi ima u biti ista fizička, kemijska i radioaktivna svojstva; i

(b)

pošiljke šalje isti posjednik istom primatelju i uključena su ista nadležna tijela; i

(c)

u slučaju pošiljaka koje uključuju provoz kroz treće zemlje, takav se provoz izvodi preko istoga graničnog prijelaza pri ulasku u i/ili izlasku iz Zajednice i preko istog (istih) graničnog (graničnih) prijelaza treće zemlje ili zemalja koje sudjeluju u pošiljci, ako odgovarajuća nadležna tijela ne dogovore drukčije.

3.

Podnositelj zahtjeva mora upisati odgovarajuće granične prijelaze u slučaju da pošiljka uključuje jednu ili više trećih zemalja. Ti granični prijelazi moraju biti isti za sve pošiljke obuhvaćene zahtjevom, osim ako nadležna tijela ne dogovore drukčije.

4.

Podnositelj zahtjeva mora upisati naziv tvrtke, adresu i osobu za kontakt. Naziv tvrtke, poznat i kao poslovno ime, naziv je pod kojim tvrtka trguje u komercijalne svrhe, iako njezin registrirani, pravni naziv koji koristi za ugovore i druge službene situacije, može biti drugačiji. Podnositelj zahtjeva mora označiti odgovarajuću kućicu i odrediti svoju funkciju, i to, ovisno o vrsti pošiljke:

(a)

posjednik u slučaju pošiljke između država članica (vrsta MM) ili izvoza iz Zajednice u treću zemlju (vrsta ME);

(b)

primatelj u slučaju uvoza u Zajednicu iz treće zemlje (vrsta IM);

(c)

osoba odgovorna za pošiljku u državi članici preko koje radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo ulazi u Zajednicu u slučaju provoza kroz Zajednicu (vrsta TT).

5.

Podnositelj zahtjeva mora upisati naziv tvrtke, adresu i podatke za kontakt za lokaciju na kojoj je radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo pohranjeno prije pošiljke, a koja se može razlikovati od adrese podnositelja zahtjeva.

6.

Podnositelj zahtjeva mora upisati naziv tvrtke, adresu i podatke za kontakt primatelja. U slučaju pošiljke vrste IM, ovi su podaci jednaki onima u točki 4.

7.

Podnositelj zahtjeva mora upisati naziv tvrtke, adresu i podatke za kontakt za lokaciju na kojoj će se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo pohraniti nakon pošiljke, a koja se može razlikovati od adrese primatelja.

8.

Podnositelj zahtjeva mora ispuniti sva polja označivanjem odgovarajuće kućice (moguće je imati više od jednog odgovora) ili upisivanjem posebnih svojstava i vrijednosti radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva. Ove vrijednosti mogu biti procjene u slučaju nekoliko pošiljaka.

9.

Podnositelj zahtjeva mora ispuniti točku 9., vrijednosti mogu biti procjene.

10.

Podnositelj zahtjeva mora označiti i odrediti vrstu djelatnosti koja proizvodi radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo i označiti odgovarajuću (odgovarajuće) kućicu (kućice) ili navesti neku drugu djelatnost. Moguće je više od jednog odgovora.

11.

Podnositelj zahtjeva mora odrediti svrhu pošiljke i označiti odgovarajuću kućicu (samo je jedan odgovor moguć) ili navesti neku drugu svrhu.

12.

Podnositelj zahtjeva mora navesti, kako je planirano, različite predviđene načine prijevoza pošiljke (cestovni, željeznički, morski, zračni, unutarnji plovni putovi) i u skladu s tim dodati odgovarajuće mjesto polaska, mjesto dolaska i planiranog prijevoznika (ako je već poznat). Promjene ovog rasporeda moguće su kasnije tijekom postupka za zahtjev i treba ih prijaviti nadležnim tijelima, no nije potreban novi zahtjev za odobrenje.

13.

Podnositelj zahtjeva mora navesti sve zemlje uključene u pošiljku, počevši s prvom državom članicom ili trećom zemljom u kojoj je pohranjen radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo, sve do posljednje države članice ili treće zemlje gdje će se pohraniti nakon isporuke pošiljke. Ako podnositelj zahtjeva želi izmijeniti slijedni popis država, potreban je novi zahtjev.

14.

Podnositelj zahtjeva mora navesti kome se vraća radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da pošiljku (pošiljke) nije moguće poslati ili nije moguće ispuniti uvjete za slanje pošiljke. Ondje gdje je pošiljka vrste IM ili TT, podnositelj zahtjeva zahtjevu mora priložiti dokaz da je primatelj u državi članici ili trećoj zemlji odredišta sklopio dogovor s posjednikom radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva u trećoj zemlji, kojeg su prihvatila nadležna tijela te treće zemlje.

Kada podnositelj zahtjeva ispuni točke od 1. do 14., odjeljak 1. standardnog dokumenta mora poslati nadležnom tijelu koje je odgovorno za izdavanje odobrenja za pošiljku.

Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za pošiljku ili odbijanja pošiljke je, ovisno o vrsti pošiljke:

nadležno tijelo države članice – zemlje porijekla, u slučaju pošiljaka između država članica (vrsta MM) ili izvoza iz Zajednice (vrsta ME),

nadležno tijelo države članice – zemlje odredišta, u slučaju uvoza u Zajednicu (vrsta IM),

nadležno tijelo prve države članice – zemlje provoza u kojoj pošiljka uđe u Zajednicu, u slučaju provoza kroz Zajednicu (vrsta TT).

Odgovarajuće podatke za kontakt moguće je dobiti preko elektroničke komunikacijske platforme, koju je uspostavila i održava je Komisija, ili s objavljenog popisa nadležnih tijela.

15.

Odmah po primitku zahtjeva, nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za pošiljku mora:

(a)

unijeti registarski broj u gornjem dijelu svakog odjeljka standardnog dokumenta, počevši s Odjeljkom 1.;

(b)

provjeriti je li podnositelj zahtjeva propisno ispunio sve točke u odjeljku 1.;

(c)

ispuniti točku 15. u odjeljku 2., te napraviti dovoljno preslika odjeljaka 1., 2. i 3. za svaku dotičnu državu članicu ili zemlju. S trećim se zemljama provoza samo informativno savjetuje.

16.

Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja mora:

(a)

prema potrebi ispuniti točku 16. u odjeljku 2. (i točku 18. u odjeljku 3.) za svako nadležno tijelo dotičnih država članica ili zemalja kako je navedeno u točki 13., čija je suglasnost potrebna za izdavanje odobrenja za pošiljku (pošiljke); i

(b)

propisno ispunjen zahtjev (odjeljak 1.) zajedno s odjeljkom 2. bez odlaganja poslati na davanje suglasnosti svakom dotičnom nadležnom tijelu koje je navedeno u točki 16.

17.

Točku 17. ispunjava nadležno tijelo dotične (dotičnih) države (država) članice (članica). Datum podnošenja i primitka zahtjeva mora se unijeti odmah po primitku zahtjeva. Unutar 20 dana od dana primitka zahtjeva nadležno tijelo dotične države članice mora provjeriti je li zahtjev propisno ispunjen (moraju se ispuniti sve točke od 1. do 14. i ne smije biti podataka koji nedostaju; neke vrijednosti mogu biti procjene). Primjenjuju se samo 17.(a) ili 17.(b), molimo prekrižite nepotrebno.

(a)

Ako nadležno tijelo države (država) članice (članica) – zemlje provoza, ako ona (one) postoji (postoje), ili odredišta smatra da zahtjev nije propisno ispunjen, mora ispuniti točku 17.(a), prekrižiti točku 17.(b) i o svom zahtjevu vezanom uz podatke koji nedostaju obavijestiti nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja (kako je navedeno u točki 15.). Mora se jasno navesti koji podaci nedostaju (ispuniti ili priložiti dokument). Nadležno tijelo koje zahtijeva podatke koji nedostaju mora poslati preslike odjeljka 2. svim drugim nadležnim tijelima dotičnih država članica, kako je navedeno u točki 13., unutar 20 dana od dana primitka zahtjeva. Odgovarajuće podatke za kontakt moguće je dobiti preko elektroničke komunikacijske platforme, koju je uspostavila i održava je Komisija, ili s objavljenog popisa nadležnih tijela. Ako jedna dotična država članica smatra da zahtjev nije propisno ispunjen, postupak se obustavlja. U tom slučaju, čak i ako nadležno tijelo države članice – zemlje odredišta smatra da je zahtjev propisno ispunjen, oni ne šalju potvrdu o primitku dok se ne dobiju traženi podaci i ako 10 dana po primitku podataka koji su nedostajali nije poslan nikakav dodatni zahtjev. Ovaj se postupak može ponavljati sve dok se ne dobiju svi podaci koji nedostaju i ako nema poslanih dodatnih zahtjeva za podacima koji nedostaju.

Najkasnije 10 dana po isteku roka od 20 dana od dana primitka zahtjeva, ako unutar 20-dnevnog razdoblja nije zaprimljen nikakav zahtjev za podacima koji nedostaju i ako nadležno tijelo dotične države članice smatra da je zahtjev propisno ispunjen, ono mora poslati odjeljak 2. nadležnom tijelu odgovornom za izdavanje odobrenja, kako je navedeno u točki 15., i njegove preslike svim drugim nadležnim tijelima dotičnih država članica, kako je navedeno u točki 13. Odgovarajuće podatke za kontakt moguće je dobiti preko elektroničke komunikacijske platforme, koju je uspostavila i održava je Komisija, ili s objavljenog popisa nadležnih tijela.

Sva nadležna tijela dotičnih država članica mogu se dogovoriti za kraće rokove.

(b)

Kako bi nadležna tijela u roku od 20 dana po primitku zahtjeva mogla zahtijevati podatke koji nedostaju, nadležno tijelo države članice – zemlje odredišta ne smije izdati svoju potvrdu o primitku prije isteka 20-dnevnog roka. Po isteku 20-dnevnog roka, ako nadležno tijelo država članica – zemalja odredišta smatra da je zahtjev propisno ispunjen i ako nisu uključene druge države članice ili ako niti jedno dotično nadležno tijelo nije zahtijevalo podatke koji nedostaju, ono (nadležno tijelo država članica – zemalja odredišta) mora ispuniti točku 17.(b).

18.

Odmah po primitku potvrde o primitku propisno ispunjenog zahtjeva nadležnog tijela države članice – zemlje odredišta, nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja mora provjeriti jesu li poštivani rokovi, te ispuniti točku 18. odjeljka 3. za svaku dotičnu državu članicu, kako je navedeno u točki 13., čija je suglasnost potrebna za izdavanje odobrenja za pošiljku (pošiljke).

Dotično nadležno tijelo mora upisati potrebne dodatne podatke u točki 18.

19.

Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja mora upisati opći rok za automatsko odobrenje, koji se primjenjuje na sve dotične države članice. Taj datum isteka je općenito dva mjeseca od datuma potvrde o primitku države članice – zemlje odredišta, kako je navedeno u točki 17.(b). Tada nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja mora odjeljak 3. poslati na davanje ili odbijanje suglasnosti svim dotičnim državama članicama ili zemljama.

Odmah po primitku odjeljka 3., svako dotično nadležno tijelo mora odlučiti je li za odlučivanje o davanju ili odbijanju suglasnosti za pošiljku potrebno dodatno razdoblje. Može se zahtijevati dodatni rok od najviše mjesec dana tako da se precrta opći rok u točki 19. i upiše novi, te se o produljenju roka izvijeste sva dotična nadležna tijela.

20.

Dotično nadležno tijelo mora temeljito razmotriti zahtjev. Dotično nadležno tijelo najkasnije do isteka roka za automatsko odobrenje mora ispuniti točku 20. i vratiti izvornu presliku odjeljka 3. (skenirani izvornik ako se šalje elektroničkom poštom) nadležnom tijelu odgovornom za izdavanje odobrenja (kako je navedeno u točki 15.). U slučaju da se odbije dati suglasnost, moraju se navesti razlozi koji se temelje (za države članice – zemlje provoza) na odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu, zakonodavstvu Zajednice ili međunarodnom zakonodavstvu koje se primjenjuje na prijevoz radioaktivnog otpada, ili (za države članice - zemlje odredišta) na odgovarajućem zakonodavstvu koje se primjenjuje na zbrinjavanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva, ili na odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu, zakonodavstvu Zajednice ili međunarodnom zakonodavstvu koje se primjenjuje na prijevoz radioaktivnog materijala. Mogući nametnuti uvjeti ne smiju biti stroži od onih koji su utvrđeni za slične pošiljke unutar država članica. Ako se standardni dokument ne ispuni i ne vrati u zadanom roku, smatra se da je dana suglasnost za pošiljku, podložno članku 9. stavku 2. Direktive 2006/117/Euratom.

21.

Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za pošiljku mora ispuniti točke od 21. do 23. kada su dotična nadležna tijela dala sve suglasnosti potrebne za pošiljku, vodeći računa o tome da se smatra da je prešutni pristanak dan samo pod uvjetom da:

(a)

potvrda o primitku primljena je (barem) od nadležnog tijela države članice – zemlje odredišta (kako je navedeno u točki 17.(b)); i

(b)

ni jedan zahtjev za podacima koji nedostaju nije ostao neodgovoren; i

(c)

u valjanim rokovima, koji su navedeni u točki 19., od dotičnih nadležnih tijela nije bilo primljenih odgovora (ni suglasnosti niti odbijanja).

22.

Nadležno tijelo navedeno u točki 21. mora navesti ili, ako nema dovoljno prostora, priložiti sve dobivene suglasnosti (uključujući uvjete) i odbijanja (uključujući razloge), ako postoje, od svih dotičnih nadležnih tijela.

23.

Nadležno tijelo navedeno u točki 21. mora:

(a)

ispuniti točku 23. vodeći računa o tome da je odobrenje važeće za razdoblje od najviše tri godine i da se jedno odobrenje može odnositi na više od jedne pošiljke, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 2. Direktive 2006/117/Euratom;

(b)

poslati izvornik odjeljka 4a. podnositelju zahtjeva zajedno s odjeljcima 1.,4.a, 5. i 6.; i

(c)

poslati preslike odjeljka 4a svim drugim dotičnim nadležnim tijelima.

24.

Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za pošiljku mora ispuniti točke 24. i 25., ako barem jedno od dotičnih nadležnih tijela nije dalo svoju suglasnost za pošiljku.

25.

Nadležno tijelo navedeno u točki 24. mora navesti ili priložiti sve primljene suglasnosti i odbijanja, uključujući sve uvjete i razloge za odbijanje i poslati izvornu presliku odjeljka 4b. podnositelju zahtjeva i preslike ovog odjeljka svim drugim dotičnim nadležnim tijelima.

26.

Ako je pošiljka (pošiljke) odobrena (odobrene) i ako je podnositelj zahtjeva primio odjeljke 4.a, 5. i 6., on/ona mora propisno ispuniti točku 26. U slučaju da se zahtjev odnosi na nekoliko pošiljaka, on/ona mora napraviti dovoljno preslika odjeljka 5. za svaku pošiljku.

27.

Podnositelj zahtjeva mora označiti odgovarajuću kućicu te tako navesti odnosi li se odobrenje na jednokratnu pošiljku ili na nekoliko pošiljaka. U slučaju nekoliko pošiljaka, potrebno je upisati odgovarajući serijski broj.

28.

Prije svake pošiljke podnositelj zahtjeva mora propisno ispuniti točke od 28. do 30. (čak i ako se odobrenje odnosi na nekoliko pošiljaka). U ovom odjeljku vrijednosti ne smiju biti procjene!

29.

Podnositelj zahtjeva mora propisno ispuniti točku 29. (popis paketa) te na dnu navesti ukupan broj paketa, ukupan broj svake vrste paketa, ukupnu neto masu, ukupnu bruto masu i ukupnu aktivnost (GBq). Ako nema dovoljno prostora u dokumentu, molimo priložite poseban popis s traženim podacima.

30.

Podnositelj zahtjeva mora ispuniti točku 30. (datum otpremanja i izjava) prije svake pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva (čak i ako se odobrenje odnosi na nekoliko pošiljaka). Odjeljak 5. je zajedno s odjeljcima 1. i 4a. priložen uz radioaktivni otpad i istrošeno gorivo tijekom slanja. Opis pošiljke i popis paketa (odjeljak 5.) tada se prilaže odjeljku 6. (potvrda o primitku).

31.

Primatelj (u slučaju pošiljaka vrste MM ili IM), posjednik (u slučaju pošiljaka vrste ME) ili osoba odgovorna za pošiljku (u slučaju pošiljaka vrste TT) moraju propisno ispuniti točke od 31. do 35. (36., ako je potrebno); moguće potrebne dodatne podatke upisuje podnositelj zahtjeva. Međutim, primatelj izvan Europske zajednice može potvrditi primitak radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva pomoću izjave koja je odvojena od standardnog dokumenta.

32.

Primatelj mora propisno ispuniti naziv, adresu i podatke za kontakt za mjesto gdje se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo pohranjuje nakon pošiljke.

33.

Primatelj mora ispuniti točku 33. (kako je navedeno u točki 23.) i naznačiti je li primljena pošiljka posljednja pošiljka na koju se odnosi odobrenje.

(a)

Kada se odobrenje odnosi na jednokratnu pošiljku vrste MM ili IM, primatelj mora ispuniti odjeljak 6. u roku 15 dana od primitka radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva te odjeljke 5. i 6. dostaviti nadležnom tijelu države članice – zemlje odredišta. Nadležno tijelo države članice – zemlje odredišta tada šalje preslike odjeljaka 5. i 6. drugim dotičnim nadležnim tijelima (te, ako je potrebno, izvornik ovih dvaju odjeljaka nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje). Kod pošiljaka vrste MM nadležno tijelo države članice – zemlje porijekla mora posjedniku poslati presliku potvrde primitka.

(b)

Kada se odobrenje odnosi na jednokratnu pošiljku vrste ME ili TT, podnositelj zahtjeva mora osigurati da mu primatelj izvan Europske zajednice pošalje propisno ispunjene odjeljke 5. i 6. odmah po primitku radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva. Odjeljak 6. može zamijeniti izjava od strane primatelja koja sadrži podatke iz točki 31.-36. U roku od 15 dana nakon primitka radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva podnositelj zahtjeva mora nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje poslati odjeljak 5., odjeljak 6. (ako primatelj nije koristio odjeljak 6., mora ga ispuniti podnositelj zahtjeva) i, ako je potrebno, izjavu primatelja. To nadležno tijelo tada drugim dotičnim nadležnim tijelima mora poslati preslike odjeljaka 5. i 6. i, ako je potrebno, izjavu primatelja.

(c)

Kada se odobrenje odnosi na nekoliko pošiljaka vrste MM ili IM, primatelj mora ispuniti odjeljak 6. nakon svake pošiljke (u tu je svrhu napravljeno nekoliko preslika praznog odjeljka 6.) i dostaviti taj odjeljak izravno nadležnom tijelu države članice zemlje odredišta. Primatelj prilaže odjeljak 5. koji se odnosi na istu pošiljku.

(d)

Kada se odobrenje odnosi na nekoliko pošiljaka vrste ME ili TT, podnositelj zahtjeva mora osigurati da nakon svake pošiljke primatelj izvan Europskih zajednica za svaku pošiljku ispuni (praznu) presliku odjeljka 6. i vrati je nazad s odgovarajućim odjeljkom 5.

34.

Primatelj mora označiti „ne primjenjuje se” ili ispuniti točku 34. za pošiljke vrste ME ili TT ili priložiti posebnu izjavu i uputiti na prilog.

35.

Primatelj mora ispuniti točku 35. kada se izvrši jednokratna pošiljka ili sve pošiljke na koje se odnosi odobrenje. Kada se odobrenje odnosi na nekoliko pošiljaka, ispunjava se i dostavlja konačna potvrda o primitku kao da je odobrenje vrijedilo za jednokratnu pošiljku, osim:

(a)

u točki 30. odjeljka 6. kaže se da je predmetna pošiljka posljednja pošiljka na koju se odnosi odobrenje;

(b)

u izjavi primatelja izvan Europskih zajednica mora se navesti da je sav radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo na koje se odnosi odobrenje za pošiljku stvarno stigao (stiglo).

Primatelj odjeljak 6. (potvrda o primitku) zajedno s odjeljkom 5. ovisno o vrsti pošiljke mora poslati nadležnom tijelu države članice – zemlje odredišta u slučaju pošiljaka MM ili IM, ili podnositelju zahtjeva kako je navedeno u točki 5. (odjeljak 1.) u slučaju pošiljke vrste ME ili TT. Kako bi se omogućio pregled, konačnoj potvrdi o primitku mora se priložiti odjeljak 6., i to za svaku pošiljku na koju se odnosi odobrenje.

36.

Primatelj mora označiti „ne primjenjuje se” ili ispuniti točku 36. za pošiljke vrste ME ili TT ili je zamijeniti posebnom izjavom koja upućuje na privitak. Podnositelj zahtjeva mora poslati Odjeljke 5. i 6. tijelu koje je izdalo odobrenje. Kako bi se omogućio pregled, konačnoj potvrdi o primitku mora se priložiti odjeljak 6., i to za svaku pošiljku na koju se odnosi odobrenje.


Top