EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2218

Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

OJ L 211, 22.7.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2218/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

6


31989R2218


L 211/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EURATOM) br. 2218/89

od 18. srpnja 1989.

o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije sastavljen nakon dobivanja mišljenja skupine stručnjaka koju je imenovao Znanstveni i tehnički odbor (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da Prilog Uredbi (Euratom) br. 3954/87 (4) sadržava rubrike za najveće dopuštene razine u prehrambenim proizvodima i hrani za životinje;

budući da neke najveće dopuštene razine uopće nisu utvrđene, u očekivanju odluke Vijeća u kasnijoj fazi, nakon što uglavnom znanstveni stručnjaci obave dodatni rad;

budući da je 14. lipnja odnosno 9. prosinca 1988. godine Komisija dostavila Vijeću dva priopćenja kao dopunu Priloga spomenutoj Uredbi, sastavljena nakon savjetovanja sa skupinom stručnjaka navedenom u članku 31. Ugovora;

budući da bi Prilog toj Uredbi trebalo dopuniti;

budući da bi i neke druge informacije u navedenom Prilogu trebalo prilagoditi u svjetlu najnovijeg znanstvenog djelovanja u tom području;

budući da se čini poželjnim objediniti u jednoj tablici navedene razine i druge informacije iz navedenog Priloga;

budući da se mora obaviti daljnji rad, također se čini poželjnim odrediti da bi se postupak predviđen člankom 7. Uredbe (Euratom) br. 3954/87 primjenjivao i pri utvrđivanju najvećih dopuštenih razina u hrani za životinje; budući da bi tu Uredbu trebalo dopuniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (Euratom) br. 3954/87 ovim se zamjenjuje Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Članak 7. Uredbe (Euratom) br. 3954/87 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Pravila za primjenu ove Uredbe, popis manje važnih prehrambenih proizvoda i najvećih dopuštenih razina koje se na njih primjenjuju te najveće dopuštene razine za hranu za životinje donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 30. Uredbe (EEZ) br. 804/68, koja se primjenjuje analogno. U tu se svrhu osniva ad hoc Odbor.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

R. DUMAS


(1)  SL C 174, 2.7.1987., str. 6.

(2)  SL C 13, 18.1.1988., str. 61.

(3)  SL C 180, 8.7.1987., str. 20.

(4)  SL L 371, 30.12.1987., str. 11.


PRILOG

„PRILOG

NAJVEĆE DOPUŠTENE RAZINE ZA PREHRAMBENE PROIZVODE I HRANU ZA ŽIVOTINJE (Bq/kg)

 

Prehrambeni proizvodi (1)

Hrana za životinje (2)

Hrana za dojenčad i malu djecu (3)

Mliječni proizvodi (4)

Ostali prehrambeni proizvodi osim manje važnih prehrambenih proizvoda (5)

Tekući prehrambeni proizvodi (6)

Izotopi stroncija, posebno Sr-90

75

125

750

125

 

Izotopi joda, posebno I-131

150

500

2 000

500

 

Alfa-emitirajući izotopi plutonija i transplutonijskih elemenata, posebno Pu-239, Am-241

1

20

80

20

 

Svi ostali nuklidi čije je poluvrijeme raspada duže od 10 dana, posebno Cs-134, Cs-137 (7)

400

1 000

1 250

1 000

 


(1)  Razina koja se primjenjuje na koncentrirane ili dehidrirane proizvode izračunava se na osnovi rekonstituiranog proizvoda spremnog za potrošnju. Države članice mogu preporučiti uvjete razrjeđivanja koji bi omogućili postizanje razina koje neće prelaziti najveće dopuštene razine utvrđene ovom Uredbom.

(2)  Najveće dopuštene razine za hranu za životinje odredit će se prema članku 7., budući da takve razine moraju pridonositi poštivanju najvećih dopuštenih razina za prehrambene proizvode, a same ne jamče to poštivanje u svim okolnostima i ne smanjuju zahtjeve za praćenje razina u proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

(3)  Hrana za dojenčad i malu djecu definira se kao prehrambeni proizvodi koji su namijenjeni za prehranu dojenčadi tijekom prvih četiri do šest mjeseci života i koji sami po sebi ispunjavaju prehrambene zahtjeve ove kategorije stanovništva te su stavljeni u maloprodaju u pakiranjima koja su jasno identificirana i označena kao ‚prehrambeni pripravak za dojenčad’

(4)  Mliječni proizvodi definiraju se kao proizvodi koji potpadaju pod sljedeće oznake KN, uključujući, prema potrebi, svaku eventualnu kasniju preradu tih proizvoda: 0401, 0402 (osim: 0402 29 11).

(5)  Manje važni prehrambeni proizvodi i odgovarajuće najviše dopuštene razine koje će se primjenjivati na njih definirat će se u skladu s člankom 7.

(6)  Tekući prehrambeni proizvodi kako je utvrđeno u rubrici 2009. i u poglavlju 22. kombinirane nomenklature. Vrijednosti se računaju uzimajući u obzir potrošnju vode iz vodovodne mreže i te se vrijednosti moraju primijeniti na zalihe pitke vode po slobodnoj odluci nadležnih tijela u državama članicama.

(7)  Ugljik 14, tricij i kalij 40 nisu uključeni u ovu skupinu.”


Top