ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( 1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

59
26 Aibreán 2016


Clár

 

Ceartúcháin

Leathanach

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) ( IO L 341, 24.12.2015 )

1

 


 

(1)   Faoin tagairt L 110 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


Ceartúcháin

26.4.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 341 Eagrán Speisialta Gaeilge an 24 Nollaig 2015 )

Leathanach 27, Airteagal 1, pointe 7, maidir le hAirteagal 2(1) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009:

in ionad:

“Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpach”,

cuirtear:

“Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh”.

Leathanach 63, Airteagal 1, pointe 97, maidir le mír 5 d’Airteagal 113 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009:

in ionad na tagartha do:

“Airteagal 84(2)”,

cuirtear tagairt do:

“Airteagal 87(2)”.

Ar leathanach 88, Airteagal 2, cuirtear na pointí seo a leanas isteach:

“(6a)

I mír 1 de Riail 10, cuirtear tagairt do ‘Airteagal 38(2) den Rialachán’ in ionad na tagartha do ‘Riail 4(c)’;”;

“(8a)

Scriostar Riail 23;

(8b)

I mír 1 de Riail 24, cuirtear tagairt do ‘Airteagal 87(2) den Rialachán’ in ionad na tagartha do ‘Riail 84(2)’;”;

“(9a)

I Riail 47, cuirtear tagairt do‘Airteagal 87(2) den Rialachán’ in ionad na tagartha do ‘Riail 84(2)’;”;

“(16a)

I mír 1 de Riail 93, scriostar an frása ‘, nó ní bheidh feidhm ag Riail 89’;

(16b)

I mír 3 de Riail 93, scriostar na focail ‘agus Riail 88’;”;

“(17a)

I mír 6 de Riail 115, scriostar an tagairt do mhír 2 de Riail 112;

(17b)

Sa dara fomhír de mhír 3 de Riail 121, scriostar an tagairt do mhír 2 de Riail 112.”.