ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( 1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

59
16 Márta 2016


Clár

 

Ceartúcháin

Leathanach

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) ( IO L 341, 24.12.2015 )

1

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE ( IO L 347, 20.12.2013 )

2

 


 

(1)   Faoin tagairt L 71 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


Ceartúcháin

16.3.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 341 Eagrán Speisialta Gaeilge an 24 Nollaig 2015 )

Ar leathanach 89, Airteagal 4, an tríú mír:

in ionad:

“… a mhéid a bhaineann sé le hAirteagal 124(1)(f) … de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009… Go dtí an dáta sin … na cumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 124(1)(f) …”,

léitear:

“… a mhéid a bhaineann sé le hAirteagal 124(1)(h) … de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 … Go dtí an dáta sin … na cumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 124(1)(h)…”.


16.3.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

2


Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 347 Eagrán Speisialta Gaeilge an 20 Nollaig 2013 )

An teideal ar an gclár agus an teideal ar leathanach 33:

in ionad:

“Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE”,

léitear:

“Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus um fhiontair bheaga agus mheánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE”.

Leathanach 33, aithris 4, an chéad mhír, an ceathrú abairt:

in ionad:

“Ba cheart go léireofaí le cuspóirí sonracha cláir le haghaidh iomaíochas fiontar agus FBManna na tosaíochtaí a leagtar amach san athbhreithniú sin.”,

léitear:

“Ba cheart go léireofaí le cuspóirí sonracha cláir um iomaíochas fiontar agus um FBManna na tosaíochtaí a leagtar amach san athbhreithniú sin.”.