ISSN 1725-2571

doi:10.3000/17252571.L_2010.108.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

53
29 Aibreán 2010


Clár

 

Ceartúchán

Leathanach

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (IO L 27, 30.1.2010)

1

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach (IO L 27, 30.1.2010)

1

 


 

(1)   Faoin tagairt L 108 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh

GA


Ceartúchán

29.4.2010   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 27 an 30 Eanáir 2010 )

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán speisialta Gaeilge)

Leathanach 8, Airteagal 20, an dáta:

in ionad:

‘Arna dhéanamh in Strasbourg, 25 Samhain 2009’

léitear:

‘Arna dhéanamh in Strasbourg, an 25 Samhain 2009.’


29.4.2010   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 27 an 30 Eanáir 2010 )

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán speisialta Gaeilge)

Leathanach 27, Airteagal 22, an data:

in ionad:

‘Arna dhéanamh sa Bhrúiséil,’

léitear:

‘Arna dhéanamh sa Bhrúiséil, an 30 Samhain 2009.’

Leathanach 27, Airteagal 22, an síniú:

in ionad:

‘J BUSEK’

léitear:

‘J. BUZEK’