7.2.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 47/1


PARLAIMINT NA hEORPA

SEISIÚN 2022-2023

Suíonna ón 4 go dtí an 7 Iúil 2022

TÉACSANNA ATÁ GLACTHA