European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith C


C/2024/1584

5.3.2024

Tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — Togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2013/34/AE a mhéid a bhaineann leis na teorainneacha ama chun caighdeáin tuairiscithe inbhuanaitheachta a ghlacadh le haghaidh earnálacha áirithe agus le haghaidh gnóthais tríú tír áirithe

(COM(2023) 596 final – 2023/0368 (COD))

(C/2024/1584)

Comhairliúchán

Comhairle an Aontais Eorpaigh, 7.11.2023

Parlaimint na hEorpa, 20.11.2023

Bunús dlí

Airteagal 50 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

An rannóg atá freagrach

An Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas

Dáta a glactha sa seisiún iomlánach

13.12.2023

Seisiún iomlánach Uimh.

583

Toradh na vótála

(ar son/in aghaidh/staonadh)

184/0/3

Ós rud é go bhfuil ábhar an togra formhuinithe ag an gCoiste agus gurb é a mheas nach gá dó aon bharúil a thabhairt uaidh, chinn sé tuairim a eisiúint lena bhformhuinítear an téacs atá beartaithe.

An Bhruiséil, an 13 Nollaig 2023.

Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Oliver RÖPKE


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj

ISSN 1977-107X (electronic edition)