ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 470

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

65
9 Nollaig 2022


Clár

Leathanach

 

II   Faisnéis

 

FAISNÉIS Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 470/01

Údarú maidir le Státchabhair de bhun Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cásanna nach bhfuil aon agóid á déanamh ag an gCoimisiún ina dtaobh ( 1 )

1


 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

 


II Faisnéis

FAISNÉIS Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

An Coimisiún Eorpach

9.12.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 470/1


Údarú maidir le Státchabhair de bhun Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Cásanna nach bhfuil aon agóid á déanamh ag an gCoimisiún ina dtaobh

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(2022/C 470/01)

Dáta glactha an chinnidh

20.12.2021

Uimhir na cabhrach

SA.62619

Ballstát

An Ghearmáin

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

Germany: H2Global

Bunús dlí

Section 44(1) and 23 of the Federal Budget Code (BHO) in conjunction with the grant decision of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Cosaint an chomhshaoil, Fuinneamh in-athnuaite

An cineál cabhrach

Deontas díreach/Fóirdheontas ráta úis

Buiséad

Buiséad foriomlán: 900 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 90 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

 

Earnálacha eacnamaíocha

SOLÁTHAR LEICTREACHAIS, GÁIS, GAILE AGUS AERCHÓIRITHE

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

29.10.2021

Uimhir na cabhrach

SA.63718

Ballstát

An Pholainn

Réigiún

An Pholainn

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

SA.63718 – Development of a recharging infrastructure for electric vehicles and hydrogen refuelling stations.

Bunús dlí

Environmental Protection Law (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Act on electromobility and alternative fuels (Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 908) The 2030 Agenda for Sustainable Development (Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” M. P. z 2019 r. poz. 1054) National Energy and Climate Plan for 2021-2030 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030) Electromobility Development Plan in Poland “Energy for the future” (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce “Energia do przyszłości”) National Framework for Alternative Fuels Infrastructure Development Policy (Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Polish Hydrogen Strategy until 2030 with a perspective until 2040 (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.)

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Cosaint an chomhshaoil

An cineál cabhrach

Deontas díreach

Buiséad

Buiséad foriomlán: 800 000 000 PLN

Buiséad bliantúil: 266 666 700 PLN

Déine

50,0  %

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2025

Earnálacha eacnamaíocha

GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEIRBHÍSÍ EILE, SOLÁTHAR LEICTREACHAIS, GÁIS, GAILE AGUS AERCHÓIRITHE, MONARAÍOCHT, TÓGÁIL, IOMPAR AGUS STÓRÁIL

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW (National Fund for Environmental Protection and Water Management – NFEPWM)

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

11.8.2022

Uimhir na cabhrach

SA.103569

Ballstát

Éire

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

Ireland – Ukraine Enterprise Crisis Scheme

Bunús dlí

Section 7(1)(i) of the Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998, (ii) Section 8(c) of the Industrial Development Act 1993 (amended by section 37 of the Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014)), (iii) Section 10(1) of the Údarás na Gaeltachta Act 19795, and (iv) a draft framework scheme issued by the development agencies of Ireland

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Deontas díreach, Iasacht/Airleacain inaisíoctha, Ionstraimí cothromais

Buiséad

Buiséad foriomlán: 200 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 200 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2022

Earnálacha eacnamaíocha

MONARAÍOCHT, FAISNÉIS AGUS CUMARSÁID, GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA, EOLAÍOCHA AGUS TEICNIÚLA, GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE RIARACHÁIN AGUS TACAÍOCHTA

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Enterprise Ireland, IDA Ireland, Údarás na Gaeltachta

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

28.11.2022

Uimhir na cabhrach

SA.103624

Ballstát

An Chipir

Réigiún

An Chipir

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

Special scheme for lump-sum payments to firms and self-employed persons

Bunús dlí

Decision No 89.483 of the Council of Ministers of 27 and 28 May 2020

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Deontas díreach

Buiséad

Buiséad foriomlán: 100 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 100 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

27.5.2020 – 26.11.2020

Earnálacha eacnamaíocha

Gach earnáil eacnamaíoch atá incháilithe chun cabhair a fháil

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, ΤΚ 1463, Λευκωσία

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

17.11.2022

Uimhir na cabhrach

SA.104273

Ballstát

An Rómáin

Réigiún

An Rómáin

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

TCF: Framework State aid scheme in the context of the economic crisis caused by Russia’s aggression against Ukraine

Bunús dlí

Framework scheme for state aid in the context of economic crisis generated by the aggression of Russia against Ukraine

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Iasacht ar lacáiste, Ráthaíocht

Buiséad

Buiséad foriomlán: 2 500 000 000 RON

Buiséad bliantúil: 2 500 000 000 RON

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2022

Earnálacha eacnamaíocha

Gach earnáil eacnamaíoch atá incháilithe chun cabhair a fháil

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

EXIMBANK S.A.

6A, Barbu Delavrancea Str., Bucharest – 1

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

31.10.2022

Uimhir na cabhrach

SA.104475

Ballstát

An Danmhairg

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

TCF: Limited amounts of aid in the form of direct grants to cover SMEs' administration costs in relation to the Danish deferral scheme on energy prices

Bunús dlí

Bekendtgørelse om likviditetslån m.v. til energivirksomheder

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Deontas díreach

Buiséad

Buiséad foriomlán: 10 000 000 DKK

Buiséad bliantúil: 10 000 000 DKK

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 1.11.2023

Earnálacha eacnamaíocha

Soláthar gaile agus aerchóirithe

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

The Danish Business Authority

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

25.11.2022

Uimhir na cabhrach

SA.104509

Ballstát

An Iodáil

Réigiún

MARCHE

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

TCF: Marche Region scheme for the support of the economy after the Russian aggression against Ukraine

Bunús dlí

Draft Resolution of the Marche Regional Council (Deliberazione della Giunta Regionale della regione Marche) adopting the “Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Deontas díreach

Buiséad

Buiséad foriomlán: 50 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 50 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2023

Earnálacha eacnamaíocha

Gach earnáil eacnamaíoch atá incháilithe chun cabhair a fháil

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Marche Region

via tiziano 44 60125 ANCONA

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

11.11.2022

Uimhir na cabhrach

SA.104520

Ballstát

An Fhrainc

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

Régime d'aides aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Bunús dlí

Décret no 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Forbairt earnála, Cultúr

An cineál cabhrach

 

Buiséad

Buiséad foriomlán: 20 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 4 000 000 EUR

Déine

30,0  %

Fad ama (tréimhse)

1.1.2023 – 31.12.2027

Earnálacha eacnamaíocha

Foilsiú nuachtán

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Ministère de la Culture

182 rue Saint-Honoré

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dáta glactha an chinnidh

22.11.2022

Uimhir na cabhrach

SA.104756

Ballstát

An Ghearmáin

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

TCF: Modifications to SA.102542, SA.102631, SA.104019

Bunús dlí

Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022”); Bekanntmachung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022”); Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialkrediten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022”)

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Deontas díreach, Iasacht ar lacáiste, Airleacain inaisíoctha, Iarchur cánach, Ráthaíocht, Cineálacha eile idirghabhála cothromais, Cineálacha eile buntáiste cánach, Eile

Buiséad

Buiséad foriomlán: 45 000 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2023

Earnálacha eacnamaíocha

Gach earnáil eacnamaíoch atá incháilithe chun cabhair a fháil

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm